Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dz. Bielany m.st. Warszawy serwis informacyjny
Zamówienia publiczne
Lokale użytkowe
Zatrudnienie
Informacje
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE

    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości

  Warszawa, 07 luty 2017 r. 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN Bielany.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wyniki postępowania
  4. Załączniki
  5. Zestawienie Ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2017-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji niskonapięciowych

  Warszawa, 23 stycznia 2017 r. 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji niskonapięciowych.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Wyniki postepowania
  3. Wyniki postepowania 09.02.2017
  4. Załączniki 1
  5. Załączniki 2
  6. Załączniki 3
  7. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2017-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi Kominarskie

  Warszawa, 12 stycznia 2017 r. 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzenie podłączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich, oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wyniki postepowania
  4. Załącznik
  5. Załącznik 2.1 - zmiana
  6. Załączniki 1
  7. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2017-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Obsługa Kasowo - Bankowa

    Warszawa, 20 grudnia 2016 r. 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę kasowo – bankową w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25.

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania
  2. Ogłoszenie
  3. SIWZ
  4. Wyniki postępowania
  5. Załączniki
  6. Zestawienie ofert
  7. Zmiany SIWZ
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi pocztowe

  Warszawa, 15 grudnia 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pocztowe.


  Lista załączników
  1. Aktualny Projekt Umowy
  2. Info z otwarcia
  3. Odp. na pytania
  4. Odp. na pytania 2
  5. Ogłoszenie
  6. SIWZ
  7. SIWZ po zmianie
  8. Umowa Zmiany
  9. Wyniki postepowania
  10. Załącznik 1 Zmiana
  11. Załącznik 2
  12. Załącznik 2 po zmianie
  13. Załącznik Nr 1
  14. Załączniki
  15. Załączniki po zmianie
  16. Zmiana Ogłoszenia
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych

  Warszawa, 15 grudnia 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Unieważnienie
  4. Załączniki
  5. Załączniki 1
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Konserwacja ogólnobudowlana, naprawy oraz usuwanie awarii

  Warszawa, 12 grudnia 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację ogólnobudowlaną, naprawy wraz z wymianą zużytych elementów w nieruchomościach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na okres do 31.12.2018 r. oraz usuwanie awarii w nieruchomościach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (z wyłączeniem siedziby własnej ZGN Bielany) na okres. do 31.12.2017.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wyniki postepowania
  4. Załączniki
  5. Załączniki 2
  6. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnej ciepłej wody, centraln

  Warszawa, 09 grudnia 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnej ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. Ogłoszenie zm.
  3. SIWZ
  4. Wyniki postępowania
  5. Załączniki
  6. Załączniki 2
  7. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi konserwacji, obsługi serwisowej, naprawy oraz usługi pogotowia dla dźwigów

  Warszawa, 07 grudnia 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi konserwacji, obsługi serwisowej, naprawy oraz usługi pogotowia dla dźwigów.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wyniki postępowania
  4. Załączniki
  5. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew oraz wycinki drzew i krzewów III

  Warszawa, 25 listopada 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wyniki postepownia
  4. Zalaczniki
  5. Zał 1
  6. Zał 2
  7. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów II

  Warszawa, 4 listopada 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Wyniki postępowania
  4. Zał 1
  5. Zał 2
  6. Załączniki
  7. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - roboty budowlane w branży drogowej II

  Warszawa, 29 wrzesień 2016

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w branży drogowej polegających na odtworzeniu ciągów pieszych, dróg dojazdowych i miejsc postojowych a także renowacji trawników przy budynkach:,

  Zadanie 1   ul. W. Broniewskiego 99, ul. J. Kochanowskiego 52.

  Zadanie 2   ul. Wrzeciono 17, ul.  J. Kasprowicza  78, ul.  S.B. Lindego 14, 16, 18.

  Zadanie 3   ul. B. Leśmiana 8 – 10.


  Lista załączników
  1. Kosztorys Broniewskiego 99
  2. Kosztorys Kasprowicza 78
  3. Kosztorys Kochanowskiego 52
  4. Kosztorys Leśmiana
  5. Kosztorys Lindego
  6. Kosztorys Wrzeciono 17
  7. Mapa Broniewskiego 99
  8. Mapa Kasprowicza 78
  9. Mapa Kochanowskiego 52
  10. Mapa Leśmiana
  11. Mapa Lindego
  12. Mapa Wrzeciono 17
  13. Ogłoszenie
  14. SIWZ
  15. Wyniki postępowania
  16. Załączniki
  17. Zestawienie ofert
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - transport i eksmisje

  Warszawa, 22 lipca 2016 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 60181000-0 Wynajem samochodu wraz z kierowcą.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2016 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 0,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 100%,
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 05.08.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.08.2016 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 08.08.2016 r. o godz. 1030.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze
  2. SIWZ
  3. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów

  Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

  1. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 77211500-7, 77314100-5, 77211400-6.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;

  3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2016 r.

  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 6 000,00 zł.

  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 95%, termin gwarancji – 5%,

  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 29.06.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.

  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 01.07.2016 r. do godz. 1000.

  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 01.07.2016 r. o godz. 1015.

  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Wyniki
  3. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - roboty konserwacyjno - naprawcze

   

  Warszawa, 17 czerwca 2016 r.  

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej dla obiektów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

   Zamierzenie 1 - Konserwacji  ogólnobudowlanej oraz naprawy wraz z wymianą zużytych elementów  w budynkach,  lokalach mieszkalnych, budowlach i obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych będących własnością m.st. Warszawy związanych  z budynkami  mieszkalnymi w Dzielnicy Bielany  zarządzanych przez ZGN Bielany.

   Zamierzenie 2 - Konserwacji ogólnobudowlanej oraz naprawy wraz z wymianą zużytych elementów budynkach z  lokalami użytkowymi, budowlach i obiektach małej architektury oraz terenach zewnętrznych będących własnością m.st. Warszawy związanych z budynkami użytkowymi w Dzielnicy Bielany zarządzanych przez ZGN Bielany.

  2.  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Roboty budowlane - 45 00 00 00-7

  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2016 r.

  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone            w SIWZ.

  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi – 4000 zł

  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena  roboczogodziny kalkulacyjnej – 100%,

  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 02.07.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.

  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 04.07.2016 r. do godz. 1000.

  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 04.07.2016 r. o godz. 1015.

  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

    

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Wyniki
  3. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - wykonanie instalacji wentylacji Szegedyńskiej 13A

  Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe na wykonanie instalacji wentylacji w budynku wielorodzinnym przy  ul. Szegedyńskiej 13A część B. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 30.09.2016 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone  w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : 30 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 95%, b)  Okres gwarancji 5%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 28.04.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 29.04.2016 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 29.04.2016 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Kosztorys
  2. Projekt Bud B
  3. SIWZ
  4. Wyniki
  5. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - roboty budowlane w branży drogowej

  Warszawa, 8 kwietnia 2016r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w branży drogowej polegających na odtworzeniu ciągów pieszych, dróg dojazdowych i miejsc postojowych a także renowacji trawników przy budynkach: Broniewskiego 95, Broniewskiego 97, Lubomelskiej 15, Pęcickiej 23, Schroegera 93/98, Skalbmierskiej 19, Żeromskiego 64. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45.23.32.53-7 i 45.11.23.30-7.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 09.05.2016 r. do 29.07.2016 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 20 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 95 %    b) Okres gwarancji 5 %
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 24.04.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 25.04.2016 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Kosztorysy
  2. Mapki
  3. SIWZ
  4. Wyniki
  5. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - remont murka Reymonta 28,30 i Skalbmierskiej 15,17.

  Warszawa, 17 marca 2016 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe na remont murka wzdłuż ulicy Reymonta 28, 30 oraz ulicy Skalbmierskiej 15, 17. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 11.04.2016 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : 5 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 90% , b) Termin realizacji 10%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 04.04.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 04.04.2016 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 04.04.2016 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Wyniki
  3. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy Conrada 3A i 3B

  Warszawa, 10 marca 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe na wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w budynkach przy ul. Conrada 3A i 3B w Warszawie. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 38 42 11 00-3, 38 42 10 00-2, 51 21 00 00-7, 45 33 20 00-3.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 25.04.2016 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone  w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 3 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 90% b) Termin realizacji 10%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 24.03.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 25.03.2016 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 25.03.2016 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania
  2. SIWZ
  3. Wyniki
  4. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2016r. - 31.03.2018r.

  Warszawa, 09 luty 2016 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, koszenia trawy oraz grabienia liści, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli, odśnieżania terenów utwardzonych, usuwania gołoledzi/śliskości i gotowości do odśnieżania terenów zarządzanych przez ZGN Bielany m.st. Warszawy.


  Lista załączników
  1. Odp na pytania 25.02.2016
  2. Odp na pytania 26.02.2016_1
  3. Odp na pytania 26.02.2016_2
  4. Ogłoszenie
  5. Ogłosznie dodatkowe informacje
  6. SIWZ-Sprzątanie
  7. Wyniki
  8. Zał 1 Oferta
  9. Zał 4.1 Rejon I
  10. Zał 4.2 Rejon II
  11. Zał 4.3 Rejon III
  12. Załącznik 1 - zmaina 22.02.2016r.
  13. Załącznik 7 - zmiana 01.03.2016 r.
  14. Załączniki
  15. Załączniki 4.2 i 4.3 - zmiana 22.02.2016r.
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów

  Warszawa,1 lutego 2016 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 77211500-7, 77314100-5, 77211400-6.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 5 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 95%, termin gwarancji – 5%,
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 08.02.2016 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 09.02.2016 r. do godz. 1100.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 09.02.2016 r. o godz. 1115.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

   


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze
  2. SIWZ-zieleń
  3. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2016-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wykonanie punktów świetlnych II

  Warszawa 04 listopada 2015 r.

  ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10; ul. Przy Agorze 14, 14A, 16A oraz ul. Kasprowicza 70 z podziałem na części: 
   1. wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10.
   2. wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14, 14A, 16A.
   3. wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Kasprowicza 70.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV45311000-0; 45316000-5, CPV 71200000-0.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 13.11.2015 r. do 20.12.2015 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: Część 1 - 1 300 zł, Część 2 - 1 300 zł, Część 3 - 1 300 zł.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  Cena 90%        b)  Termin wykonania 10%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 09.11.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 10.11.2015 r. do godz. 1100.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 10.11.2015 r. o godz. 1115.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Warszawa 23 października 2015 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1.  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10; ul. Przy Agorze 14, 14A, 16A oraz ul. Kasprowicza 70 z podziałem na części: 1. wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10. 2.wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14, 14A, 16A. 3.wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Kasprowicza 70.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV45311000-0; 45316000-5, CPV 71200000-0.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy  art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 13.11.2015 r. do 20.12.2015 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 4 000 zł
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 90%        b) Termin wykonania 10%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 08.11.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 09.11.2015 r. do godz. 1000.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 09.11.2015 r. o godz. 1015.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Oświetlenie II
  2. SIWZ - Oświetlenie II - Zmiana
  3. Załączniki - Kosztorysy
  4. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej - Wóycickiego 1/3

  Warszawa 12 października 2015 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie nieruchomości gruntowej w Warszawie przy ul. K. Wóycickiego 1/3 – I etap.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV45311000-0; CPV45316000-5.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 02.11.2015 r. do 18.12.2015 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 5 000 zł
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  Cena 90%        b)  Termin wykonania 10%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 26.10.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.10.2015 r. do godz. 1200.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.10.2015 r. o godz. 1215.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Projekt i Przedmiar
  2. SIWZ - Oświetlenie Wóycickiego
  3. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wykonanie punktów świetlnych

  Warszawa 5 października 2015 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1.  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10; ul. Przy Agorze 14, 14A, 16A oraz ul. Kasprowicza 70 z podziałem na części: 1. Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Leśmiana 6, 8, 10. 2. Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Przy Agorze 14, 14A, 16A. 3. Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wokół budynków przy ul. Kasprowicza 70.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV 45311000-0; CPV 45316000-5, CPV 71200000-0.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 27.10.2015 r. do 20.12.2015 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 4 000 zł
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  Cena 90%        b)  Termin wykonania 10%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 19.10.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 20.10.2015 r. do godz. 1200.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 20.10.2015 r. o godz. 1215.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Oświetlenie
  2. Unieważnienie postępowania
  3. Załączniki - Kosztorysy
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-10-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wymiana instalacji CO oraz doposażenie w istalację CCW - Hajoty 25

  Warszawa, 2 października 2015 r.

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz doposażenie w instalację centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Hajoty 25 z podziałem na:    Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Hajoty 25.   Doposażenie budynku przy ul. Hajoty 25 w instalację centralnej ciepłej wody.Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0; 45.33.11.00-7; 45.23.21.40-5.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 26.10.2015 r. do 30.11.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 4 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)             Cena 90%        b)        Termin wykonania 10%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 16.10.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.10.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 19.10.2015 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. Dokumentacja
  2. Hajoty 25 przedmiary
  3. SIWZ - Hajoty 25
  4. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Remont lokali mieszkalnych Dorycka 5 - III

  Warszawa, 01 październik 2015 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na remont lokali mieszkalnych nr. 144, 145, 159, 160 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Doryckiej 5 w Warszawie ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz przemurowaniem ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45.00.00.00-7 i 45.21.00.00-2.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 11.12.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 6 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia :a) Cena 95%  b) Okres gwarancji 5%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 15.10.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 16.10.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 16.10.2015 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ - Dorycka 5 III
  2. Zał. 10.1 Dokumentacja III
  3. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Remont lokali mieszkalnych Dorycka 5 - II

  Warszawa, 4 września 2015 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na remont lokali mieszkalnych nr. 144, 145, 159, 160 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Doryckiej 5 w Warszawie ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz przemurowaniem ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45.00.00.00-7 i 45.21.00.00-2.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 28.09.2015 r. do 27.11.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 6 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia :a) Cena 95%  b) Okres gwarancji 5%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 17.09.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 18.09.2015 r. o godz. 1015.

  Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert 


  Lista załączników
  1. SIWZ - Dorycka 5 II
  2. Unieważnienie postępowania
  3. Zał 10.1 - Dokumentacja II
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów II

  Warszawa 7 sierpnia 2015 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m.st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 77211500-7, 77314100-5, 77211400-6.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 24.08.2015 r. do 31.12.2015 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone  w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 10 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 95%, termin gwarancji – 5%,
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 17.08.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 17.08.2015 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 17.08.2015 r. o godz. 1015.

  Lista załączników
  1. SIWZ-Zieleń II
  2. Wyniki postepowania
  3. Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Remont lokali mieszkalnych Dorycka 5

  Warszawa, 6 sierpnia 2015 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1.  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na remont lokali mieszkalnych nr. 144, 145, 159, 160 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Doryckiej 5 w Warszawie ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz przemurowaniem ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45.00.00.00-7 i 45.21.00.00-2.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 04.09.2015 r. do 13.11.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 6 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 95%        b) Okres gwarancji 5%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 20.08.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 21.08.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 21.08.2015 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - Dorycka 5
  2. Unieważnienie postępowania
  3. Wyniki postępowania
  4. Zał 10.1 - Dokumentacja
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-08-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej

  Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej polegających na odtworzeniu ciągów pieszych, dróg dojazdowych i miejsc postojowych a także renowacji trawników przy budynkach: Szegedyńska 13a, rejon Wrzeciono 17 do Kasprowicza 90, Broniewskiego 95, Przy Agorze 7, Skalbmierska 15, Wrzeciono 36. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45.23.32.53-7 i 45.11.23.30-7.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.09.2015 r. do 25.11.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi: 30 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  Cena 95 %    b)  Cena za prace projektowe 5 %
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 18.08.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.08.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 19.08.2015 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Chodniki
  2. Wyniki postępowania
  3. Zał 10 - Projekt umowy
  4. Zał 10.1 - Mapki chodniki
  5. Zał 10.2 - Kosztorysy Inwestorskie
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów

  Warszawa, 7 lipca 2015 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi ogrodnicze w zakresie pielęgnacji drzew i trawników oraz wycinki drzew i krzewów na terenie zarządzanym przez ZGN Bielany m.st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 77211500-7, 77314100-5, 77211400-6.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 27.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 10 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 90%, termin gwarancji – 10%,
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 14.07.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 15.07.2015 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 15.07.2015 r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Odp. na pytania
  2. SIWZ-zieleń
  3. Unieważnienie Postepowania
  4. Załączniki
  5. Zmiana SIWZ Zieleń - 10.07.2015
  6. Zmiana Zał 8 - 08.07.2015
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Komputery i Oprogramowanie

  Warszawa, 30 kwietnia 2015

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

    Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: Zadanie 1: komputerów, monitorów, dysków SAS do serwera i dysków SAS do macierzy , Zadanie 2: licencji grupowej na system operacyjny, licencji na pakiet biurowy,

  1. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Zadanie 1: (CPV) 30213300-8  Komputer biurkowy(CPV) 30231300-0  Monitora (CPV) 30237000-9  Części, akcesoria i wyroby do komputerów;  Zadanie 2:(CPV) 48000000-8    Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 29.05.2015 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  Zadanie 1 - 3 000,00 zł, Zadanie 2 – 2 000,00 zł
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)cena  – 90% b)termin dostawy – 10%,
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 07.05.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.05.2015 r. do godz. 1000.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 08.05.2015 r. o godz. 1015.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. Odp. na pytanie 1.
  2. SIWZ - komputery i oprogramowanie
  3. Wyniki postępowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wymiana stolarki okiennej.

  Warszawa, 10 kwietnia 2015 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej wraz z zewnętrzną obróbką blacharską i montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 42 10 00-4.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 11.05.2015 r. do 31.08.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :– 7 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 100%.
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 24.04.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.04.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.04.2015 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. Aktualny Załącznik Nr 3
  2. Odp na pyt.1
  3. SIWZ - Okna- 2015
  4. Wyniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-04-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wymiana wodomierzy - Szegedyńska 13a.

  Warszawa, 9 marca 2015 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe na wymianę wodomierzy łącznie z nakładkami oraz oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi zdalny odczyt, zapis oraz ich archiwizację w ilości 1528 szt. w budynku mieszkalnym przy ul. Szegedyńskiej 13a. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 38 42 11 00-3, 51 21 00 00-7, 45 33 20 00-3.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 20.04.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :– 5 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:a) Cena 90%; b) Termin realizacji 10%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 20.03.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 23.03.2015 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 23.03.2015 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Odpowiedzi na pytania 1.
  2. Odpowiedzi na pytania 2.
  3. SIWZ i Załączniki
  4. Wyniki postępowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wentylacja Szegedyńska 13A

  Warszawa, 2 marca 2015 r. 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na opracowanie wariantu racjonalnego rozwiązania instalacji wentylacji dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Szegedyńskiej 13A celem prawidłowego jej działania wraz z opracowaniem dokumentacji  technicznej. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71 00 00 00-8, 71 32 14 00-8.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 23.03.2015 r. do 15.10.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone            w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :– 3 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 90%, b) Termin realizacji 10 %
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 13.03.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 16.03.2015 r. do godz. 1100.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 16.03.2015 r. o godz. 1115.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Unieważnienie postępowania
  3. Zał 10 Projekt Umowy
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2015r. - 31.03.2016r.

  Warszawa, 11.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Na usługi odśnieżania, usuwania śliskości/gołoledzi, zimowego sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, utrzymania porządku i czystości, skoszenia trawy oraz zgrabienia liści, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli, sprzątania hal garażowych – na terenach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


  Lista załączników
  1. Informacja o wyborze
  2. Odp na pyt.1
  3. Odp na pyt.2
  4. Ogłoszenie
  5. Ogłoszenie-zmiana 13,03,2015
  6. SIWZ
  7. Załączniki
  8. Zmiany zał. 03.03.2015
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    nformacja o rostrzygnięciu negocjacji bez ogłoszenia - Usługi w zakresie transportu i eksmisji

  Warszawa, 2 lutego 2015 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ogłoszonego dniu 19.01.2015 r. pod
  nr 7469 – 2015 BZP.


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzygnięciu
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości

  Warszawa, 19 stycznia 2015 

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,                       ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 60181000-0 Wynajem samochodu wraz z kierowcą.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 02.02.2015 r. do 31.12.2015 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone  w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 3 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 100%,
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 26.01.2015 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.01.2015 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.01.2014 r. o godz. 1030.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - Transport
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2015-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu negocjacji bez ogłoszenia - Usługi Prawne

  Warszawa, dnia 19 grudnia 2014r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługa polegająca na zastępstwie procesowym przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi, oraz w postępowaniach egzekucyjnych i doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, dla ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z uwzględnieniem koniecznych dyżurów w siedzibie Zamawiającego.


  Lista załączników
  1. Informacja o roztrzygnieciu
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Usługi Kominiarskie

  Warszawa, 18 grudnia 2014 r

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach ogłoszonego w BZP pod nr. 401824-2014 w dniu 08.12.2014 r


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzygnięciu
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Usługi konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych II

  Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłoszonego w BZP pod nr. 388576-2014 w dniu 26.11.2014 r


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzygnięciu
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Usługi konserwacji i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciep

  Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „na usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego oraz usługi w zakresie napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody”, ogłoszonego w BZP pod nr 388454 –2014 w dniu 26.11.2014 r


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi Kominiarskie

  Warszawa, 8 grudnia 2014 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie podzielone na trzy zamierzenia: 

  Zamierzenie 1 - Wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy w budynkach zarządzanych przez innych zarządców,

  Zamierzenie 2 - Wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi 100% m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach użytkowych 100% własności m.st. Warszawy w budynkach innych zarządców,

  Zamierzenie 3 - Wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynku – siedziby Zamawiającego przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie, 

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie określone w CPV kodem: 90.91.50.00-4; 71.35.61.00-9.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 3 000,00 zł.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena – 100%,
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 12.12.2013 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 15.12.2014 r. do godz. 1000.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 15.12.2014 r. o godz. 1015.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SWIZ - usługi kominiarskie 2015-2016
  2. Uwaga. Zmiana załączników
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi konserwacji i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody

  Warszawa, 26 listopada 2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego oraz usługi w zakresie napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłe wody.

  Zamierzenie 1 - usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego w budynkach,  lokalach mieszkalnych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN.

  Zamierzenie 2 - usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego w budynkach wolnostojących-pawilonach użytkowych oraz w lokalach użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN.

  Zamierzenie 3 - usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej,  centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN oraz na terenie nieruchomości gruntowej. 

  Zamierzenie 4 - usługi w zakresie napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego w budynkach, lokalach mieszkalnych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN.

  Zamierzenie 5 - usługi w zakresie napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz świadczenia usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego i cieplnego w budynkach wolnostojących-pawilonach użytkowych, w lokalach użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN.

  1.  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):  Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych - 50700000-2.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi - 6000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena  roboczogodziny kalkulacyjnej - 80%, b) cena  pogotowia ciepłowniczego (CO i CCW) i wodno-kanalizacyjnego - 15%, c) okres gwarancji – 5%.
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 10.12.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,         ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 11.12.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 11.12.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ Wod-kan. CO CCW
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych II

  Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (o kodach: 50.71.10.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 45.31.00.00-3, Roboty instalacyjne elektryczne) zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z podziałem na trzy „Zamierzenia” realizacyjne:

  Zamierzenie 1. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach zarządzanych przez ZGN Bielany oraz w lokalach mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii na terenie Dzielnicy Bielany.

  Zamierzenie 2. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach wolnostojących-pawilonach z lokalami użytkowymi oraz w lokalach użytkowych stanowiących 100% własności m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wraz z usługą pogotowia elektrycznego w pawilonach w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii.

  Zamierzenie 3. Usługi w zakresie, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie usuwanie awarii elektrycznych w tym obiekcie.

  1. Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5.  Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 01.01.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 11.12.2014 r. do godz. 1100 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości 4000,00 zł.
  8. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie – cena 90%, cena ryczałtowa netto za jedną usługę pogotowia 10%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 10.12.2014 r.
  10. Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 11.12.2014 r. do godz. 1100.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 11.12.2014 r. o godz. 1115.
  13. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

  Lista załączników
  1. SIWZ konserwacja elektryczna
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Wymiana wyłączników Szegedyńska 13A

  Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę wyłączników nadmiarowo-prądowych na wyłączniki selektywne zabezpieczające obwody zasilania lokali mieszkalnych w budynkach  „A” i „B” zlokalizowanych przy ul. Szegedyńskiej 13A wraz z dostawą urządzeń przewidzianych do montażu oraz  wykonaniem powykonawczych pomiarów kontrolnych zgodnie z zakresem robót określonych w projekcie wykonawczym, ogłoszonego w BZP pod nr 362392 - 2014 w dniu 31.10.2014 r.


  Lista załączników
  1. Wyniki Wymiana wyłączników
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Usługi Pocztowe

  Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25 w Warszawie, ogłoszonego w BZP pod nr 344814 - 2014 w dniu 16.10.2014 r.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
  2. Wyniki Usługi Pocztowe
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych

  Warszawa, dnia 05 listopada 2014r.

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (o kodach: 50.71.10.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 45.31.00.00-3, Roboty instalacyjne elektryczne) zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z podziałem na trzy „Zamierzenia” realizacyjne:

  Zamierzenie 1. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i lokalach zarządzanych przez ZGN Bielany oraz w lokalach mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii na terenie Dzielnicy Bielany.

  Zamierzenie 2. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach wolnostojących-pawilonach z lokalami użytkowymi oraz w lokalach użytkowych stanowiących 100% własności m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wraz z usługą pogotowia elektrycznego w pawilonach w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii.

  Zamierzenie 3. Usługi w zakresie, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynku Grębałowska 23/25 – siedziba własna ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie usuwanie awarii elektrycznych w tym obiekcie.

  1. Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5.  Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 01.01.2015 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 21.11.2014 r. do godz. 1000 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości 4000,00 zł.
  8. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie – cena 90%, cena ryczałtowa netto za jedną usługę pogotowia 10%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 19.11.2014 r.
  10. Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 21.11.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 21.11.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

  Lista załączników
  1. SIWZ Usługi elektryczne
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Dostawa i montaż kotła wodnego II

  Warszawa, 05 listopada 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,           ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kotła wodnego z palnikiem wraz z dokumentacją montażu, dostosowania istniejącej instalacji kotłowni oraz uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania w kotłowni zlokalizowanej w pawilonie nr 9 na terenie Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
  2.  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Dostawa i montaż kotła – 44 62 12 10-4, 45 33 10 00-6
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 24.11.2014r. do 19.12.2014 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ  Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  Dostawa i montaż kotła – 4000 zł. 
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  cena – 100%,
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 14.11.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 17.11.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 17.11.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Informacja o unieważnieniu postepowania
  2. SIWZ Dostawa kotła
  3. Załącznik nr 1 do Umowy
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wymiana wyłączników Szegedyńska 13A

  Warszawa, 31 października 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wyłączników nadmiarowo-prądowych na wyłączniki selektywne zabezpieczające obwody zasilania lokali mieszkalnych w budynkach  „A” i „B” zlokalizowanych przy ul. Szegedyńskiej 13A wraz z dostawą urządzeń przewidzianych do montażu oraz  wykonaniem powykonawczych pomiarów kontrolnych zgodnie z zakresem robót określonych w projekcie wykonawczym.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Wymiana wyłączników – 31.21.13.10-4, 45.31.12.00-2.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 17.11.2014r. do 15.12.2014 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi Wymiana wyłączników– 6000 zł.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)    cena – 100%.
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 7.11.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 12.11.2014 r. do godz. 1000.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 12.11.2014 r. o godz. 1015.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Projekt wykonawczy ul Szegedynska 13A
  2. SIWZ - Wymiana wyłączników
  3. Szegedyńska 13A przedmiar
  4. Zmaina w Projekcie Wykonawczym
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Obsługa kasowo – bankowa

  Warszawa, dnia 29 października 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowskiej 23/25., ogłoszonego w BZP pod nr 333978 - 2014 w dniu 08.10.2014 r.


  Lista załączników
  1. Wyniki postępowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej

  Warszawa, dnia 27 października 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej dla obiektów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ogłoszonego w BZP pod nr 211699- 2014 w dniu 07.10.2014 r.


  Lista załączników
  1. Wyniki konser.
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Dostawa i montaż kotła wodnego

  Warszawa, 22 października 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,           ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż kotła wodnego z palnikiem wraz z dokumentacją montażu, dostosowania istniejącej instalacji kotłowni oraz uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania w kotłowni zlokalizowanej w pawilonie nr 9 na terenie Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
  2.  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Dostawa i montaż kotła – 44 62 12 10-4, 45 33 10 00-6
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 05.11.2014r. do 19.12.2014 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ  Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  Dostawa i montaż kotła – 4000 zł. 
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  cena – 100%,
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 29.10.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 30.10.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 30.10.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Dostawa i montaż kotła
  2. Unieważnienie postępowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Usługi pocztowe

  Warszawa, 16 października 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25 w Warszawie.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 64 11 00 00 - 0 Usługi pocztowe.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.12.2014r. do 31.12.2016r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 7000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena – 100%, 
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 24.10.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.10.2014r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.10.2014r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. Formularz ceny ofert
  2. Odp. na pytania 1
  3. Odp. na pytania 2
  4. Odp. na pytania 3
  5. Ogłoszenie - Zmiana terminu składania ofert
  6. Ogłoszenie - Zmiana terminu składania ofert 20141029
  7. SIWZ - Poczta po zmianach
  8. SIWZ - Usługi Pocztowe
  9. Umowa poczta 20141030
  10. Załącznik Nr 1 do SIWZ
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Obsługa kasowo – bankowa

  Warszawa, 8 października 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,  ul. Grębałowskiej 23/25.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66 11 00 00- 4 Usługi bankowe.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.12.2014r. do 31.12.2016r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 5 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena – 100%, 
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 16.10.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 17.10.2014r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 17.10.2014r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

   


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania
  2. SIWZ obsługa kasowo-bankowa
  3. Umowa kasowo-bankowa
  4. Załącznik nr 8-aktualny
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej

  Warszawa, 7 października 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,   ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjno – naprawcze w branży budowlanej.

  Zamierzenie 1 Konserwacja ogólnobudowlana oraz naprawa wraz z wymianą zużytych elementów  w budynkach, lokalach mieszkalnych oraz  budowlach  i obiektach małej architektury  związanych  z budynkami  mieszkalnymi  w Dzielnicy Bielany  zarządzanych przez ZGN Bielany.

  Zamierzenie 2 Konserwacja ogólnobudowlana oraz naprawa wraz z wymianą zużytych elementów budynkach z  lokalami użytkowymi oraz budowlach i obiektach małej architektury związanych z budynkami użytkowymi w Dzielnicy Bielany zarządzanych przez ZGN Bielany.

  Zamierzenie 3 Konserwacja ogólnobudowlana, naprawa i usuwanie awarii budynku  biurowego będącego siedzibą ZGN w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

  1.  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Roboty budowlane - 45 00 00 00-7
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 01.11.2014r. do 31.12.2016 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi Roboty budowlane  9000 zł.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena  roboczogodziny kalkulacyjnej – 100%,
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 21.10.2014r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 22.10.2014r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 22.10.2014r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Roboty konser.-naprawcze
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej

  Warszawa, 1 października 2014 r.   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej polegających na odtworzeniu ciągów pieszych, dróg dojazdowych a także renowacji trawników i istniejących obiektów budowlanych o profilu drogowym oraz likwidacji części placyków z płytek chodnikowych oraz asfaltowych wraz z odtworzeniem trawników przy budynkach Podczaszyńskiego 14 i 16, Broniewskiego 91 i 97, Kasprowicza 46 i 48, Magiera 1 i Wrzeciono 42. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45.23.32.53-7 i 45.11.23.30-7.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy art. 67 ust. 1, pkt 6 – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 22.10.2014 r. do 15.12.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : 30 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:    a)   Cena 100%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 16.10.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 16.10.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 16.10.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert 

  Lista załączników
  1. SIWZ - rob. drogowe
  2. Zał 10.1 Mapy
  3. Zał 10.2 Przedmiar robót
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-10-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Remont dachu i kominów, ul. Anny Jagiellonki 2

   Warszawa, 12 września 2014 r

  Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu i kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie, ul. Anny Jagiellonki 2”, ogłoszonego w BZP pod nr 184295 –2014 w dniu 28.08.2014 r


  Lista załączników
  1. Wyniki postepowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - 5-letnie przeglądy budowlane budynków

  Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN, ogłoszonego w BZP pod nr 278092 –2014 w dniu 21.08.2014 r.


  Lista załączników
  1. Wyniki Postepowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-08-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Remont dachu i kominów, ul. Anny Jagiellonki 2

  Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na remont dachu i kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie, ul. Anny Jagiellonki 2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 45.30 00-7.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 17.09.2014 r. do 28.11.2014 r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  6. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : 5 000 zł
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) Cena 100%
  8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 11.09.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  9. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  10. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 11.09.2014 r. do godz. 1000.
  11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 11.09.2014 r. o godz. 1015.
  12. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Odp. na pytania z dnia 08.09.2014
  2. SIWZ - Dach Kominy A.Jagiellonki 2
  3. Zał 10.1 Projekt
  4. Zał 10.2 Przedmiar
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - 5-letnie przeglądy budowlane budynków

  Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN, Zamierzenie I: Wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego budynków mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN, Zamierzenie II: Wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego budynków z lokalami użytkowymi wraz z siedzibą własną oraz garażami 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71.30.00.00-1.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 10.12.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi Zamierzenie 1 i 2– 3 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:  Cena 100%    
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 29.08.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie  Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 29.08.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 29.08.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania z dnia 27.08.2014
  2. SIWZ - Przegląd 5 letni budowlany
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - 5-letnie przeglądy budowlane i elektrycznego budynków użytkowych

  Warszawa, 13 sierpnia 2014 r

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej przeglądu budowlanego i elektrycznego (z pomiarami) budynków z lokalami użytkowymi  wraz z siedzibą własną oraz garaży 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN, ogłoszonego w BZP pod nr 256162 –2014 w dniu 31.07.2014 r


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - 5-letnie przeglądy budowlane i elektrycznego budynków mieszkalnych

  Warszawa, 13 sierpnia 2014 r

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego i elektrycznego budynków mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN, ogłoszonego w BZP pod nr 256104 –2014w dniu 31.07.2014 r.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - III Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie ul. Rudzka 12/14”, ogłoszonego w BZP pod nr 163337 –2014 w dniu 28.07.2014 r.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wynikach
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - 5-letnie przeglądy budowlane i elektrycznego budynków użytkowych

  Warszawa, 31 lipca 2014 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego i elektrycznego (z pomiarami) budynków z lokalami użytkowymi wraz z siedzibą własną oraz garaży 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71.30.00.00-1.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 17.11.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone            w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  Zamierzenie 1– 1 400,00 zł, Zamierzenie 2– 500,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: Cena 100%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 07.08.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.08.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 08.08.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - Przegląd 5 letni Użyt
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - 5-letnie przeglądy budowlane i elektrycznego budynków mieszkalnych

  Warszawa, 31 lipca 2014 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg na wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego i elektrycznego budynków mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71.30.00.00-1.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 17.11.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone            w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi   Zamierzenie 1– 1 400,00 zł,  Zamierzenie 2–    500,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:   Cena 100%
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 07.08.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.08.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 08.08.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Przegląd 5 letni Mieszk
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-07-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - III Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  Warszawa, 28 lipca 2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Rudzka 12/14. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 45.30 00-7.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 18.08.2014 r. do 31.10.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :  6 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
  9.       a)  Cena 100%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 9.00 ÷ 13.00, do dnia 12.08.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 12.08.2014 r. do godz. 12.00.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 12.08.2014 r. o godz. 12.15.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Kominy III
  2. Zał 10.1 Projekt
  3. Zał 10.2 Przedmiar III
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie Przetargu Nieograniczonym - II Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie ul. Rudzka 12/14” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2014r. pod nr 133751 –2014


  Lista załączników
  1. unieważnienie postępowania
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na pytania Przetarg Nieograniczony - II Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  Warszawa, 04 lipiec 2014 r.

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: roboty budowlane polegające na: remoncie kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie, ul. Rudzka 12/14 nr sprawy: 92/ZT/2014.

  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania
  2. Zał 1 Oferta Kominy
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - II Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  Warszawa, 23 czerwca 2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Rudzka 12/14. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 45.30 00-7.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 14.07.2014 r. do 26.09.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :  6 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
  9.       a)  Cena 100%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 9.00 ÷ 13.00, do dnia 07.07.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.07.2014 r. do godz. 12.00.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 08.07.2014 r. o godz. 12.15.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Kominy
  2. Zał 1 Oferta Kominy
  3. Zał 10.1 Projekt
  4. Zał 10.2 Przedmiar
  5. Zał 2 Wykaz dok
  6. Zał 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  7. Zał 4 - G. Kapita
  8. Zał 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  9. Zał 6 - Wykaz personelu technicznego
  10. Zał 7 Wykaz robót zrealizowanych
  11. Zał 8 - Oświadczenie dla firm
  12. Zał 9 - Ośw. o wniesieniu wadium
  13. Załącznik nr 10 Projekt umowy
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie Przetargu Nieograniczonym - Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie ul. Rudzka 12/14” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2014r. pod nr 166360 –2014


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Wymiana okien 2014

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej wraz z zewnętrzną obróbką blacharską i montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy.


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzygn
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana SIWZ - Wymiana okien 2014

  W odpowiedzi na pytania dotyczące postepowania przetargowego: Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej wraz z zewnętrzną obróbką blacharską i montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy - zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2014r. pod nr 102659 –2014 w załączeniu zmiany w SIWZ i terminu składania ofert - do dnia 30.05.2014 r.


  Lista załączników
  1. Odp na pyt. Zmiana treści SIWZ
  2. Zał 1 Oferta - Okna 2014-zmiana 27.05.2014
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Remont kominów, ul. Rudzka 12/14

  Warszawa, 16 maja 2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Rudzka 12/14. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 45.30 00-7.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 16.06.2014 r. do 29.08.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :  6 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
  9.       a)  Cena 100%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 9.00 ÷ 13.00, do dnia 09.06.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 09.06.2014 r. do godz. 10.00.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 09.06.2014 r. o godz. 10.15.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - KOMINY
  2. Zał 10.1 - Dokumentacja remont kominów
  3. Zał 10.2 - Przedmiar
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-05-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Wymiana okien 2014

  Warszawa, 13 maja 2014

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej wraz z zewnętrzną obróbką blacharską i montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych 100% własności m.st. Warszawy. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 42 10 00-4.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 12.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :– 6 000,00 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)            Cena 100%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 29.05.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ortę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 29.05.2014 r. do godz. 10.00.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 29.05.2014 r. o godz. 10.15.
  5. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Odp na pyt. Zmiana treści SIWZ
  2. SIWZ - Okna- 2014
  3. Zał 1 Oferta - Okna 2014-zmiana 27.05.2014
  4. Zał 7 Wykaz robót zrealizowanych-zmiana 15.05.2014
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-05-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej

  Warszawa, dnia 25 marca 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej dla obiektów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ogłoszonego w BZP pod nr 75648- 2014 w dniu 06.03.2014 r.


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzyg.
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Obsługa kasowo – bankowa II

  Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowskiej 23/25., ogłoszonego w BZP pod nr 83536- 2014 w dniu 12.03.2014 r.


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzyg. strona
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu Przetargu Nieograniczonego - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2014r. - 31.03.2015r

  Warszawa, 18 marca 2014r.

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i usuwania śliskości wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzygnięciu na stronę internetową
  2. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Obsługa kasowo – bankowa II

  Warszawa, 12 marzec 2014 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,  ul. Grębałowskiej 23/25.

  1. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66 11 00 00- 4 Usługi bankowe.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.04.2014r. do 30.11.2014r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 1 500,00 zł.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena – 100%
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 20.03.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 20.03.2014r. do godz. 1000.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 20.03.2014r. o godz. 1015.
  14. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzyg. strona
  2. SIWZ i Załączniki
  3. Zmiana treści SIWZ
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie Przetargu Nieograniczonego - Obsługa kasowo – bankowa

  Warszawa, dnia 11 marca 2014 r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Grębałowskiej 23/25., ogłoszonego w BZP pod nr 68148- 2014 w dniu 28.02.2014 r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że unieważnił w/w postępowanie przetargowe z powodu – cena najniższej oferty przewyższa kwotę którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia, podstawa prawna art.93 ust 1 pkt.4. Pzp.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Treści SIWZ Przetarg Nieograniczony - Obsługa kasowo – bankowa

  Warszawa, 7 marca 2014 r.

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARÓNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  ul. Grębałowskiej 23/25
  nr sprawy: 37/NO/2014

  Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie wprowadza się następujące zmiany:

  N/w punkty specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymują odpowiednio brzmienie:

  Rozdział  I.   Przedmiot zamówienia i sposób realizacji, pkt.2

  c) Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bankowego lub ustawy o usługach płatniczych, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju usługach.

  Załącznik nr 2 do SIWZ pkt.3

  c) Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bankowego lub ustawy o usługach płatniczych, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju usługach.


  Lista załączników
  1. SIWZ i Załączniki 1
  2. Wniosek do SIWZ
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - na roboty konserwacyjno-naprawcze w branży budowlanej

  Warszawa, 06.03.2014 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjno – naprawcze w branży budowlanej

  Zamierzenie 1 Konserwacja ogólnobudowlana oraz naprawa wraz z wymianą zużytych elementów  w budynkach,  lokalach mieszkalnych oraz  budowlach  i obiektach małej architektury  związanych  z budynkami  mieszkalnymi  w Dzielnicy Bielany  zarządzanych przez ZGN Bielany.

  Zamierzenie 2 Konserwacja ogólnobudowlana oraz naprawa wraz z wymianą zużytych elementów  budynkach z  lokalami użytkowymi oraz budowlach i obiektach małej architektury związanych   z budynkami użytkowymi  w Dzielnicy Bielany zarządzanych przez ZGN Bielany.

  Zamierzenie 3 Konserwacja ogólnobudowlana, naprawa i usuwanie awarii budynku  biurowego będącego siedzibą ZGN w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

  1. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Roboty budowlane - 45 00 00 00-7
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.04.2014r. do 31.10.2014r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi Roboty budowlane – 3000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena  roboczogodziny kalkulacyjnej – 100%,
  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 21.03.2014r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  10. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 30,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszaw ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 21.03.2014r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 21.03.2014r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzyg
  2. SIWZ - Roboty konser.-naprawcze
  3. Załącznik nr 1-Formularz OFERTA
  4. Załącznik nr 10a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  5. Załącznik nr 2-Formularz ceny
  6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  7. Załącznik nr 3.1- G. Kapita
  8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  9. Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień porównywalnych
  10. Załącznik nr 6 - Wykaz personelu technicznego
  11. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm
  12. Załącznik nr 8- Ośw. o wniesieniu wadium
  13. Załącznik nr 9.0 - Projekt umowy
  14. Załącznik nr 9.1
  15. Załącznik nr 9.2
  16. Załącznik nr 9.3
  17. Załącznik nr 9.4
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na pytania Przetarg Nieograniczony - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2014r. - 31.03.2015r

  Warszawa, 06 marca 2014 r.

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i usuwania śliskości wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców nr sprawy: 10/ZE/2014

  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania 4
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Obsługa kasowo – bankowa

  Warszawa, 28 lutego 2014 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pośrednictwa finansowego w formie obsługi kasowo – bankowej w ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,  ul. Grębałowskiej 23/25. 
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66 11 00 00- 4 Usługi bankowe.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.04.2014r. do 30.11.2014r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone  w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 1 500,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:  

  a)            cena                    – 100%,

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 11.03.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 11.03.2014r. do godz. 1100.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 11.03.2014r. o godz. 1115.
  5. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ i Załączniki
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego - Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej

  Warszawa, 25.02.2014 r.

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


  Lista załączników
  1. Informacja o rozstrzygnięciu
  2. Protokół PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na pytania Przetarg Nieograniczony - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2014r. - 31.03.2015r

  Warszawa, 25 lutego 2014 r.

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i usuwania śliskości wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców nr sprawy: 10/ZE/2014

  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania 3
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odpowiedzi na pytania Przetarg Nieograniczony - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2014r. - 31.03.2015r

  Warszawa, 19 lutego 2014 r.

  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i usuwania śliskości wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców nr sprawy: 10/ZE/2014

  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


  Lista załączników
  1. Odp. na pytania 1
  2. Odp. na pytania 2
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zmiana Treści SIWZ Przetarg Niograniczony - Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2014r. - 31.03.2015r

  Warszawa, 18 lutego 2014 r.

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARÓNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i usuwania śliskości wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców nr sprawy: 10/ZE/2014


  Lista załączników
  1. SIWZ-sprzątanie- od 01.04-31.03.2015 zm.
  2. Zał 3.3 G. Kapita zm
  3. Zał 1.1 - Rejon I-2014 zm
  4. Zał 1.2 - Rejon II-2014 zm
  5. Zał 1.3 - Rejon III-2014 zm
  6. Zał 2 Zest.dok-Sprzątanie
  7. Zał 7 1 Projekt umowy- Rejon I zm
  8. Zał 7 2 Projekt umowy- Rejon II zm
  9. Zał 7 3 Projekt umowy- Rejon III zm
  10. Zmiana treści SIWZ
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie transportu

  Warszawa 10 lutego 2014 r.

   INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONA USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU I EKSMISJI Z NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność m.st. Warszawy

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  „OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J., 03-545 Warszawa,
  ul. Tykocińska 32 m 17
  który zaoferował ceną brutto w wysokości 52 230,00 zł.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej

  Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r.

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania roboty budowlane w branży elektrycznej w zakresie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (o kodach: 50.71.10.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 45.31.00.00-3, Roboty instalacyjne elektryczne) zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z podziałem na trzy „Zamierzenia” realizacyjne:

  1) Zamierzenie 1. - w budynkach mieszkalnych wraz z lokalami mieszkalnymi zarządzanych przez ZGN Bielany oraz w lokalach mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii na terenie Dzielnicy Bielany - Załącznik Nr 1 i 1A.

  2) Zamierzenie 2. - w budynkach wolnostojących-pawilony z lokalami użytkowymi oraz w lokalach użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wraz z usługą pogotowia elektrycznego w pawilonach w zakresie reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii oraz urządzenia związane z tymi budynkami - Załącznik Nr 2 i 3 do Umowy.

  3) Zamierzenie 3. - w budynku przy ul.Grębałowskiej 23/25 – siedziba własna ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie usuwanie awarii elektrycznych w tym obiekcie.

  1. Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 30.09.2014 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 24.02.20134 r. do godz. 1000 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości 1000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych ).
  8. Kryterium oceny ofert i jej znaczenie – cena 100%
  9. 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 21.02.2014 r.
  10. Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 24.02.2014 r. do godz. 1000.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 24.02.2014 r. o godz. 1015.
  13. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

  Lista załączników
  1. do Umowy Zal 1
  2. do Umowy Zal 1A
  3. do Umowy Zal 2
  4. do Umowy Zal 3
  5. SIWZ
  6. Zał 1- Oferta
  7. Zał 2 - Zestaw dok
  8. Zał 3.1 Oświad. - art.22
  9. Zał 3.2 Oświad. - art.24 1 i 2
  10. Zał 3.3 G. Kapita
  11. Zał 4 -Formularz ceny oferty
  12. Zał 5 -Wykaz usług
  13. Zał 6 - Wykaz personelu.pdf
  14. Zał 7 -Projekt umowy
  15. Zał 8 - Oświadczenie dla firm
  16. Zał 9 - WADIUM
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym -Sprzątanie terenów i budynków 01.04.2014r. - 31.03.2015r.

  Warszawa, 1 lutego 2014 r.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i usuwania śliskości wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców z podziałem na Rejony:
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8; 90.51.32.00-8; 77.31.41.00-5.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.03.2015 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 37 000,00 zł.
  • Rejon I - określony terenami o powierzchni 381 923,73 m2,
  • Rejon II - określony terenami o powierzchni 454 388,59 m2,
  • Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 260,69 m2,

  10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)       cena – 100%,

  11.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul.Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 07.03.2014 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12.  Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13.  Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 12.03.2014 r. do godz. 1000.

  14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 12.03.2014 r. o godz. 1015.

  15.  Termin związania ofertą 60 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. SIWZ-sprzątanie
  2. Zał 1.1 Oferta Rejon I
  3. Zał 1.2 Oferta Rejon II
  4. Zał 1.3 Oferta Rejon III
  5. Zał 10.1 Wykaz sprzętu
  6. Zał 10.2 Wykaz sprzętu
  7. Zał 10.3 Wykaz sprzętu
  8. Zał 11 Rejon I
  9. Zał 12 Rejon II
  10. Zał 13 Rejon III
  11. Zał 14 Zakres czynności
  12. Zał 14.1 Wylicz. Wart. Usł.
  13. Zał 3.1 Oświad. - art.22
  14. Zał 3.2 Oświad. - art.24 1 i 2
  15. Zał 3.3 G. Kapita
  16. Zał 4.1 Rejon I
  17. Zał 4.2 Rejon II
  18. Zał 4.3 Rejon III
  19. Zał 5 Wykaz Usług
  20. Zał 6.1 Oświad. o licz. prac.-Rejon I
  21. Zał 6.2 Oświad. o licz. prac.-Rejon II
  22. Zał 6.3 Oświad. o licz. prac.-Rejon III
  23. Zał 7.1 Projekt umowy- Rejon I
  24. Zał 7.2 Projekt umowy- Rejon II
  25. Zał 7.3 Projekt umowy- Rejon III
  26. Zał 8 Oświad. dla firm
  27. Zał 9 Wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg Niograniczony - transport i eksmisja 2014

  Warszawa, 24 stycznia 2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 60181000-0 Wynajem samochodu wraz z kierowcą.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 17.02.2014 r. do 31.12.2014 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 1 800,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 100%,
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 30.01.2014 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 20,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 03.02.2014 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 03.02.2014 r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ - Transport
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ceny oferty
  3. Załącznik nr 10 Projekt Umowy Transport
  4. Załącznik nr 11a do SIWZ
  5. Załącznik nr 2.1 - Ceny jed
  6. Załącznik nr 2.2 - Ceny jed
  7. Załącznik nr 3 - Wykaz dok transport
  8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  9. Załącznik nr 5- Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  10. Załącznik nr 6 - Wykaz zamówień porównywalnych
  11. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm,
  12. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzetu
  13. Załącznik nr 9 - Ośw. o wniesieniu wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2014-01-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego usługi konserwacji wod-kan

  INFORMACJAO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w przetargu nieograniczonego zakresie konserwacja , naprawa, instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany, ogłoszonym w BZP pod nr 510900 – 2013 w dniu 10.12.2013 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Sanit-Gaz Przedsiębiorstwo Hydrauliczno-Gazowe Jacek Waszczuk, 01-892 Warszawie, ul. Duracza 16, lok. 3

  Oferowana stawka za jedną roboczogodzinę kalkulacyjną wynosi - 18,41 zł.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę serwera.

  Warszawa, 27.12.2013 r.

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARG NIEOGRANICZONEGO

  na dostawę serwera i licencji na oprogramowanie, zasilacza awaryjnego UPS.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  SoftHard S.A., 09-402 Płock, ul.Padlewskiego 18c, który zaoferował kwotę dostawy w wysokości  44 999,55 zł.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego usługi kominiarskie

  Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. 

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI KOMINIARSKIE W OKRESIE OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie,

  Zamierzenie 1: Wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy w budynkach zarządzanych przez innych zarządców,

  Zamierzenie 2: Wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi 100% m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach użytkowych 100% własności m.st. Warszawy w budynkach innych zarządców,

  Zamierzenie 3: Wykonywania przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynku – siedziby Zamawiającego przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie,

  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca : Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Warszawie; 00-382 Warszawa, ul. Solec 54; Dzielnicowy Zakład Kominiarski Nr 2, 01-716 Warszawa, ul. Broniewskiego 56;który zaoferował cenę brutto w wysokości  59 035,11 zł


  Lista załączników
  1. Protokół PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Przetargu Nieograniczonym na dostawę serwera

  Odpowiadż na pismo do postępowania przetargowego na dostawę serwera.

  treść pisma:

  W związku z ogłoszeniem przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25 01-808 Warszawa, postępowania na ""Dostawę  serwera  i  licencji  na  oprogramowanie, zasilacza awaryjnego UPS", chciałbym zwrócić uwagę na wysoce karygodny sposób przeprowadzenia ww. postępowania przetargowego, nie mający nic wspólnego z podstawowymi zasadami Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Zamawiający wyznaczył termin złożenia ofert na dzień 27.12.2013 r. natomiast termin dostawy przedmiotu zamówienia na dzień 30.12.2013 r. Już sam termin złożenia ofert, biorąc pod uwagę okres świąteczny, nasuwa przypuszczenie świadomego utrudniania złożenia oferty i ograniczenie konkurencji, natomiast termin dostawy przedmiotu zamówienia (30.12.2013 r.), daje pewność, że ww. postępowanie zostało skonstruowane w taki sposób aby możliwość złożenia oferty miała tylko jedna firma, która jest już przygotowana do dostarczenia zamawianych urządzeń.
  2. Zamawiający wyznaczając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin realizacji na dzień 30.12.2013 r.  nie uwzględnił nawet, wymaganego przez Ustawę Prawo zamówień publicznych, terminu na podpisanie umowy wynoszący minimum 5 dni od daty ogłoszenia wyniku, o ile złożone zostały min 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.  Zamawiający sam sobie zaprzecza, umieszczając w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XVI ust. 1 zapis cyt. "Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, chyba że została złożona jedna ważna oferta w postępowaniu."
  Reasumując.
  Tworzenie postępowań przetargowych w wymieniony wyżej sposób jest naganne i nie powinno mieć miejsca, tym bardziej, że dokonuje tego jednostka samorządu publicznego, która powinna dawać przykład działania zgodnego z prawem, nie dając nawet możliwości sugestii tzw. ustawiania przetargów. Wnoszę o wnikliwą analizę ww. postępowania i jego unieważnienie. Sugeruję również weryfikację wcześniej prowadzonych postępowań w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25 01-808 Warszawa, w zakresie nieprawidłowości proceduralnych.

  odpowiedź:

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy po oszacowaniu przedmiotu zamówienia ogłosiła postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw serwerów i licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych UPS, zintegrowanej zapory sieciowej UTM (NGF) oraz monitora w dniu 05.12.2013 r. numer ogłoszenia 502616-2013. Po złożeniu ofert w dniu 13.12.2013 r. okazało się że zaoferowany sprzęte jest poniżej zaplanowanych środków. Zamawiający w dniu 19.12.2013 r. podpisał umowę z wykonawcą i nie mogąc dokonać zamówienia uzupełniającego na dodatkowe dostawy w celu wykorzystania środków w dniu 18.12.2013 r. ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczanego (najbardziej konkurencyjnego trybu) na dostawę dodatkowego sprzętu, termin dostawy 30.12.2013 r. jest spowodowany tym, że tylko do tego dnia Zamawiający może dokonać zapłaty za dostarczony sprzęt. W poprzednim postępowaniu złożono 3 ofery więc Zamawiający przyjął założenie, że istnieje duże prawdopodobieństwo złożenia oferty spełniającej wymagania Zamawiającego. 

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym na dostawę serwera

  Warszawa, 18 grudnia 2013 r.

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwera i licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych UPS.

  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

  48821000-9    Serwery sieciowe,

  48214000-1    Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego,

  31154000-0    Bezprzestojowe źródła energii

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 30.12.2013 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a) cena  – 100%, 

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 24.12.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.12.2013 r. do godz. 900.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.12.2013 r. o godz. 915.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ - servery
  2. Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz ceny oferty
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  6. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw zrealizowanych
  7. Załącznik nr 7 - Umowa Serwery
  8. Załącznik Nr 8 Specyfikacja techniczna
  9. Załącznik Nr 8a Specyfikacja techniczna
  10. Załącznik Nr 8a Specyfikacja techniczna
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie 24.12.2013 r. - 31.03.2014 r.

  Warszawa, 17 grudnia 2013 r.

  INFORMACJA

  O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Konsorcjum - Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ANN-POL", 05-260 Opole, ul.Olsztyńska 25; Partner: ZUH "WAYT" 45-655 Opole, ul Srebrnej 13/6 wartość Zamierzenie 1 - 189 292,97 zł, Zamierzenie 2 - 216 716,34 zł; SKROMAK Sp. z o.o., 02-212 Warszawa, ul.Bakalarska 11a – wartość Zamierzenie 3 - 27 468,90 zł


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów.

  Warszawa, 13 grudnia 2013r.

   INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SERWERÓW

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwerów i licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych UPS, zintegrowanej zapory sieciowej UTM (NGF) oraz monitora, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  SoftHard S.A., 09-402 Płock, ul.Padlewskiego 18c,  który zaoferował cenę brutto w wysokości 145 422,90 zł.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi kominiarskie

  Warszawa, 12 grudnia 2013 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie podzielone na trzy zamierzenia:

  Zamierzenie 1

  Wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy w budynkach zarządzanych przez innych zarządców,

  Zamierzenie 2

  Wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi 100% m.st. Warszawy zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach użytkowych 100% własności m.st. Warszawy w budynkach innych zarządców,

  Zamierzenie 3

  Wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, sprawdzanie połączeń, czyszczenia, udrożnienia, wydawania opinii kominiarskich oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii w budynku – siedziby Zamawiającego przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie, 

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie określone w CPV kodem: 90.91.50.00-4; 71.35.61.00-9.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 2 000,00 zł.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a) cena – 100%,

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 20.12.2013 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 20.12.2014 r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 20.12.2014 r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SWIZ - usługi kominiarskie 2014
  2. Załącznik 10.1
  3. Załącznik 10.2
  4. Załącznik 10.3
  5. Załącznik nr 1 - OFERTA
  6. Załącznik nr 10a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  7. Załącznik nr 2 - Zestaw dokumentów- kominiarze 2014
  8. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1 (1)
  9. Załącznik nr 3a - Oświadczenie art. 24
  10. Załącznik nr 4-1 kominiarze 2014
  11. Załącznik Nr 4-2 kominiarze 2014
  12. Załącznik Nr 4-3 kominiarze 2014
  13. Załącznik nr 5 - Wykaz usług
  14. Załącznik nr 6 - Wykaz personelu
  15. Załącznik nr 7 - Projekt umowy 2014
  16. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm
  17. Załącznik nr 9 - WADIUM, kominiarze 2014
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi konserwacji wod-kan

  Warszaw, 10 grudnia 2013 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji wodno kanalizacyjnej w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  2.  Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

         Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych - 50700000-2

    Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  3. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się:

  Zamierzenie 1 i 2     - od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

  Zamierzenie 3      - od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

  1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  2. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi

  3000 zł

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a) cena  roboczogodziny kalkulacyjnej – 100%,

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl, można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 17.12.2013 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 18.12.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 18.12.2013r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - konser. wod-kan - 2014
  2. Załącznik nr 1-Formularz OFERTA
  3. Załącznik nr 10a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  4. Załącznik nr 2-Formularz ceny
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  7. Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień porównywalnych
  8. Załącznik nr 6 - Wykaz personelu technicznego
  9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm
  10. Załącznik nr 8 - Ośw. o wniesieniu wadium
  11. Załącznik nr 9.0 - I - Projekt umowy
  12. Załącznik nr 9.0 - II - Projekt umowy
  13. Załącznik nr 9.1 do umowy
  14. Załącznik nr 9.2 do umowy
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów – odpowiedź na pytanie

  Warszawa, dnia 10 grudnia 2013r.

  W dniu 09.12.2013 r. wpłynęło zapytanie do postępowania przetargowego na dostawę serwerów i licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych UPS, zintegrowanej zapory sieciowej UTM (NGF) oraz monitora, znak: 177/NI/2013. Nr ogłoszenia 502616-2013 z 05.12.2013 r.

  Pytanie Wykonawcy:

  Czy Zamawiający wydłuży czas do usunięcia usterki w ciągu max 4 godzin ?

  Odpowiedź:

  Tak Zamawiający wydłuża czasu do usunięcia usterki w ciągu max 4 godzin. Zapis w SIWZ Rozdziale I, punkt 3 podpunkt c). otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max 4 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia”.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów-zmiana wysokości wadium

  Warszawa, 09 grudnia 2013 r.

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę serwerów i licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych UPS, zintegrowanej zapory sieciowej UTM (NGF) oraz monitora znak: 177/NI/2013. Nr ogłoszenia 502616-2013 z 05.12.2013r

  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

  Zamawiający dokonuje zmiany treści w Rozdziale IX pkt 1. SIWZ.

   -było, wadium w wysokości 5000 zł

  - po zmianie wadium w wysokości 4500 zł.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym na dostawę serwerów

  Warszawa, 05 grudnia 2013 r.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwerów i licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych UPS, zintegrowanej zapory sieciowej UTM (NGF) oraz monitora.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

  48821000-9    Serwery sieciowe,

  48214000-1    Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego,

  32420000-3    Urządzenia sieciowe,

  30231300-0    Monitory

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 23.12.2013 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 5 000,00 zł.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)            cena  – 100%,

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 11.12.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  1. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  2. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 13.12.2013 r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 13.12.2013 r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - servery
  2. Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz ceny oferty
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  6. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw zrealizowanych
  7. Załącznik nr 6 - Ośw. o wniesieniu wadium
  8. Załącznik nr 7 - Umowa Serwery
  9. Załącznik Nr 8 Specyfikacja techniczna
  10. Załącznik Nr 8a Specyfikacja techniczna
  11. Załącznik Nr 8a Specyfikacja techniczna
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rostrzygnięciu postępowania na usługi w zakresie konserwacji instalacji CO

   

  Warszawa, 27 listopada 2013r.

   INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI w  ZAKRESIE KONSERWACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i PEŁNIENIEM DYŻURU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i pełnieniem dyżuru, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Lucjan Wojno ul. M.Dąbrowskiej 11/51, 01-903 Warszawa który zaoferował cenę brutto w wysokości 8 769,60 zł.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i pełnieniem dyżuru

  Warszawa, 19.11.2013 r.

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania i pełnieniem dyżuru. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 50.72.00.00-8.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 08.12.2013 r. do 30.12.2013 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  Cena 100%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 22.11.2013 r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.11.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.11.2013r. o godz. 1015.

  Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.


  Lista załączników
  1. SIWZ-konserwacja CO
  2. Załącznik nr 1 Zakres
  3. Załącznik Nr 10 Projekt Umowy CO
  4. Załącznik nr 11 - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  5. Załącznik nr 12 Wykaz robót zrealizowanych
  6. Załącznik nr 2 Warunki
  7. Załącznik nr 3 Adresy
  8. Załącznik nr 4 Adresy
  9. Załącznik nr 5 Oferta
  10. Załącznik nr 6 Wykaz dok
  11. Załącznik nr 7 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  12. Załącznik nr 8- Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  13. Załącznik nr 9 - Oświadczenie dla firm
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania terenów i budynków, 24.12.2013 r. - 31.03.2014 r.

  Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r.

  W dniu 13.11.2013 r. wpłynęło zapytanie do postępowania przetargowego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców, 24.12.2013 r. - 31.03.2014 r.:

  Pytanie Wykonawcy:

  W projekcie umowy z poprzedniego postępowania (które zostało unieważnione) Zamawiający w § 15 wymagał aby minimalna ilość osób była zatrudniona w pełnym wymiarze godzin. Czy w obecnym postępowaniu minimalna ilość osób odpowiednio 20, 24 i 10 ma być również zatrudnia w pełnym wymiarze godzin ?

  Odpowiedź:

  W odpowiedzi na pytanie z dnia 13.11.2013 r. w sprawie ww. postępowania przetargowego informujemy, że przedstawiona minimalna liczba pracowników w konkretnych rejonach jest niezbędna do należytego wykonania usługi. Natomiast rodzaj i forma zatrudnienia jest wewnętrzną sprawą przedsiębiorcy.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu - sprzątanie 16.11.2013 r - 23.12.2013 r.

  Warszawa, 8 listopada 2013 r.

  Dotyczy: unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych pod nr 453218 - 2013 na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców w okresie od 16.11.2013 r. do 23.12.2013 r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, zwany dalej Zamawiającym, uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o roztrzygnięciu postepowania na zgrabienie i wywóz liści

  Warszawa, 7 listopada 2013 r.

   INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  na usługi zgrabienia liści z terenów zielonych wraz z wywozem liści na terenie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi zgrabienia liści z terenów zielonych wraz z wywozem liści na terenie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:OGRODY ZABAW Andrzej Dębiec 05-090 Raszyn, Rybie ul.Topolowa 43, oferując wykonanie zamówienie za łączną kwotę brutto Rejon I - 31 466,04 zł, Rejon II - 38 814,03 zł.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Sprzątanie 16.11.2013 r. - 23.12.2013 r.
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców.
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 23.11.2013 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 5 000,00 zł.
  • Rejon I - określony terenami o powierzchni 121 716,16 m2;
  • Rejon II - określony terenami o powierzchni 139 349,50 m2
  • Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 108,69 m2.

  10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

           a)       cena – 100%,

  11.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 13.11.2013 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12.  Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13.  Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 13.11.2013 r. do godz. 1000.

  14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 13.11.2013 r. o godz. 1015.

  15.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Oferta- Rejon I-2013
  2. Oferta- Rejon II-2013
  3. Oferta- Rejon III-2013
  4. Projekt umowy- Rejon I Sprzątanie 2013
  5. Projekt umowy- Rejon II Sprzątanie 2013
  6. Projekt umowy-Rejon III Sprzątanie 2013
  7. SIWZ-sprzątanie- od 16.11-23.12.2013
  8. Zał 10 Wykaz sprzętu
  9. Zał 11 Rejon I
  10. Zał 12 Rejon II
  11. Zał 13 Rejon III
  12. Zał 13A Rejon III
  13. Zał 14 1i2 Zakres czynności
  14. Zał 14 3 Zakres czynności
  15. Zał 2 Zest.dok-Sprzątanie 2013
  16. Zał 3 Oświad. - art.22
  17. Zał 4-1A, Rejon I - 2013
  18. Zał 4-2A, Rejon II - 2013
  19. Zał 4-B Rejon III- 2013
  20. Zał 4-C Rejon III-2013-odśnieżanie dachów
  21. Zał 5 Wykaz Usług
  22. Zał 6 1 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I
  23. Zał 6 2 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II
  24. Zał 6 3 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon III
  25. Zał 8 Oświadczenie dla firm
  26. Zał 9 Wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym - Sprzątanie 24.12.2013 r. - 31.03.2014 r.
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców.
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.03.2014 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 13 000,00 zł.
  • Rejon I - określony terenami o powierzchni 121 716,16 m2;
  • Rejon II - określony terenami o powierzchni 139 349,50 m2
  • Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 108,69 m2.

  10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

           a)       cena – 100%,

  11.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 10.12.2013 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12.  Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13.  Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 16.12.2013 r. do godz. 1000.

  14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 16.12.2013 r. o godz. 1015.

  15.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Oferta- Rejon I-2013
  2. Oferta- Rejon II-2013
  3. Oferta- Rejon III-2013
  4. Projekt umowy- Rejon I Sprzątanie 2013
  5. Projekt umowy- Rejon II Sprzątanie 2013
  6. Projekt umowy-Rejon III Sprzątanie 2013
  7. SIWZ-sprzątanie- od 24.12-31.03.2014
  8. Zał 10 Wykaz sprzętu
  9. Zał 11 Rejon I
  10. Zał 12 Rejon II
  11. Zał 13 Rejon III
  12. Zał 13A Rejon III
  13. Zał 14 1i2 Zakres czynności
  14. Zał 14 3 Zakres czynności
  15. Zał 2 Zest.dok-Sprzątanie 2013
  16. Zał 3 Oświad. - art.22
  17. Zał 4-1A, Rejon I - 2013
  18. Zał 4-2A, Rejon II - 2013
  19. Zał 4-B Rejon III- 2013
  20. Zał 4-C Rejon III-2013-odśnieżanie dachów
  21. Zał 5 Wykaz Usług
  22. Zał 6 1 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I
  23. Zał 6 2 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II
  24. Zał 6 3 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon III
  25. Zał 8 Oświadczenie dla firm
  26. Zał 9 Wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu

  Dotyczy unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, zwany dalej Zamawiającym, uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowość do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania terenów i budynków

  W dniu 04.11.2013 r. wpłynęło zapytanie do postępowania przetargowego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowości do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców:

  Pytania Wykonawcy:

  1. Czy wymagana ilość osób tj. 20, 24, 10 odpowiednio do rejonów musi być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (na pełny etat) ?
  2. Proszę o uzupełnienie brakujących stronie, a opisanych w SIWZ załączników tj.:
  • Wzory umów 7/1, 7/2, 7/3
  • Oświadczenie dla firm – załącznik nr 8
  • Oświadczenie o wniesieniu wadium – załącznik nr 9.

  Odpowiedzi :

  1. Przedstawiona minimalna liczba pracowników w konkretnych rejonach jest niezbędna do należytego wykonania usługi. Natomiast rodzaj i forma zatrudnienia jest wewnętrzną sprawą przedsiębiorcy.
  2. Zamawiający w dniu 04-11.2013 r. uzupełnił brakujące załączniki.
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uzupełnienie dokumentacj przetargowej
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Uzupełnie załączników do dokumentacji

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy prosi o dołączenie niżej wymienionych załączników do przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowości do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców:


  Lista załączników
  1. Zał 7.1 Projekt umowy- Rejon I
  2. Zał 7.2 Projekt umowy- Rejon II
  3. Zał 7.3 Projekt umowy-Rejon III
  4. Zał 8 Oświadczenie dla firm
  5. Zał 9 Wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: sprzątania terenów utwardzonych i zielonych, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, odśnieżania i gotowości do odśnieżania wraz z odśnieżaniem dachów i usuwaniem sopli z budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz innych usług związanych z obsługą mieszkańców z podziałem na dwa Rejony:
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.03.2014 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 18 000 ,00 zł.
  • Rejon I - określony terenami o powierzchni 121 716,16 m2;
  • Rejon II - określony terenami o powierzchni 138 766,22 m2
  • Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 108,69m2.

  10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)       cena – 100%,

  11.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 04.11.2013 r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12.  Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13.  Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.11.2013 r. do godz. 1000.

  14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 08.11.2013 r. o godz. 1015.

  15.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Oferta- Rejon I-2013
  2. Oferta- Rejon II-2013
  3. Oferta- Rejon III-2013
  4. SIWZ-sprzątanie- od 16.11-31.03.2014
  5. Zał 10 Wykaz sprzętu
  6. Zał 11 Rejon I
  7. Zał 12 Rejon II
  8. Zał 13 Rejon III
  9. Zał 13A Rejon III
  10. Zał 14 1i2 Zakres czynności
  11. Zał 14 3 Zakres czynności
  12. Zał 2 Zest.dok-Sprzątanie 2013
  13. Zał 3 Oświad. - art.22
  14. Zał 4-1A, Rejon I - 2013
  15. Zał 4-2A, Rejon II - 2013
  16. Zał 4-B Rejon III- 2013
  17. Zał 4-C Rejon III-2013-odśnieżanie dachów
  18. Zał 5 Wykaz Usług
  19. Zał 6 1 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I
  20. Zał 6 2 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II
  21. Zał 6 3 Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon III
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja dot.Przetargu Nieograniczonego na Zgrabienie i Wywóz Liści

  W dniu 29.10.2013 r. wpłyneło zapytanie: prosimy o podanie budzetu na ww zamówienie oraz na każdą z części zamówienia.

  W odpowiedzi na zapytanie Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy informuje, ze zgodnie z art. 86 ust.3 zamaiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Usługa zgrabienia liści wraz z wywozem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZakładGospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Gręałowska 23/25, ogłaszaprzetarg nieograniczony na usługi:na usługi zgrabienia liści z terenów zielonych wraz z wywozem liści na terenie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielanym.st. Warszawy - oznaczenia kodowe CPV 90.51.32.00-8 .Zamawiający niedopuszcza składania ofert wariantowych.Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert na części przedmiotu zamówienia.Wymagany terminrealizacji zamówienia określa się od 15.11.2013 do 15.12.2013 r.W przetargu mogąwziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych ispełniający warunki określone w SIWZ.Wadium zabezpieczająceofertę – 3 600,00 zł.Kryteriaoceny ofert i ich znaczenie: Cena     100% 10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/.Można również odebrać SIWZ osobiście do dnia 31.10.2013 r. w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300po uprzednio złożonym wniosku o wydanie SIWZ.11. Przy odbiorze SIWZ w siedzibieZamawiającego cena formularza SIWZ wynosi 50,- zł. 12.Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 05.11.2013r. do godz. 1200. 13.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 101 w dniu 05.11.2013 r. o godz. 1215. 14. Termin związania ofertą 30 dni od datyostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. SIWZ - Liście
  2. Zał. nr 1-I Oferta - Rejon I-2013
  3. Zał. nr 1-II Oferta - Rejon II-2013
  4. Zał. nr 10-I Projekt umowy 2013
  5. Zał. nr 10-II Projekt umowy 2013
  6. Zał. nr 10.1-I Pow do wywozu
  7. Zał. nr 10.2-II Pow do wywozu
  8. Zał. nr 2.1-I Cena - Rejon I 2013
  9. Zał. nr 2.2-II Cena - Rejon II 2013
  10. Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  11. Zał. nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  12. Zał. nr 5 - Wykaz usług z 3 ostatnich lat
  13. Zał. nr 7- Ośw. o wniesieniu wadium
  14. Zał. nr 8 - Oświadczenie dla firm
  15. Zał. nr 9 Zakres czynności - Rejon I i II
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje o roztrzygnięciu postępowania na transport

  Warszawa 12 lipca 2013 r.

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU I EKSMISJI Z NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność m.st. Warszawy

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  „OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J.,03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 m 17 który zaoferował ceną brutto w wysokości  48 870,00 zł.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o roztrzygnięciu postepowania na wymianę instalacji gazowej

  Warszawa, 12 lipca 2013 r.

   INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE INSTALACJI GAZU  W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

  przy ul. Barcickiej 53, Cegłowskiej 73, Fontany 22, Fontany 24, Kleczewskiej 22, Przybyszewskiego 57, Swarzewskiej 55, Swarzewskiej 76 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcickiej 53, Cegłowskiej 73, Fontany 22, Fontany 24, Kleczewskiej 22, Przybyszewskiego 57, Swarzewskiej 55, Swarzewskiej 76 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca.:

  PPHU Elektromechanika Hydraulika Artur Adaszewski, ul.Zatylna 5B, 05-480 Karczew.
  który zaoferował cenę brutto w wysokości 46 033,79 zł.

  ZP-ZN


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg Niograniczony - transport i eksmisja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

               60181000-0 Wynajem samochodu wraz z kierowcą.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 19.07.2013r. do 31.12.2013r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 1200,00 zł.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            cena – 100%, 

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 09.07.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 12.07.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 12.07.2013r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ - Transport
  2. Zał 11a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  3. Załącznik nr 1 - Formularz ceny oferty
  4. Załącznik nr 10 Projekt Umowy Transport
  5. Załącznik nr 2 - Ceny jed
  6. Załącznik nr 3 - Wykaz dok transport
  7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  8. Załącznik nr 5- Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  9. Załącznik nr 6 - Wykaz zamówień porównywalnych
  10. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm
  11. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzetu
  12. Załącznik nr 9 - Ośw. o wniesieniu wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji gazu w budynkach

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcickiej 53, Cegłowska 73, Fontanny 22, Fontanny 24, Kleczewska 22, Przybyszewskiego 57, Swarzewska 55, Swarzewska 76 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 33 30 00-0.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 05.08.2013r. do 31.10.2013r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  6. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : 2 600 zł
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            Cena 100%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 03.07.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 10.07.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 10.07.2013r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ-wymiana gaz
  2. Załacznik nr 18 Barcicka 53 gaz - opis
  3. Załacznik nr 18 Cegłowska 72 gaz - opis
  4. Załacznik nr 18 Fontany 22 gaz - opis
  5. Załacznik nr 18 Fontany 24 gaz - opis
  6. Załacznik nr 18 Kleczewska 22 gaz - opis
  7. Załacznik nr 18 Przybyszewskiego 57 gaz - opos
  8. Załacznik nr 18 Swarzewska 55 gaz - opis
  9. Załacznik nr 18 Swarzewska 76 gaz - opis
  10. Załacznik nr 19 Barcicka 53 gaz - rysunki
  11. Załacznik nr 19 Ceglowska 72 gaz - rysunki
  12. Załacznik nr 19 Fontany 22 gaz rysunki
  13. Załacznik nr 19 Fontany 24 gaz - rysunki
  14. Załacznik nr 19 Kleczewska 22 gaz - rysunki
  15. Załacznik nr 19 Przybyszewskiego 57 gaz -rysunki
  16. Załacznik nr 19 Swarzewska 55 gaz - rysunki
  17. Załacznik nr 19 Swarzewska 76 gaz - rysunki
  18. Załacznik nr 20 Barcicka 53 Przedmiar
  19. Załacznik nr 20 Cegłowska 72 Przedmiar
  20. Załacznik nr 20 Fontany 22 Przedmiar
  21. Załacznik nr 20 Fontany 24 Przedmiar
  22. Załacznik nr 20 Kleczewska 22 Przedmiar
  23. Załacznik nr 20 Przybyszewskiego 57 Przedmiar
  24. Załacznik nr 20 Swarzewska 55 Przedmiar
  25. Załacznik nr 20 Swarzewska 76 Przrdmiar
  26. Załącznik Nr 1
  27. Załącznik nr 10
  28. Załącznik nr 11a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  29. Załącznik nr 2
  30. Załącznik nr 3 Wykaz dok
  31. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  32. Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  33. Załącznik nr 6 Wykaz per tech
  34. Załącznik nr 7 Wykaz robót
  35. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm
  36. Załącznik nr 9 Wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roztrzygnięcie postępowania

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE WYMIANY OKIEN W KORYTARZACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SZEGEDYŃSKIEJ 13A W OKRESIE OD 01.07.2013 DO 31.10.2013

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie okien w korytarzach i na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Szegedyńskiej 13A w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca.:

  Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., ul.Ceramiczna 4, 20-150 Lublin
  która zaoferował cenę brutto w wysokości  238 949,83 zł.

  Załącznik: ZP-PN


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postepowania

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcickiej 53, Cegłowska 73, Fontanny 22, Fontanny 24, Kleczewska 22, Przybyszewskiego 57, Swarzewska 55, Swarzewska 76 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową - z podziałem na osiem części realizacyjnych zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roztrzygnięcie przetargu

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARG NIEOGRANICZONEGO

  na usługę ochrony mienia i budynku z przyległym terenem przy ul. Nocznickiego 13A w Warszawie w okresie od 01.07.2013 r. do 31.10.2013 r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,
  że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Ochrona-GOT s.c. T.R. Gręda, A.Janduła, 05-860 Płochocin, ul.Stołeczna 89, oferując wykonanie zamówienie za łączną kwotę brutto 23 165,52 PLN.

  W załączeniu :

  ZP-PN 


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji gazu w budynkach mieszkalnych.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  UNIEWAŻNIONY

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji gazu w budynkach mieszkalnych przy ul. Barcickiej 53, Cegłowska 73, Fontanny 22, Fontanny 24, Kleczewska 22, Przybyszewskiego 57, Swarzewska 55, Swarzewska 76 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
   45 33 30 00-0.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 05.08.2013r. do 31.10.2013r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : 2 600 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            Cena 100%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 13.06.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.06.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 27.06.2013r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ-wymiana gaz
  2. Zał 18 Barcicka 53 gaz - opis
  3. Zał 18 Cegłowska 72 gaz - opis
  4. Zał 18 Fontany 22 gaz - opis
  5. Zał 18 Fontany 24 gaz - opis
  6. Zał 18 Kleczewska 22 gaz - opis
  7. Zał 18 Przybyszewskiego 57 gaz - opos
  8. Zał 18 Swarzewska 55 gaz - opis
  9. Zał 18 Swarzewska 76 gaz - opis
  10. Zał 19 Barcicka 53 gaz - rysunki
  11. Zał 19 Ceglowska 72 gaz - rysunki
  12. Zał 19 Fontany 24 gaz - rysunki
  13. Zał 19 Kleczewska 22 gaz - rysunki
  14. Zał 19 Swarzewska 55 gaz - rysunki
  15. Zał 19 Swarzewska 76 gaz - rysunki
  16. Zał 20 Fontany 24 Przedmiar
  17. Zał 20 Barcicka 53 Przedmiar
  18. Zał 20 Cegłowska 72 Przedmiar
  19. Zał 20 Fontany 22 Przedmiar
  20. Zał 20 Kleczewska 22 Przedmiar
  21. Zał 20 Przybyszewskiego 57 Przedmiar
  22. Zał 20 Swarzewska 55 Przedmiar
  23. Zał 20 Swarzewska 76 Przrdmiar
  24. Załącznik Nr 1
  25. Załącznik nr 10
  26. Załącznik nr 11a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  27. Załącznik nr 2
  28. Załącznik nr 3 Wykaz dok
  29. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  30. Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  31. Załącznik nr 6 Wykaz per tech
  32. Załącznik nr 7 Wykaz robót
  33. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm
  34. Załącznik nr 9 Wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługę ochrony - Nocznickiego 13A

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ochrony mienia i budynku z przyległym terenem przy ul.Nocznickiego 13A w Warszawie:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

  79710000-4 Usługi ochroniarskie.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.07.2013r. do 31.10.2013r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 700,00 zł.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            cena – 100%, 

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 14.06.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.06.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 19.06.2013r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ - Ochrona Nocznickiego 13a
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ceny oferty
  3. Załącznik nr 10 Projekt Umowy Ochrona
  4. Załącznik nr 10a Regulamin służby do Umowy
  5. Załącznik nr 11 - Oświadczenie dla firm, ochrona 2013
  6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  7. Załącznik nr 5- Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  8. Załącznik nr 6 - Wykaz zamówień porównywalnych
  9. Załącznik nr 8 - Wykaz osób do ochrony
  10. Załącznik nr 9 - Ośw. o wniesieniu wadium
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wymiana okien w korytarzach i na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Szegedyńskiej 13A w Warszawie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,                           ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w korytarzach i na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Szegedyńskiej 13A w Warszawie. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 45 42 11 50-0.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.07.2013r. do 30.09.2013r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone            w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi :– 12 000 zł
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)             Cena 100%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 13.06.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa,

           ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 20.06.2013r. do godz. 1000.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 20.06.2013r. o godz. 1015.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

  Lista załączników
  1. SIWZ - Okna- 2013
  2. Zal 18 Projekt
  3. Zal 19 STWiOR_OKNA
  4. Zal 20 Przedmiar_Szegiedynska 13a
  5. Zał 10 Projekt umowy
  6. Zał 11a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  7. Zał 1Oferta - Okna 2013
  8. Zał 3 Wykaz dok okna
  9. Zał 4 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  10. Zał 5 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  11. Zał 6 Wykaz personelu technicznego - okna 2013
  12. Zał 7 Wykaz robót zrealizowanych
  13. Zał 8 - Oświadczenie dla firm
  14. Zał 9 Wadium okna
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-06-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że
  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wywożenie nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, gabarytowych i selekcjonowanych z nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wygrały oferty następujących Wykonawców:

  1)        Wywożenie nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych – „OZON” S.J.
  z siedzibą Warszawa, ul. Tykocińska 32 m. 17, który zaoferował cenę brutto
  w wysokości 25 317,36 zł.

  2)      Wywożenie nieczystości stałych z nieruchomości użytkowych – „OZON” S.J.
  z siedzibą Warszawa, ul. Tykocińska 32 m. 17, który zaoferował cenę brutto wysokości 12 111,66 zł.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczonym na wywóz nieczystości stałych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

   

  1.      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi:

  1) Część 1 - Wywożenie odpadów komunalno-bytowych wraz z selektywną zbiórką odpadów, wielko-gabarytowych, z nieruchomości mieszkalnych –oznaczenia kodowe CPV: 90.51.32.00-8 i 90.51.20.00-9;

  2) Część 2 - Wywożenie odpadów komunalno-bytowych wraz z selektywną zbiórką odpadów, wielko-gabarytowych, z pawilonów wolnostojących ( lokali użytkowych ) – oznaczenia kodowe CPV 90.51.32.00-8 i 90.51.20.00-9.

   

  2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na części przedmiotu zamówienia.

  4.      Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 13.05.2013 do 30.06.2013 r.

  5.      W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  6.      Wadium zabezpieczające ofertę – 1000,00 zł.

  7.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Cena 100%

   

  10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście do dnia 18.04.2013 w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 po uprzednio złożonym wniosku o wydanie SIWZ.

  11. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza SIWZ wynosi 50,- zł.

   

  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godz. 1000.

   

  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w dniu 19.04.2012 r. o godz. 1015.

   

  14. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. SIWZ-odpady komunalne 2013
  2. Załącznik 10
  3. Załącznik 1_1
  4. Załącznik 1_2
  5. Załącznik 2
  6. Załącznik 3
  7. Załącznik 4_1a
  8. Załącznik 4_1b
  9. Załącznik 4_2a
  10. Załącznik 4_2b
  11. Załącznik 5
  12. Załącznik 6_1
  13. Załącznik 6_2
  14. Załącznik 7_1
  15. Załącznik 7_1_1
  16. Załącznik 7_1_2
  17. Załącznik 7_2
  18. Załącznik 7_2_1
  19. Załącznik 7_2_2
  20. Załącznik 8
  21. Załącznik 9
    udostępnił Włodzimierz Boruc dnia 2013-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONA NA USŁUGI SPRZĄTANIA

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania, utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania, usuwania gołoledzi, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, a także wykonywanie innych prac związanych z obsługą mieszkańców na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ŚMIGIEL ANNA „ANN-POL”  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, ul. Olsztyńska 25, 45-260 Opole, oferując wykonanie zamówienia za łączną kwotę brutto 683472,46 PLN.

  W załączeniu protokół z postępowania przetargowego ZP-PN.


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI SPRZĄTANIA

  Dotyczy: postępowania przetargowego na usługi sprzątania, utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania, usuwania gołoledzi, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, a także wykonywanie innych prac związanych z obsługą mieszkańców na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w okresie 01.04.2013.- 15.11.2013r.

   

  INFORMACJA 3

  W dniu 09.03.2013 wpłynęło zapytanie czy zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w ustawie o odpadach (Dz.U.z2007r. nr 39, poz. 251, z póżn. zm.) należy załączyć do oferty.

   W odpowiedzi na przesłane pytanie drogą mailową Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w ofercie wystarczy złożyć oświadczenie ( załącznik nr 3 do SIWZ ), które mówi, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Natomiast właściwe dokumenty należy przedłożyć nie później niż 2 dni od momentu podpisania umowy. Zapis regulujący tę kwestię znajduje się w §18 Projektu umowy dla Rejonu I i II, cyt: ”Odnośnie wywożenia z terenów objętych niniejsza umową zebranych zanieczyszczeń, Wykonawca jest obowiązany w ciągu 2 dni od zawarcia niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej umowy/umów z podmiotem/podmiotami świadczącymi usługi transportu odpadów, składowania odpadów i utylizacji odpadów, pod rygorem rozwiązania bez wypowiedzenia przedmiotowej umowy.”

    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-03-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI SPRZĄTANIA

  Dotyczy: postępowania przetargowego na usługi sprzątania, utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania, usuwania gołoledzi, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, a także wykonywanie innych prac związanych z obsługą mieszkańców na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w okresie 01.04.2013.- 15.11.2013r.

  INFORMACJA 1.

  W związku z ukazaniem się ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych z opóźnieniem, z przyczyn technicznych, tj.  w dniu 06.03.2013, termin składania ofert przesunięty jest na dzień 14.03.2013r. do godz. 1000. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi tego samego dnia o godz. 1015,  w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany, w Warszawie  - pokój nr 100. Wadium należy wnieść również w tym terminie tj. do 14.03.2013r. do godz. 1000. Termin związania z ofertą kończy się w dniu 12 kwietnia 2013r.

  W załączeniu SIWZ ze zmienionymi datami.

  INFORMACJA 2.

  W dniu 06.03.2013 wpłynęło zapytanie skąd bierze się różnica powierzchni do sprzątania terenów zielonych w Rejonie I i II, w okresie 01.04.2013-31.10.2013r. i 01.11.2013 – 15.11.2013r. ( Patrz tabele: „Formularz ceny oferty:  nr 2.1-I; str 1 poz. 2 i str 3 poz. 2b / kolumna 3  oraz nr 2.2-II; str 1 poz. 2  i  str 3 poz. 2b / kolumna 3  )

  W odpowiedzi na przesłane pytanie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że różnica pomiędzy powierzchnią przeznaczoną do „Sprzątania powierzchni terenów zielonych wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń” w okresie 01.04.2013 -31.10.2013r. a powierzchnią  do „Sprzątanie powierzchni terenów zielonych – gotowość do odśnieżania, opcja w przypadku braku opadów śniegu” w okresie 01.11.2013 – 15.11.2013r., występująca w Rejonie I i II wynika z  faktu, iż  powierzchnie przewidziane do sprzątania w okresie dwóch tygodni listopada nie wymagają wykonywania czynności w pełnym zakresie m.in. wygrabiania trawników. Ponadto podczas opadów śnieżnych we wspomnianym okresie prace ograniczać się będą wyłącznie do bieżącego sprzątania polegającego na zbieraniu widocznych śmieci.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - SPRZĄTANIE 01.04-15.11 - 2013
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty konserwacyjno-naprawcze od 01.04.2013r. do 31.12.2013r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że   najkorzystniejszą ofertę  złożył Wykonawca:

  Część I  ( branża budowlana ) 

  Zakład Budowlano-Instalacyjny,  Stanisław Pyl, 03-699 Warszawa, ul. Wolińska 15.

  Oferowana stawka za jedną roboczogodzinę kalkulacyjną wynosi 13,86 zł.

  Część II ( branża wodno-kanalizacyjna )

  Zakład Usługowy – Instalacje Sanitarne i Budowlane Jerzy Plewik, 03-335 Warszawa,  ul.  Syrokomli 15/19 lok. 172         

  Oferowana stawka za jedną roboczogodzinę kalkulacyjną wynosi 18,88 zł.

              


  Lista załączników
  1. Protokół ZP-PN
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi sprzątania, utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania, usuwania gołoledzi, sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach, a także wykonywanie innych prac związanych z obsługą mieszkańców na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  z podziałem na trzy Rejony:

                  Rejon I :  1)    powierzchnia utwardzona:                                       177 449,63 m2 

                                 2)    powierzchnia zielona:                                              211 206,44 m2 

                  Rejon II:  1)    powierzchnia utwardzona:                                       206 328,36 m2 ;

                                 2)    powierzchnia zielona:                                              262 087,13 m2

                  Rejon III: 1)    powierzchnia wewnętrzna w budynkach do sprzątania: 16 760,89 m2,

                                  2)   pow. dachów budynków do usuwania śniegu i sopli:                                                                                                                                                                                 3 481,39 m2- dachów, 

                                                                                                                        800,00 mb – krawędzi dachów 

  1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 77.31.41.00-5; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 15.11.2013r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 12 000,00 zł.
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: cena – 100%,
  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25          w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 07.03.2013r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  11. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 60,- zł.
  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 12.03.2013 r. do godz. 1000.
  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 12.03.2013r. o godz. 1015.
  14. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - SPRZĄTANIE 01.04-15.11 - 2013
  2. Zał. nr 1-I Oferta - Rejon I-2013
  3. Zał. nr 1-II Oferta - Rejon II-2013
  4. Zał. nr 1-III Oferta - Rejon IIII-2013
  5. Zał. nr 10-I Projekt umowy 2013
  6. Zał. nr 10-II Projekt umowy 2013
  7. Zał. nr 10-III Projekt umowy 2013
  8. Zał. nr 10.1-I R I pow. twarde i zielone
  9. Zał. nr 10.2-II R II pow. twarde i zielone
  10. Zał. nr 10.3-III R III pow. wewn.
  11. Zał. nr 10.4-III R III pow. do odśnieżania
  12. Zał. nr 10.5-I-II Zakres czynności - Rejon I i II
  13. Zał. nr 10.6-III Zakres czynności - Rejon III
  14. Zał. nr 2.1-I Cena - Rejon I 2013
  15. Zał. nr 2.2-II Cena - Rejon II 2013
  16. Zał. nr 2.3-III Cena - Rejon III 2013
  17. Zał. nr 2.4-III Cena - Rejon III 2013
  18. Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  19. Zał. nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  20. Zał. nr 5 - Wykaz usług z 3 ostatnich lat
  21. Zał. nr 6-I Ośw. o liczbie prac.-Rejon I
  22. Zał. nr 6-II Ośw. o liczbie prac.-Rejon II
  23. Zał. nr 6-III Ośw. o liczbie prac.-Rejon III
  24. Zał. nr 7 - Wykaz sprzętu do sprzątania
  25. Zał. nr 8 - Oświadczenie dla firm
  26. Zał. nr 9 - Ośw. o wniesieniu wadium
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARG NIEOGRANICZONEGO

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie zastępczej obsługi kasowej, w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany – budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25  w Warszawie.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,
  że  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Bank DnB NORD Polska S.A.
  02-676 Warszawa, ul. Postepu15C, który zaoferował cenę jednostkową 1,48 zł, ( zwolnioną
  z podatku VAT ),  za jedną wpłatę, co złożyło się na łączną ilość 100 punktów. Łączna wartość zamówienia wynosi 66 600,00 zł.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

   

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie zastępczej obsługi kasowej, w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany – budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66 11 00 00- 4 Usługi bankowe.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.04.2013r. do 30.11.2013r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 700,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:  cena    – 100%
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można   również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 26.02.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 28.02.2013r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 28.02.2013r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - obsługa kasy
  2. Załącznik nr 1 - Formularz OFERTA
  3. Załącznik nr 10a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  4. Załącznik Nr 2 - Formularz ceny oferty
  5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  7. Załącznik nr 5 - Wykaz usług zrealizowanych
  8. Załącznik nr 6 - Wykaz osób-obsługa kasy
  9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm
  10. Załącznik nr 8 - Dowód wniesienia wadium
  11. Załącznik nr 9.1 - Projekt umowy (obsługa kasy)
  12. Załącznik nr 9.2 - Projekt umowy (udostępnienie lokalu)
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu na usługi w zakresie transportu i eksmisji

  Warszawa 18.02.2013 r.

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania o cenę na usługa
  w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność
  m. st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych
  i administrowanych przez ZGN Bielany, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  „OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J.,03-545 Warszawa,
  ul. Tykocińska 32 m 17                            
   

  który zaoferował ceną brutto w wysokości  104 959,50 zł.

  Zawarcie umowy z Wykonawcą  „OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J,
  03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 m 17

  nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu,
  w uzgodnionym przez strony terminie.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy –Pzp przedstawia
  w załączeniu informacje dotyczące:

  1)    nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)    streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją –
  druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE.
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty konserwacyjno – naprawcze w branży budowlanej i wodno - kanalizacyjnej.
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

                CZĘŚĆ I    -  Roboty budowlane - 45 00 00 00-7

                CZĘŚĆ II   -  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne - 45 33 00 00-9

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.04.2013r. do 31.12.2013r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone            w SIWZ.
  6. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi

                CZĘŚĆ I    -  Roboty budowlane – 4000 zł

                CZĘŚĆ II  -  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne – 1500 zł

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

             a)            cena  roboczogodziny kalkulacyjnej – 100%,

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 22.02.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 70,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 04.03.2013r. do godz. 1000.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 04.03.2013r. o godz. 1015.
  5. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - Roboty konser.-naprawcze - 2013
  2. Załącznik nr 1-I Formularz OFERTA
  3. Załącznik nr 1-II Formularz OFERTA
  4. Załącznik nr 10a - Ośw. o przedłuż. ubezp. OC
  5. Załącznik nr 2-I (rob. bud.) Formularz ceny oferty
  6. Załącznik nr 2-II (rob. wod.-kan.) Formularz ceny
  7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  9. Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień porównywalnych
  10. Załącznik nr 6 - Wykaz personelu technicznego
  11. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm
  12. Załącznik nr 8-I Ośw. o wniesieniu wadium
  13. Załącznik nr 8-II Ośw. o wniesieniu wadium
  14. Załącznik nr 9.0 - I - Projekt umowy
  15. Załącznik nr 9.0 - II - Projekt umowy
  16. Załącznik nr 9.1 - I do umowy
  17. Załącznik nr 9.1 - II do umowy
  18. Załącznik nr 9.2 - I do umowy
  19. Załącznik nr 9.2 – II do umowy
  20. Załącznik nr 9.3 - I do umowy
  21. Załącznik nr 9.3 - II do umowy
  22. Załącznik nr 9.4 - I do umowy
  23. Załącznik nr 9.4 - II do umowy
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca.:

  Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Warszawie; 00-382 Warszawa, ul. Solec 54; Dzielnicowy Zakład Kominiarski Nr 2, 01-716 Warszawa, ul. Broniewskiego 56, który zaoferował cenę brutto w wysokości  63 105,2 zł.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie Przetargu nieograniczonego

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie  konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych, w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwania awarii w obiektach zarządzanych przez ZGN  
  w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych, w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwania awarii w obiektach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :
   RAWEL Rafał Pałkowski 03-149 Warszawa, ul. Aluzyjna 23F lok.702 , który zaoferował cenę netto:

   1.Jedna roboczogodzina kalkulacyjna w kwocie 14,72 zł

   2.Cena netto za jedną usługę pogotowia elektrycznego 90,00 zł

   

  W załączeniu formularze: ZP-12 i ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2013-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O RZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego

  na usługę fizycznej ochrony bezpośredniej mienia, budynku i terenu przynależnego ZGN w Dzielnicy Bielany m.st.   Warszawy, w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje,
  że  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Agencja Ochrony Osób i Mienia ROMA, 01-932 Warszawa, ul. Estrady 70c, który zaoferował cenę jednostkową netto za 1 godz. ochrony:
  7,50 zł,  z tytułu doświadczenia otrzymał 95 pkt, co złożyło się na łączną ilość punktów: 87,21 ( za całą ofertę ).


  Lista załączników
  1. ZP-12 - zbiorcze zestawienie
  2. ZP-18 - lista wykluczonych
  3. ZP-21 - streszczenie oceny
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OCHRONĘ MIENIA I BUDYNKU WRAZ Z TERENEM ZGN BIELANY

  ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA

  Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ),  w wyniku złożonych zapytań wyjaśnia co następuje:

  Pytanie 1.

  Zamawiający – na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy  - Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i  na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron w sprawie zamówienia publicznego.

  Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy: - konieczność  zmiany osób uczestniczących    w wykonaniu zamówienia.

  Odpowiedź 1.

  Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do  wykonania zamówienia w następującej sytuacji:

  a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków,

  b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu kandydatury innej  osoby spełniającej warunki zawarte w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  mienia (Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221 ze zmianami).

  Zamawiający w trosce o jak najwyższy poziom usługi ochrony uważa, że zasadne jest aby występowała jedna grupa osób realizująca zamówienie, posiadająca odpowiednie kwalifikacje ( minimum licencja I stopnia), która pozna środowisko, specyfikę funkcjonowania instytucji i występowanie możliwych zagrożeń.

  Pytanie 2.

  Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT?.

  Odpowiedź 2.

  Zamawiający nie dopuszcza do zmiany ceny brutto w przypadku zmiany ustawowego podatku VAT .  

   Pytanie 3.

  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany ustawowego podatku VAT?

  Odpowiedź 3.

  Zamawiający nie dopuszcza do zmiany umowy w przypadku zmiany ustawowego podatku VAT.

  Pytanie 4.

  Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców?

  Odpowiedź 4.

  Zamawiający nie dopuszcza do udziału podwykonawców.

  Pytanie 5.

  Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga wsparcia zewnętrznej grupy interwencyjnej.

  Odpowiedź 5.

  Zamawiający nie wymaga wsparcia grupy interwencyjnej.

  Pytanie 6.

  W związku z wymogiem posiadania polisy za cały okres trwania umowy prosimy o informację czy w przypadku gdy wykonawca zawiera polisę na okres jednego roku i nie obejmuje ona okresu realizacji umowy to czy wystarczającym będzie złożenie do oferty oświadczenia o przedłużeniu polisy na cały okres trwania kontraktu i po zakończeniu ważności polisy wykonawca przedłoży nową zgodną z wymogami SIWZ.

  Odpowiedź 6.

  Jeśli przedłożona polisa nie będzie obejmowała całego okresu realizacji umowy, to wystarczy złożenie oświadczenia, w którym Wykonawca zobowiąże się do przedłużenia polisy  na  czas niezbędny do tego, by był zgodny z wymogami SIWZ.

  Ponadto informujemy,

  że zgodnie z Rozdziałem XVII ( Zasady złożenia oferty wspólnej) -  SIWZ,  umowa konsorcjum powinna być złożona w momencie składania oferty, z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 1. 4.

  W związku z wnioskiem Wykonawcy o udostępnienie dokumentów, publikujemy:

  1. Umowę z poprzedniego postępowania o zamówienie publiczne,
  2. Protokół ZP-PN ( str 1 ) z aktualnego postępowania.

   


  Lista załączników
  1. Protokół PN - strona 1
  2. Umowa poprzedniego zam. publ.
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    SPROSTOWANIE ( dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie )

  DOTYCZY: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi kominiarskie

  W załączniku nr 4/1 do SIWZ ( formularz ceny oferty):

  Str.1, wiersz 7, kolumna 5 – cena netto za pozycję w złotych; jest 2000,00; a powinno być 4000,00

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 4-1 kominiarze 2013
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OCHRONĘ MIENIA I BUDYNKU WRAZ Z TERENEM ZGN BIELANY

                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i budynku z przynależnym terenem ZGN Bielany przy ul. Grębałowskiej 23/25, 01-808 Warszawa:
  2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.02.2013r. do 31.12.2013r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 2 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

             a)            cena                    – 70%,

             b)            doświadczenie      – 30%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300, do dnia 18.01.2013r. po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 23.01.2013r. do godz. 1000.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 23.01.2013r. o godz. 1015.
  5. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert

  Lista załączników
  1. SIWZ - Ochrona ZGN - 2013
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ceny oferty
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust 1
  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2
  5. Załącznik nr 4 - Wykaz zamówień porównywalnych
  6. Załącznik nr 5 - Wykaz osób do ochrony
  7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla firm
  8. Załącznik nr 7 - Ośw. o wniesieniu wadium
  9. Załącznik nr 8 - Projekt Umowy
  10. Załącznik nr 9 - Regulamin służby (zał. do Umowy)
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

  Uwaga

  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych nr 14716-2013 z dnia 10.01.2013 r.

  W miejsce - Zestaw dokumentów nr 2 do SIWZ - Załącznik zamienny nr 2 do SIWZ

  W związku z powyższym należy do swoich ofertach uwzględnić załącznik  nr 2 zamienny


  Lista załączników
  1. (Załącznik nr 2 - Zestaw dokumentów 2013 zamienny)
    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2013-01-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI KOMINIARSKIE W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH, W BUDYNKACH Dzielnicy Bielany w Warszawie

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa,  zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie podzielone na trzy zamierzenia:

           Zamierzenie 1

  Wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, sprawdzenie podłączeń, czyszczenie, udrożnienia, wydawanie opinii kominiarskich, oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii, w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN oraz w lokalach  w budynkach wspólnotowych.

           Zamierzenie 2

  Wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, sprawdzenie podłączeń, czyszczenie, udrożnienia, wydawanie opinii kominiarskich, oraz dodatkowe sprawdzania z wydaniem opinii, w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, zarządzanymi przez ZGN oraz lokalach użytkowych w budynkach wspólnotowych.

           Zamierzenie 3

  Wykonywanie przeglądów przewodów kominowych, sprawdzenie podłączeń, czyszczenie, udrożnienia, wydawanie opinii kominiarskich w budynku – siedziby Zamawiającego przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie.

  2. Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie określone w CPV kodem: 71.50.00.00-3

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;

  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  od 01.02.2013r. do 31.12.2013r.

  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 1 500,00 zł.

  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)            cena – 100%,

  11.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 18.01.2013r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 25.01.2013r. do godz. 1100.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 25.01.2013r. o godz. 1115.

  15. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert


  Lista załączników
  1. SWIZ - usługi kominiarskie 2013
  2. Załącznik do umowy nr 1 - Wykaz adresów bud_ mieszk
  3. Załącznik do umowy nr 2 - Wykaz adresów bud
  4. Załącznik do umowy nr 3 - Grębałowska 23-25
  5. Załącznik nr 1 - OFERTA
  6. Załącznik nr 2 - Zestaw dokumentów- kominiarze 2013
  7. Załącznik nr 3 - Oświadczenie - art.22 - kominiarze 2013
  8. Załącznik nr 4-1 kominiarze 2013
  9. Załącznik Nr 4-2 kominiarze 2013
  10. Załącznik Nr 4-3 kominiarze 2013
  11. Załącznik nr 5 - Wykaz usług zrealizowanych w ciągu 3 lat 2012
  12. Załącznik nr 6 - Wykaz personelu technicznego-usługi kominiarskie 2013
  13. Załącznik nr 7 - Projekt umowy 2013
  14. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm
  15. Załącznik nr 9 - WADIUM, kominiarze 2013
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2013-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę instalacji elektrycznych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1.        Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych komunalnych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany - oznaczenie kodowe w CPV 45.31.00.00-3, z podziałem na trzy zamierzenia:

  Zamierzenie „1” – w budynkach mieszkalnych wraz z lokalami mieszkalnymi zarządzanych przez ZGN Bielany oraz w lokalach mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i  na terenach nieruchomości gruntowych zarządzanych przez ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie reklamacji elektrycznych w tym usuwaniu awarii na terenie Dzielnicy Bielany.

  Zamierzenie „2”- w budynkach wolnostojących – pawilony z lokalami użytkowymi oraz w lokalach użytkowych  w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wraz z usługą pogotowia elektrycznego w pawilonach w zakresie reklamacji elektrycznych w tym usuwanie awarii oraz urządzenia związane z tymi budynkami. 

  Zamierzenie „3 ”- w budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25- siedziba własna ZGN Bielany wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie usuwania awarii elektrycznych w tym obiekcie.

  Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  4.  Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2013 r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  6. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 25.01.2013 r. do godz. 1000 tj. do końca terminu składania ofert
   w wysokości 1200,00 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych ).

  9.  Kryterium oceny ofert i jej znaczenie – cena 100%

  10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa,
  ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 18.01.2013r.Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  11.Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 25.01.2013r. do godz. 1000.

  12.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 25.01.2013r. o godz. 1015.

  13.Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   

   


  Lista załączników
  1. (Załącznik do umowy nr 1)
  2. (Załącznik do Umowy nr 1A)
  3. (Załącznik do umowy nr 2)
  4. (Załącznik do Umowy nr 3)
  5. (Załącznik nr 1- Oferta roboty elektryczne 2013)
  6. (Załącznik nr 10 - Wykaz personelu technicznego-instalacje elektr.2013)
  7. (Załącznik nr 11-Projekt umowy - roboty elektryczne 2013)
  8. (Załącznik nr 12 - WADIUM 2013)
  9. (Załącznik nr 2 - Zestaw dokumentów 2013)
  10. (Załącznik nr 4 -Formularz ceny oferty - roboty elektryczne 2013)
  11. (Załącznik nr 7 -Oświadczenie - art.22. 2013)
  12. (Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2013)
  13. (Załącznik nr 9 -Wykaz robót 2013)
  14. Specyfikacja-konserwacja instalacje elektryczne 2013
    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2013-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O RZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA  W ZAKRESIE TERENÓW UTWARDZONYCH, ZIELONYCH I POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH W OKRESIE OD 01.01.2013 DO 31.03.2013

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc., najkorzystniejszą ofertę na Rejon I i II złożył Wykonawca P.U.W. „ ŚMIGIEL”, który zaoferował ceny brutto w wysokości: Rejon I – 192 959,95 zł, Rejon II – 222 384,51zł.  Dla Rejonu III najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca SKROMAK Sp. z o.o., który zaoferował cenę brutto w wysokości  68 267,74 zł.

   W załączeniu  formularze: ZP-12  Rejon I, Rejon II, Rejon III B, Rejon III C; ZP-18; ZP-21


  Lista załączników
  1. ZP-12 Rejon I _I-III 2013_
  2. ZP-12 Rejon II _I-III 2013_
  3. ZP-12 Rejon III B _I-III 2013_
  4. ZP-12 Rejon III C _I-III 2013_
  5. ZP-18 _I-III 2013_
  6. ZP-21 _I-III 2013_
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ODPOWIEDŻ NA PYTANIE

  Dnia 17.12.2012r. wpłynęło zapytanie dotyczące:

  postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym  na sprzątanie terenów utwardzonych i zielonych - gotowość do odśnieżania; sprzątanie terenów utwardzonych - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi; sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach, usuwanie śniegu i sopli z dachów,

  w celu wyjaśnienia rozbieżności zapisów:

  w SIWZ w rozdz. IV pkt 7

  „wykonali w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,-zł. z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością;”,

   a w Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt 10.

  " Wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 2.000.000,-zł. (jeśli więcej niż jedna usługa, to o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000,-zł. )  z podaniem daty wykonania, nazwy zleceniodawcy wraz z załączeniem referencji – zał. Nr 5 do SIWZ;"

  Odpowiedź:

  W załączniku nr 2 do SIWZ w pkt 10. Winna być kwota 1 000 000 zł.

   

   

   


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 2-Zestaw dok. dla Wykonawcy ( zamienny )
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    SPROSTOWANIE

  DOTYCZY ogłosznia o przetargu nieograniczonym na sprzątanie terenów utwardzonych i zielonych - gotowość do odśnieżania; sprzątanie terenów utwardzonych - odsnieżanie i ususwanie gołoledzi; sprzątanie powierzchni wewnętrznych, usuwanie śniegu i sopli z dachów.

  Jest w pkt 1. ogłoszenia:

  Rejon I określony terenami o powierzchni utwardzonej 177 249,65 m2; powierzchni zielonej 176 731,72 m2

   Rejon II określony terenami o powierzchni utwardzonej 204 277,36 m2; powierzchni zielonej 204 277,36 m2

   Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 212,54 m2, oraz łącznej powierzchni dachów budynków do usuwania śniegu i sopli –          35 514,44 m2 .

  Powinno być:

  Rejon 1 o powierzchni utwardzonej do odśnieżania i usuwania gołoledzi  124 076,04 m2 ; powierzchni utwardzonej – gotowość do odśnieżania 177 249,65 m2 , powierzchni zielonej – gotowość do odśnieżania 176 731,72 m2 

  Rejon 2 o powierzchni utwardzonej do odśnieżania i usuwania gołoledzi  142 994,15 m2 ; powierzchni utwardzonej – gotowość do odśnieżania 204 277,36 m2 , powierzchni zielonej – gotowość do odśnieżania 204 277,36 m2 

  Rejon 3 o łącznej powierzchni wewnętrznej w budynkach do sprzątania - 16 212,54 m2,  oraz łącznej powierzchni dachów budynków do usuwania śniegu i sopli – 35 514,44 m2

    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprzątanie budynków i terenów komunalnych w Dzielnicy Bielany

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzątanie terenów utwardzonych i zielonych - gotowość do odśnieżania; sprzątanie terenów utwardzonych - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi; sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach, usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, oraz innych prac związanych z obsługą mieszkańców z podziałem na trzy Rejony:

  •             Rejon I określony terenami o powierzchni utwardzonej 177 249,65 m2; powierzchni zielonej 176 731,72 m2

  •             Rejon II określony terenami o powierzchni utwardzonej 204 277,36 m2; powierzchni zielonej 204 277,36 m2

  •             Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 212,54 m2, oraz łącznej powierzchni dachów budynków do usuwania śniegu i

                  sopli   – 35 514,44 m2 .

   2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.009; 

       90.91.12.00-8;

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;

  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 31.03.2013r.

  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 10 000,00 zł.

  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)  cena – 100%,

  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 18.12.2012r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 21.12.2012 r. do godz. 9.00.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 dnia 21.12.2012 r. o godz. 9.15.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.


  Lista załączników
  1. SIWZ-Sprzątanie I-III 2013
  2. Załącznik nr 1-1 Oferta- Rejon I I-III 2013
  3. Załącznik nr 1-2 Oferta- Rejon II I-III 2013
  4. Załącznik nr 1-3 Oferta- Rejon III I-III 2013
  5. Załącznik nr 10 - Wykaz sprzętu
  6. Załącznik nr 11 - Rejon I - pow. utw. i ziel.
  7. załącznik nr 12 - Rejon II - pow_ utw_ i ziel.
  8. Załącznik nr 13 - Rejon III - pow_ wew.
  9. Załącznik nr 14 - Rejon III - pow. dachów - wł. 100%
  10. Załącznik nr 15 - Rejon III - pow. dachów - pawilony
  11. Załącznik nr 16 - zakres czyn. i obow. Rejon I i II
  12. Załącznik nr 17 - zakres czyn. i obow. Rejon III
  13. Załącznik nr 2-Zestaw dok. dla Wykonawcy
  14. Załącznik nr 3 - Oświadczenie - art 22 i 24
  15. Załącznik Nr 4-1A, Rejon I - Formul ceny 2013
  16. Załącznik Nr 4-2A, Rejon II - Formul. ceny 2013
  17. Załącznik Nr 4-B Rejon III - Formul. ceny 2013
  18. Załącznik Nr 4-C Rejon III - Formul. ceny 2013
  19. Załącznik nr 5 - Wykaz usług w ciągu 3 lat
  20. Załącznik nr 6 -1 Ośw. o liczbie prac. R. I
  21. Załącznik nr 6 -2 Ośw. o liczbie prac. R. II
  22. Załącznik nr 6 -3 Ośw. o liczbie prac. R. III
  23. Załącznik nr 7-1 Umowa - Rejon I Sprzątanie I-III 2013
  24. Załącznik nr 7-2 Umowa - Rejon II Sprzątanie I-III 2013
  25. Załącznik nr 7-3 Umowa - Rejon III Sprzątanie I-III 2013
  26. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm
  27. Załącznik nr 9 - Ośw. o wniesieniu wadium
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

  Warszawa 13.11.2012 r.

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania o cenę na usługa w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m. st. Warszawy położonych w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN Bielany, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  „OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J.,03-545 Warszawa,
  ul. Tykocińska 32 m 17                         
   

  który zaoferował ceną brutto w wysokości  20 674,20 zł.

  Zawarcie umowy z Wykonawcą  „OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J,
  03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 m 17

  nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu,
  w uzgodnionym przez strony terminie.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy –Pzp przedstawia
  w załączeniu informacje dotyczące:

  1)    nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)    streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją –
  druk ZP-21.

   

   


  Lista załączników
  1. ZP-12,transport i eksmisje 2012
  2. ZP-21, transport i eksmisje 2012
    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2012-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont elewacji i termomodernizację stropodachów    w budynkach przy ul. Fontany 22 i 24  w Dzielnicy Bielany w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: JOBI SYSTEM Aleksandra Cykowska,               05-500 Józefosław, ul. Migdałowa 5, który zaoferował cenę brutto ( z VAT ) w wysokości 229 737,09 zł.

  Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   

   


  Lista załączników
  1. ZP-12 - zb. zest. ofert
  2. ZP-21 - ocena i por. ofert
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - al.Słowiańska 21 i 22

  Dotyczy unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP - nr 381456-2012 w dniu 04.10..2012 r.

   ZGN w Dzielnicy Bielany, m. st. Warszawy zwany dalej Zamawiającym, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych  przy al. Słowiańskiej 21 i 22 w Warszawie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Cytowany przepis stanowi, iż zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont elewacji przy ul. Fontanny 22 i 24

  UWAGA: Dotyczy przetargu nieogranioczonego na remont elewacji i termomodernizacji stropodachów w budynkach przy   ul. Fontanny 22 i 24 w Dzielnicy Bielany ,.st. Warszaway.

  Wprowadza się nastepujące zmiany:

  w Rozdziałe XXI. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część

  1. Zmieniono numery załączników

  2.W Załączniku nr 9 zmiana polaga na dostosowaniu treści do nazwy.


  Lista załączników
  1. aSIWZ- remont elewacji Fontany 22 i 24
  2. Załącznik 09 - Wykaz personelu tech.- Fontanny 22 i 22
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku  rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na renowację dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 74/78,  w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy, zgodnie   z treścią SIWZ, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:  FIRMA BUDOWLANA BUD-WAR Zbigniew Kajka, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 328 106,34 zł;

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej:

  http://bip-zgn.lami.pl informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wymianę dachówki wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi dachu budynku przy               ul. Przybyszewskiego 57,  w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:  FIRMA BUDOWLANA BUD-WAR Zbigniew Kajka, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 128 494,54 zł;

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej:

  http://bip-zgn.lami.pl informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na remont elewacji i termomodernizację stropodachów budynków przy ul. Fontanny 22 i 24.
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
   ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji stropodachów budynków przy ul. Fontany 22 i 24 w Warszawie.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania
   i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.44.30.00-4 ( roboty elewacyjne); 45.45.30.00-7 ( roboty remontowe i renowacyjne )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.10.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 3.000,00 zł. ( trzy tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            a)           cena – 100%

     11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip- zgn.lami.pl/. a na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w terminie 5 dni od dnia doręczenia, w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 .

    12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji     wynosi 100.- zł.

    13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 22.10.2012 r. do godz. 1000.

    14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska   23/25 w sali nr 100 w dniu 22.10.2012 r. o godz. 1015.

    15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

   


  Lista załączników
  1. Fontany 22 - kosztorys ślepy
  2. Fontany 22 - projekt budowlany
  3. Fontany 24 - kosztorys ślepy
  4. Fontany 24 - projekt budowlany
  5. Fontany 24 - rysunki
  6. rys 01
  7. rys 02
  8. rys 03Z
  9. rys 04Z
  10. rys 05Z
  11. rys 06Z
  12. rys 07
  13. rys 08
  14. rys 09
  15. rys 10
  16. SIWZ- remont elewacji Fontany 22 i 24
  17. STWiOR - Fontany 22
  18. STWiOR - Fontany 24
  19. Załacznik 1 - Oferta - Fontanny 22 i 24
  20. Załącznik 10 - Projekt umowy - Fontany 22 i 24
  21. Załącznik 11 - Dowód wn.wadium - Fontanny 22 i 24
  22. Załącznik 2 - Zestaw dokumentów-Fontanny 22 i 24
  23. Załącznik 4 - Formularz ceny oferty- Fontanny 22 i 24.
  24. Załącznik 6 - Oświadczenie - art.22 i art.24 Fontanny 22 i 24
  25. Załącznik 7 - Oświadczenie dla firm-Fontany 22 i 24
  26. Załącznik 8 - Wykaz robót zrealizowan. w ciągu ost. 5 lat
  27. Załącznik 9 - Wykaz personelu tech.- Fontanny 22 i 22
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy al. Słowiańskiej 21 i 22

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Słowiańskiej 21 i 22    w Dz. Bielany w Warszawie.

  1. Zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, oraz treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem 45.33.23.00-6 ( roboty instalacyjne kanalizacyjne ).
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 07.12.2012 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 1500,00 zł. ( jeden tysiąc pięćset złotych )
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            a)          cena – 100%

   11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/, a na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,     01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 18.10.2012 r.

   12.Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 150,- zł.

   13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 18.10.2012 r. do godz. 1000.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 18.10.2012 r. o godz. 1015.

   15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. SIWZ - przyłącza kanal. - Słowiańska 21 i 22
  2. Słowiańska 21 - kan zewn ślepy kst
  3. Słowiańska 21 - organizacja ruchu
  4. Słowiańska 21 - projekt przyłącza
  5. Słowiańska 21 - STWiOR
  6. Słowiańska 21- organizacja ruchu ślepy kst
  7. Słowiańska 22 - kan zewn ślepy kst
  8. Słowiańska 22 - organizacja ruchu
  9. Słowiańska 22 - organizacja ruchu ślepy kst
  10. Słowiańska 22 - projekt przyłącza
  11. Słowiańska 22 - STWiOR
  12. Załacznik 1 - OFERTA - Słowiańska 21 i 22
  13. Załącznik 10 - Projekt umowy- Słowiańska 21 i 22 - przył. kanal.
  14. Załącznik 11 - Dowód wn.wadium - Słowiańska 21 i 22
  15. Załącznik 2 - Zestaw dokumentów-Słowiańska 21 i 22
  16. Załącznik 4 - Formularz ceny oferty-Słowiańska 21 i 22
  17. Załącznik 6 - Oświadczenie - art.22i art.24 Słowiańska 21 i 22
  18. Załącznik 7 - Oświadczenie dla firm, Słowiańska 21 i 22
  19. Załącznik 8 - Wykaz robót zrealizowan. w ciągu ost. 5 lat
  20. Załącznik 9 - Wykaz personelu tech.- przyłącza kanal. Słowiańska 21 i 22
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę dachówki wraz z towarzyszącymi robotami w budynku przy ul. Przybyszewskiego 74/78

   

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,      ul. Grębałowska 23/25,    01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dachówki wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 74/78 w Warszawie.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.45.30.00-7 ( roboty remontowe i renowacyjne ); 45.26.12.10-9               ( wykonywanie pokryć dachowych )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 24.10.2012r. do 17.12.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 2.000,00 zł. ( cztery tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

             a)           cena – 100%

   11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/, a na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w terminie 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 16.10.2012 r.

   12.  Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 150,- zł.

   13.   Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 16.10.2012 r. do godz. 1200.

   14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 16.10.2012 r. o godz. 1300.

  15.   Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. (SIWZ-renowacja dachów Przybyszewskiego)
  2. (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta - Dach Przybyszewskiego)
  3. (Załącznik Nr 10 - Projekt umowy-Dachy Przybyszewskiego)
  4. (Załącznik Nr 11 - Wadium - Dachy Przybyszewskiego)
  5. (Załącznik Nr 2 - Zestaw dokumentów)
  6. (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ceny oferty-Dach Przybyszewskiego)
  7. (Załącznik Nr 6 oświadczenie - art.22 -Dachy Przybyszewskiego)
  8. (Załącznik nr 7 -Oświadczenie dla firm-Dach Przybyszewskiego)
  9. (Załącznik Nr 8 - Wykaz robót w ciągu 5 lat- Dachy Przybyszewskiego)
  10. (Załącznik nr 9 - Wykaz personelu tech.-Dach Przybyszewskiego)
  11. ślepy_Przybyszewskiego 74-78
  12. opis-Przybyszewskiego 74
  13. PRZEDMIAR_Przybyszewskiego 74
  14. rys. 1
  15. rys. 2-3
  16. rys. 7
  17. rys. 9
  18. rys.10
  19. rys.11
  20. rys.4
  21. rys.5-6
  22. rys.8
  23. STWiOR - Przybyszewskiego 74-78
  24. Zdjęcia_przybyszewskiego 74-78
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę dachówki wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 57.
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,      ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dachówki wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi dachu budynku przy ul. Przybyszewskiego 57 w Warszawie.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania            i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.45.30.00-7 ( roboty remontowe i renowacyjne ); 45.26.12.10-9               ( wykonywanie pokryć dachowych )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 24.10.2012r. do 17.12.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 1.000,00 zł. ( jeden tysiąc złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

            a)           cena – 100%

   11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-            zgn.lami.pl/, a na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w terminie 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m.  st. Warszawy,
  01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 16.10.2012 r.

   12.  Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 150,- zł.

   13.   Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 16.10.2012 r. do godz. 1200.

   14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 16.10.2012 r. o godz. 1215.

  15.   Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. (SIWZ-renowacja dachów Przybyszewskiego)
  2. (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta - Dach Przybyszewskiego)
  3. (Załącznik Nr 10 - Projekt umowy-Dachy Przybyszewskiego)
  4. (Załącznik Nr 11 - Wadium - Dachy Przybyszewskiego)
  5. (Załącznik Nr 2 - Zestaw dokumentów)
  6. (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz ceny oferty-Dach Przybyszewskiego)
  7. (Załącznik Nr 6 oświadczenie - art.22 -Dachy Przybyszewskiego)
  8. (Załącznik nr 7 -Oświadczenie dla firm-Dach Przybyszewskiego)
  9. (Załącznik Nr 8 - Wykaz robót w ciągu 5 lat- Dachy Przybyszewskiego)
  10. (Załącznik nr 9 - Wykaz personelu tech.-Dach Przybyszewskiego)
  11. 1
  12. 10
  13. 11
  14. 2
  15. 3
  16. 4
  17. 5
  18. 6
  19. 7
  20. 8
  21. 9
  22. ślepy_Przybyszewskiego 57 a2012
  23. opis-Przybyszewskiego 57
  24. PRZEDMIAR_Przybyszewskiego 57
  25. STWiOR - Przybyszewskiego 57
  26. Zdjęcia_przybyszewskiego_57
    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu na wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych przy al. Słowiańskiej 21 i 22.

  Dotyczy unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nie  ograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2012 r. pod nr 196899 – 2012

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, zwany dalej Zamawiającym, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych - przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Słowiańskiej 21 i 22 w Dz. Bielany
   m. st. Warszawy,  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Cytowany przepis stanowi, iż zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, zwany dalej Zamawiającym, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na renowację dachów budynków mieszkalnych przy      ul. Przybyszewskiego 57 i ul. Przybyszewskiego 74/78 w Warszawie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

    udostępnił Sławomir Błaszczyk dnia 2012-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. al. Słowiańskiej 21 i 22 w Warszawie

  Uwaga przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. al. Słowiańskiej 21 i 22 w Dz. Bielany w Warszawie.

  W dniu 19.09.2012 wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

  Pytania Wykonawcy:

  1.        Czy referencje za wybudowane przewody wodociągowe dla MPWiK będą spełniały wymagania Zamawiającego. 

  Odpowiedź Zamawiającego:

  Ad. 1.  Referencje dot. wybudowanych przewodów wodociągowych będą spełniały wymóg Zamawiającego.

    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2012-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony - przyłącza kanalizacyjne - Słowiańska 21 i 22

  Uwaga przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, przy al. Słowiańskiej 21 i 22 w Dz. Bielany w Warszawie.

  W dniu 19.09.2012 wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

  Pytania Wykonawcy:

  1.     Czy referencje za wybudowane przewody wodociągowe dla MPWiK będą spełniały  wymagania Zamawiającego.

   Odpowiedź Zamawiającego:

  Ad. 1.  Referencje dot. wybudowanych przewodów wodociągowych będą spełniały wymóg Zamawiającego.

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych - Słowiańska 21 i 22.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Słowiańskiej 21 i 22 w Dz. Bielany w Warszawie.

  1. Zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, oraz treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem 45.33.23.00-6 ( roboty instalacyjne kanalizacyjne ).
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 9.11.2012 r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 1500,00 zł. (jeden tysiąc pięćset złotych )
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)          cena – 100%

   11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/, a na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 22.09.2012 r.

   12.Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 150,- zł.

   13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.09.2012 r. do godz. 1000.

   14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 27.09.2012 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty-Słowiańska 21 i 22
  2. OFERTA - Słowiańska 21 i 22
  3. Oświadczenie - art.22. przył. kanal. Słowiańska 21 i 22
  4. Projekt umowy- Słowiańska 21 i 22 - przył. kanal.
  5. SIWZ-przyłącza kanal. Słowiańska 21 i 22
  6. Słowiańska 21 - organizacja ruchu - całość
  7. Słowiańska 21 - przyłącze kanalizacyjne - całość
  8. Słowiańska 21 kan zewn ślepy kst
  9. Słowiańska 21 organizacja ruchu ślepy kst
  10. Słowiańska 22 - organizacja ruchu - całość
  11. Słowiańska 22 - projekt przyłącza - całość
  12. Słowiańska 22 kan zewn ślepy kst
  13. Słowiańska 22 organizacja ruchu ślepy kst
  14. Specyfikacja Słowiańska 21 - całość
  15. Specyfikacja Słowiańska 22 - specyfikacja - całość
  16. Wadium - Słowiańska 21 i 22
  17. Wykaz personelu tech.- przyłącza kanal. Słowiańska 21 i 22
  18. Wykaz robót w ciągu 5 lat- przyłącza kanal. Słowiańska 21 i 22
  19. Załącznik - Oświadczenie dla firm, Słowiańska 21 i 22
  20. Zestaw dokumentów-Słowiańska 21 i 22
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót w branży drogowej

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego
  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej polegających na odtworzeniu ciągów pieszych, dróg dojazdowych
  i miejsc postojowych, a także renowacji  istniejących obiektów budowlanych
  o profilu drogowym na działkach gruntu nr ew. 41/2; 41/3; 41/4 zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy al. Zjednoczenia 27 do 51 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożył:

   Wykonawca:

  Firma Usługowo-Handlowa „ HOSTA” Iwona Łapińska, 03-044 Warszawa,
  ul. Płochocińska 35 , który zaoferował cenę za jedną roboczogodzinę kalkulacyjną brutto w kwocie 7,76 zł do rozliczenia przedmiotowych robót,
  oraz cenę za dokumentację projektową wyrażoną wskaźnikiem 1% od wartości robót budowlanych wymagających opracowania dokumentacji projektowej.

  Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl dane dotyczące:

  1) nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk
      ZP-12;

  2) streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk
  ZP-21.

   

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej w zakresie odtworzenia i renowacji ciągów pieszych

  UWAGA; Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej w zakresie odtworzenia i renowacji ciągów pieszych, dróg dojazdowych i miejsc postojowych,
  w sąsiedztwie budynków przy al. Zjednoczenia 27 do 51 w Warszawie.
   

  Pytania Wykonawców: 

  1. Czy warunki udziału w postępowaniu – wymagane referencje na wykonane roboty w ciągu ostatnich pięciu lat, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.500.000,00 zł nie są zbyt wygórowane w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia?
  2. W rozdziale I Przedmiot Zamówienia, Zamawiający określa sposób obliczenia cen jednostkowych do oferty w zakresie jednej roboczogodziny wraz z czynnikami cenotwórczymi. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie sposobu rozliczania sprzętu, który będzie użyty przy wykonaniu robót objętych zamówieniem? 

  Odpowiedzi Zamawiającego: 

  Ad.1.

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie wymaganej wartości wykonanych robót w stosunku do wartości zamówienia ZGN uprzejmie wyjaśnia, że wartość
  ta została przyjęta w przybliżeniu jako iloczyn szacunkowej wartości robót
  do wykonania w tym roku i liczby lat wymaganej działalności w tej branży czyli „5”.  Takie założenie zwiększa szanse na wyłonienie wykonawcy, dla którego branża drogowa jest podstawowym profilem działalności i który dysponuje
  w związku z tym odpowiednią, wyszkoloną kadrą, sprzętem i doświadczeniem,co pozwoli uniknąć sytuacji, w której potencjalny wykonawca remontami dróg i chodników zajmuje się okazjonalnie „przy okazji” prowadzenia innych inwestycji lub robót. 

  Ad. 2.

   Procentowe narzuty kosztów pośrednich „Kp” oraz zysku „Z” zaproponowane przez Wykonawcę w tabeli nr 1 w stosunku do stawki roboczogodziny powinny zostać użyte w tych samych wysokościach w kalkulacji wartości robót całego zamierzenia, a więc powinny zostać użyte również do kalkulowania wartości pracy sprzętu z wyłączeniem wartości materiałów.

   

    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2012-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego

  Informacja o roztrzygnięciu Przetargu nieograniczonego

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji wody zimnej i centralnej ciepłej w budynku przy ul. Rudzka 12/14
   w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożył:

   Wykonawca: P.P.H.U. ELEKTROMECHANIKA HYDRAULIKA Artur Adaszewski ul. Zatylna 5B, 05-480 Karczew – cena brutto   63 944,00 zł.

   Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl dane dotyczące:

  1) nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2) streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2012-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej na terenach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży drogowej w zakresie odtworzenia ciągów pieszych, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także renowacji istniejących obiektów budowlanych o profilu drogowym na działkach gruntu nr ew. 41/2, 41/3, 41/4 zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy al. Zjednoczenia 27 do 51 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.23.32.53-7 ( roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych ); 45.11.23.30-7 (rekultywacja terenu );
  3. Dane wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej wraz z mapką sytuacyjną określa program funkcjonalno-użytkowy.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 30.10.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 9.000,00 zł. ( dziewięć tysięcy złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 20.07.2012 r. 

  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 70,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 24.07.2012 r. do godz. 1200.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 24.07.2012 r. o godz. 1215.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty chodniki
  2. mapa sytuacyjna chodniki 2012
  3. Oferta chodniki
  4. Oświadczenie - art.22- Chodniki
  5. Oświadczenie dla firm-Chodniki
  6. Program funkcjonalno - użytkowy al.Zjednoczenia 27 do 51
  7. Projekt umowy-Zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych
  8. SIWZ-zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych
  9. Wadium - Chodniki
  10. Wykaz personelu technicznego-Chodniki
  11. Wykaz robót w ciągu 5 lat- Chodniki
  12. Zestaw dokumentów-Chodniki 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie przetargu na termomodernizację ścian przy ul. Fontany 22,24

  Dotyczy: unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP - nr 128990-2012
  w dniu 23.04.2012 r.

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, zwany dalej Zamawiającym, informuje
  o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji, termomodernizacji ścian zewnętrznych
  i stropodachów budynków mieszkalnych przy ul. Fontany 22 i Fontany 24
  w Warszawie,
  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. Cytowany przepis stanowi, iż zamawiający unieważnia postępowanie,jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    udostępnił Małgorzata Bober dnia 2012-06-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji wody zimnej i doposażenia w centralną ciepłą wodę budynku - Rudzka 12/14

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji zimnej wody i doposażenie w centralną ciepłą wodę budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
  2. Zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, oraz treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem 45.33.22.00-5 ( roboty instalacyjne hydrauliczne ).
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 28.09.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 3.000,00 zł. (trzy tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)          cena – 100% 

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 03.07.2012 r.

   12.Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 150,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 05.07.2012 r. do godz. 1000.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 05.07.2012 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. (Rudzka 12 14 ślepy ccw
  2. (Rudzka 12 14 ślepy doposażenie zw)
  3. Formularz ceny oferty-Rudzka 12-14
  4. Oferta - Rudzka 12-14
  5. Oświadczenie - art.22. instalacja zw., ccw.Rudzka 12-14
  6. Opis Rudzka 1214
  7. Projekt umowy- Rudzka 12-14, zw., ccw.
  8. Rudzka ccw rys nr 1
  9. Rudzka ccw rys nr 2
  10. Rudzka ccw rys nr 3
  11. Rudzka ccw rys nr 4
  12. Rudzka ccw rys nr 5
  13. Rudzka ccw rys nr 6
  14. SIWZ-Rudzka, ccw zw
  15. Wadium - Rudzka 12-14
  16. Wykaz personelu tech.- instalacje Rudzka 12-14
  17. Wykaz personelu tech.- instalacje Rudzka 12-14
  18. Wykaz robót w ciągu 5 lat-instalacja zw., ccw. Rudzka 12-14
  19. Załącznik - Oświadczenie dla firm, Rudzka 12-14
  20. Zestaw dokumentów-Rudzka 12-14
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na termorenowację budynku szkolnego przy ul. Wolumen 3 w Warszawie

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termorenowacji ścian zewnętrznych i stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 i Przedszkola przy ul. Wolumen 3 w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożył:

   Wykonawca: URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech, 06-100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 5/62 cena brutto 247 183,09 zł.

  Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl dane dotyczące:

  1) nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2) streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych przy ul. Przybyszewskiego w Warszawie

  UWAGA: Przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych - Przybyszewskiego 74/78 i Przybyszewskiego 57 w Warszawie - ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP - nr 153146-2012 z dnia 14.05.2012r.

  W związku z oczekiwaniem na decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczącej przedmiotu zamówienia, ZGN w Dzielnicy Bielany wydłuża termin składania ofert do 3 lipca 2012r. do godz. 12:00 i wprowadza zmiany do SIWZ i Projektu umowy.

  Od dnia 14.06.2012r. obowiązuje w niniejszym postępowaniu - SIWZ Zamienna II, oraz projekt umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ ZAMIENNY II.


  Lista załączników
  1. Projekt umowy-Dachy Przybyszewskiego ZAMIENNY II
  2. SIWZ-renowacja dachów Przybyszewskiego ZAMIENNA II
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie termorenowacji scian i stropu budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola - Wolumen 3 w Warszawie

  Przetarg nieograniczony na termorenowację ścian i stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 i Przedszkola przy ul. Wolumen 3 w Warszawie.

  UWAGA!

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termorenowację ścian i stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 i Przedszkola przy ul. Wolumen 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ( BZP ) nr 175332-2012, w dniu 28.05.2012 r.

   W dniu 29.05.2012 r. wprowadza się zmiany formalne do SIWZ w niniejszym postępowaniu:

  W miejsce Projektu umowy -załącznik nr 10 do SIWZ;– załącznik zamienny nr 10 do SIWZ -

  Projekt umowy.

  W związku z powyższym należy w swoich ofertach uwzględnić załącznik zamienny


  Lista załączników
  1. (Projekt umowy-remont termorenowacji ścian i stropu budynku Wolumen 3 - Zamienny)
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie termorenowacji scian i stropu budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola - Wolumen 3 w Warszawie

  Przetarg nieograniczony na termorenowację ścian i stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 i Przedszkola przy ul. Wolumen 3 w Warszawie.

  UWAGA!

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termorenowację ścian i stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 i Przedszkola przy ul. Wolumen 3 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ( BZP ) nr 175332-2012, w dniu 28.05.2012 r.

   W dniu 29.05.2012 r. wprowadza się zmiany formalne do SIWZ w niniejszym postępowaniu:

  W miejsce Projektu umowy -załącznik nr 10 do SIWZ;– załącznik zamienny nr 10 do SIWZ -

  Projekt umowy.

  W związku z powyższym należy w swoich ofertach uwzględnić załącznik zamienny

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na termorenowację ścian i stropu budynku Szkoły Podstawowej nr 100 i Przedszkola - Wolumen 3

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu termorenowacji ścian i stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 100 i Przedszkola przy   ul. Wolumen 3 w Warszawie.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.44.30.00-4 ( roboty elewacyjne); 45.45.30.00-7 ( roboty remontowe i renowacyjne )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 26.06.2012r. do 30.08.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 4000,00 zł. ( cztery tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)          cena – 100% 

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 08.06.2012 r.

  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 200,00,- zł. 

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 14.06.2012 r. do godz. 1000.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 14.06.2012 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. (Formularz ceny oferty-termorenowacji ścian i stropu budynku Wolumen 3)
  2. (ślepy Wolumen 3 ocieplenie ath - nowy )
  3. (Oświadczenie - art.22. Wolumen 3)
  4. (opis_Wolumen3_szkoła)
  5. (Projekt umowy-remont termorenowacji ścian i stropu budynku Wolumen 3)
  6. (Przedmiar robót Wolumen - nowy)
  7. (Wykaz robót w ciągu 5 lat-Wolumen 3)
  8. (Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla firm-Wolumen 3)
  9. (Zestaw dokumentów- Wolumen 3)
  10. A-1 ORIENTACJA
  11. A-10 detale ATTYKA, GZYMS, COKOŁ
  12. A-11 detale 6,7 - narożnik, styk komina
  13. A-12 detal 5_8_taras, styk ściany i daszka
  14. A-2SYTUACJA
  15. A-3_rzut parter
  16. A-4_przekrój_piwnica
  17. A-5_elewacje
  18. A-6_elewacje
  19. A-7a_elewacje_KOLOR_II
  20. A-7_elewacje_KOLOR
  21. A-8_WYKAZ DRZWI I OKIEN
  22. A-9 detale okna
  23. Oferta - Wolumen 3
  24. SIWZ-termorenowacja Wolumen 3
  25. Specyfikacja ogólna ocieplenie Wolumen 3
  26. SST malowanie Wolumen 3
  27. SST naprawa betonu Wolumen 3
  28. SST opaska Wolumen 3
  29. SST roboty dekarskie Wolumen 3
  30. SST rozbiórki ocieplenie Wolumen 3
  31. SST termoizolacja Wolumen 3
  32. Wadium - Wolumen 3
  33. Wolumen 3 szkoła daszek
  34. Wykaz personelu tech.-Wolumen 3
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji c.o., (...) w budynkach mieszkalnych w Dzielnicy Bielany

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU - Ogłoszenie w BZP UZP Nr 139064-2012 z dnia 30.04.2012r.

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie zgodnie z treścią SIWZ instalacji

  centralnego ogrzewania, zimnej wody, centralnej ciepłej wody, węzła cieplnego w zakresie

  technologicznym i elektrycznym odpowiednio w budynkach mieszkalnych w Dzielnicy Bielany m.st.

  Warszawy, najkorzystniejsze oferty złożyli:

  • Budynek – Gdańska 16 - Wykonawca: PW INSTAL-BUD Waldemar Stelmach z siedzibą Krzyżanowice 174, 27-100 Iłża, Oddział Radom, ul. Mokra 2, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 116 803,52zł;
  • Budynek – Gdańska 18 – Wykonawca: INSTAL-GAZ Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Płocku, ul. Miedziana 4, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 110 882,63zł
  • Budynek – Kleczewska 54 – Wykonawca INSTAL-GAZ Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Płocku, ul. Miedziana 4, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 85 113,90zł;
  • Budynek – Rudzka 12/14 - Wykonawca: PW INSTAL-BUD Waldemar Stelmach z siedzibą Krzyżanowice 174, 27-100 Iłża, Oddział Radom, ul. Mokra 2, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 125 330,88zł;

   Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej:

  http://bip-zgn.lami.pl informacje dotyczące:

  1) nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12-1
  2. ZP-12-2
  3. ZP-12-3
  4. ZP-12-4
  5. ZP-21-1
  6. ZP-21-2
  7. ZP-21-3
  8. ZP-21-4
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych - Przybyszewskiego 74/78 i Przybyszewskiego 57

  UWAGA: Przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych - Przybyszewskiego 74/78 i Przybyszewskiego 57 w Warszawie - ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP - nr 153146-2012 z dnia 14.05.2012r.

  W związku z zaistnieniem okoliczności uzyskania opinii Stołecznego Knserwatora Zabytków dotyczącej przedmiotu zamówienia, ZGN w Dzielnicy Bielany wydłuża termin składania ofert do 18 czerwca 2012r. do godz. 10:00 i wprowadza zmiany do SIWZ i Projektu umowy.

  Od dnia 17.05.2012r. obowiązuje w niniejszym postępowaniu - SIWZ Zamienna, oraz projekt umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ ZAMIENNY.

   

   


  Lista załączników
  1. Projekt umowy-Dachy Przybyszewskiego ZAMIENNY
  2. SIWZ-renowacja dachów Przybyszewskiego ZAMIENNA
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych - Przybyszewskiego 74/78 i Przybyszewskiego 57

  UWAGA: Przetarg nieograniczony na renowacje dachów budynków mieszkalnych - Przybyszewskiego 74/78 i Przybyszewskiego 57 w Warszawie - ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP - nr 153146-2012 z dnia 14.05.2012r.

  W związku z zaistnieniem okoliczności uzyskania opinii Stołecznego Knserwatora Zabytków dotyczącej przedmiotu zamówienia ZGN w Dzielnicy Bielany wydłuża termin składania ofert do 18 czerwca 2012r. i wprowadza zmiany do SIWZ i Projektu umowy.

  Od dnia 17.05.2012r. obowiązuje w niniejszym postępowaniu - SIWZ Zamienna, oraz projekt umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ ZAMIENNY.

   

   

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi remontu dachów

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na renowację dachów budynków mieszkalnych przy ul. Przybyszewskiego 74/78, ul. Przybyszewskiego 57 w Warszawie w zakresie wymiany dachówki wraz z robotami towarzyszącymi remontu dachów.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.45.30.00-7 ( roboty remontowe i renowacyjne ); 45.26.12.10-9 ( wykonywanie pokryć dachowych )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 04.06.2012r. do 31.08.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 4.000,00 zł. ( cztery tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 24.05.2012 r.

  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 150,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 28.05.2012 r. do godz. 1000.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 28.05.2012 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty-Dachy Przybyszewskiego
  2. ślepy_Przybyszewskiego 57
  3. ślepy_Przybyszewskiego 74
  4. Oferta - Dachy Przybyszewskiego
  5. Oświadczenie - art.22 -Dachy Przybyszewskiego
  6. opis-Przybyszewskiego 57
  7. opis-Przybyszewskiego 74
  8. Projekt umowy-Dachy Przybyszewskiego
  9. PRZEDMIAR_Przybyszewskiego 57
  10. PRZEDMIAR_Przybyszewskiego 74
  11. Przybyszewskiego 57, rys 1
  12. Przybyszewskiego 57, rys 10
  13. Przybyszewskiego 57, rys 11
  14. Przybyszewskiego 57, rys 2
  15. Przybyszewskiego 57, rys 3
  16. Przybyszewskiego 57, rys 4
  17. Przybyszewskiego 57, rys 5
  18. Przybyszewskiego 57, rys 6
  19. Przybyszewskiego 57, rys 7
  20. Przybyszewskiego 57, rys 9
  21. Przybyszewskiego 57,rys 8
  22. Przybyszewskiego 74 rys 1
  23. Przybyszewskiego 74, rys 10
  24. Przybyszewskiego 74, rys 11
  25. Przybyszewskiego 74, rys 2-3
  26. Przybyszewskiego 74, rys 4
  27. Przybyszewskiego 74, rys 5-6
  28. Przybyszewskiego 74, rys 7
  29. Przybyszewskiego 74, rys 8
  30. Przybyszewskiego 74, rys 9
  31. SIWZ-renowacja dachów Przybyszewskiego
  32. STWiOR - Przybyszewskiego 57
  33. STWiOR - Przybyszewskiego 74
  34. Wadium - Dachy Przybyszewskiego
  35. Wykaz personelu tech.-Dachy Przybyszewskiego
  36. Wykaz robót w ciągu 5 lat- Dachy Przybyszewskiego
  37. Załącznik nr 8-Oświadczenie dla firm-Dachy Przybyszewskiego
  38. Zdjęcia_przybyszewskiego 74-78
  39. Zdjęcia_przybyszewskiego_57
  40. Zestaw dokumentów- Dachy Przybyszewskiego
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont elewacji, termomodernizację ścian zewnętrznych, stropodachów bud.-Fontany 22 i Fontany 24

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu balkonów, termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropodachu, najkorzystniejsze oferty złożyli:

  Część 1 zamówienia – budynek przy Fontany 22 - Wykonawca: JOBI SYSTEM Aleksandra Cykowska, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości – 108 107,63zł.

  Część 2 zamówienia – budynek przy Fontany 24 - Wykonawca: JOBI SYSTEM Aleksandra Cykowska, który zaoferował  cenę brutto ( z VAT ) w wysokości –  83 616,75 zł. 

  Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl dane dotyczące:

  1) nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2) streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1
  2. ZP-12-2
  3. ZP-21-1
  4. ZP-21-2
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji c.o., c.c.w.; węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych w Dzielnicy Bielany

  UWAGA:

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych - Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ( BZP ) nr 139064-2012, w dniu 30.04.2012r.

  W dniu 09.05.2012r. wprowadza się zmiany formalne do SIWZ w niniejszym postępowaniu:

  w miejsce załączników nr 7/1; nr 7/2; nr 7/3 ; nr 7/4 do SIWZ - załączniki zamienne: nr 7/1 Zamienny; nr 7/2 Zamienny; nr 7/3 Zamienny; nr 7/4 Zamienny.

  W zwiazku z powyższym należy w swoich ofertach uwzględnić załączniki zamienne.

   


  Lista załączników
  1. Projekt umowy- Gdańska 16 Zamienny
  2. Projekt umowy- Gdańska 18 Zamienny
  3. Projekt umowy- Kleczewska 54 Zamienny
  4. Projekt umowy- Rudzka 12-14 Zamienny
  5. SIWZ-instalacje co, węzęł cieplny Zamienna
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji c.o., c.c.w., z.w., węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody, węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych z podziałem na 4 części: 1) Gdańska 16, 2) Gdańska 18, 3) Kleczewska 54, 4) Rudzka 12/14 w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
  2. Zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.33.11.00-7 ( instalacje c.o.); 45.33.22.00-5 ( roboty instalacyjne hydrauliczne ) 45.31.00.00-3 ( roboty instalacyjne elektryczne )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 28.09.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 7.000,00 zł. ( siedem tysięcy złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena – 100%

   11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 15.05.2012 r.

   12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 200,- zł.

   13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 18.05.2012 r. do godz. 1000.

   14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 18.05.2012 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. (GDAŃSKA 16 ccw I kw 2012 Ślepy
  2. (GDAŃSKA 16 zw. I kw 2012 Ślepy)
  3. (GDAŃSKA 18 ccw I kw Ślepy
  4. (GDAŃSKA 18 zw I kw 2012 Ślepy
  5. (Opis Gdańska 16 inst wody ciepłej)
  6. (Opis Gdańska 18)
  7. Formularz ceny oferty-Gdańska 16
  8. Formularz ceny oferty-Gdańska 18
  9. Formularz ceny oferty-Kleczewska 54
  10. Formularz ceny oferty-Rudzka 12-14
  11. GDAŃSK 16 CW rys 1
  12. Gdańska 16 co ślepy KST
  13. Gdańska 16 cw rzut rys 2
  14. Gdańska 16 cw rzut rys 3
  15. Gdańska 16 cw rzut rys 4
  16. Gdańska 16 cw rzut rys 5
  17. Gdańska 16 cw rzut rys 6
  18. Gdańska 16 instal. c.o. - rozwinięcie
  19. Gdańska 16 instal. c.o. - rzuty kondygnacji
  20. Gdańska 18 cw rys1
  21. Gdańska 18 cw rys2
  22. Gdańska 18 cw rys3
  23. Gdańska 18 cw rys4
  24. Gdańska 18 cw rys5
  25. Gdańska 18 cw rys6
  26. Gdańska 18 instal. c.o. - rozwinięcie
  27. Gdańska 18 instal. c.o. - rzuty kondygnacji
  28. Gdanska 16 węzeł cz elektr
  29. Gdanska 18 węzeł cz elektr
  30. Gdanska16węzeł cz. snit
  31. Gdanska18 węzeł cz sanit
  32. Kleczewska 54 c.o. - rozwinięcie
  33. Kleczewska 54 c.o. - rzuty kondygnacji
  34. Kleczewska 54 c.o. opis
  35. Kleczewska 54 ccw Ślepy
  36. Kleczewska 54 CW Rys nr1
  37. Kleczewska 54 CW Rys nr2
  38. Kleczewska 54 CW Rys nr3
  39. Kleczewska 54 CW Rys nr4
  40. Kleczewska 54 CW Rys nr5
  41. Kleczewska 54 CW Rys nr6
  42. Kleczewska 54 węzeł cz elektr
  43. Kleczewska 54 zw 2012 Ślepy
  44. Kleczewska 54węzeł cz sanit
  45. Kosztorys GDAŃSKA 18 C.O. ceny I kw 2012) ślepy
  46. Kosztorys KLECZEWSKA 54 CO ceny I kw 2012 ślepy
  47. Kosztorys RUDZKA 12-14 CO ceny I kw 2012 ślepy
  48. ślepy_Gdańska 18_elektryczna _u_
  49. ślepy_Gdańska_16_sanit _u_
  50. ślepy_Gdanska_18_sanit _u_
  51. ślepy_Kleczewska 54_elektryczna _u_
  52. ślepy_Kleczewska_54_sanit _u_
  53. ślepy_Rudzka 12_14_elektryczna _u_
  54. ślepy_Rudzka_12_14_sanit _u_
  55. Oferta - Gdańska 16
  56. Oferta - Gdańska 18
  57. Oferta - Kleczewska 54
  58. Oferta - Rudzka 12-14
  59. Oświadczenie - art.22. instalacje cieplne w budynkach
  60. Opis Kleczewska 54 wod.-kan. i woda zimna
  61. Projekt umowy- Gdańska 16
  62. Projekt umowy- Gdańska 18
  63. Projekt umowy- Kleczewska 54
  64. Projekt umowy- Rudzka 12-14
  65. Rudzka 12-14 c.o. opis
  66. Rudzka 12-14 instal. c.o. rzut parteru
  67. Rudzka 12-14 instal. c.o. rzut piętra I
  68. Rudzka 12-14 instal. c.o. rzut piętra II
  69. Rudzka 12-14 instal. c.o. rzut piwnicy
  70. Rudzka 12-14 instal. c.o. rzut poddasza
  71. Rudzka 12-14 rozwinięcie c.o
  72. Rudzka 12_14 węzeł cz snit
  73. Rudzka 12_14 węzeł cz elektr
  74. rudzka- wyniki tabele
  75. SIWZ-instalacje co, węzęł cieplny
  76. slepy_Gdańska 16 elektryczna _u_
  77. Specyfikacja ogólna c.o. Kleczewska 54
  78. Specyfikacja ogólna c.o. Rudzka 12-14
  79. Specyfikacja ogólna c.o.Gdańska 16
  80. Specyfikacja ogólna c.o.Gdańska 18
  81. SST c.o. Gdańska 16
  82. SST c.o. Gdańska 18
  83. SST c.o. Kleczewska 54
  84. SST c.o. Rudzka 12-14
  85. SST izolacja cieplna c.o. Gdańska 16
  86. SST izolacja cieplna c.o. Gdańska 18
  87. SST izolacja cieplna c.o. Kleczewska 54
  88. SST izolacja cieplna c.o. Rudzka 12-14
  89. SST tynkowanie c.o. Gdańskiej 16
  90. SST tynkowanie c.o. Gdańskiej 18
  91. SST tynkowanie c.o. Kleczewska 54
  92. SST tynkowanie c.o. Rudzka 12-14
  93. Wadium - Gdańska 16
  94. Wadium - Gdańska 18
  95. Wadium - Kleczewska 54
  96. Wadium - Rudzka 12-14
  97. Wykaz personelu tech.- instalacje cieplne w budynkach
  98. Wykaz robót w ciągu 5 lat-instalacje cieplne w budynkach
  99. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm-instalacje cieplne
  100. Zestaw dokumentów-instalacje cieplne w budynkach
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na remont elewacji, termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodach budynków mieszkalnych przy Fontany 22 i 24

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji, termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachu budynków przy ul. Fontany w Warszawie z podziałem na dwie części zamówienia: Fontany 22 – część 1; Fontany 24 – część 2.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.44.30.00-4 ( roboty elewacyjne); 45.45.30.00-7 ( roboty remontowe i renowacyjne )
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.07.2012 r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 3.500,00 zł. ( trzy tysiące pięćset złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a) cena – 100%

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 04.05.2012 r.

   12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 50,- zł.

   13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 09.05.2012 r. do godz. 1000.

   14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 09.05.2012 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. elwacja Fontany 24 opis
  2. Fontany 22 ocieplenie ślepy ath
  3. Fontany 24 ocieplenie ślepy ath
  4. Fontany 24 rys nr 10
  5. Fontany 24 rys nr 11
  6. Fontany 24 rys nr 2
  7. Fontany 24 rys nr 3
  8. Fontany 24 rys nr 4
  9. Fontany 24 rys nr 5
  10. Fontany 24 rys nr 6
  11. Fontany 24 rys nr 7
  12. Fontany 24 rys nr 8
  13. Fontany 24 rys nr 9
  14. Formularz ceny oferty-elewacja Fontany 22
  15. Formularz ceny oferty-elewacja Fontany 24
  16. Oferta - Fontany 22
  17. Oferta - Fontany 24
  18. Oświadczenie - art.22. Fontany 22 i 24
  19. OPIS FONTANY 22
  20. Projekt umowy-remont elewacji Fontany 22
  21. Projekt umowy-remont elewacji Fontany 24
  22. rys.1
  23. rys.10
  24. rys.11
  25. rys.12
  26. rys.13
  27. rys.2
  28. rys.3
  29. rys.4
  30. rys.5
  31. rys.6
  32. rys.7
  33. rys.8
  34. rys.9
  35. SIWZ-remont elewacji Fontany 22,24
  36. Specyfikacja oólna ocieplenie Fontany 24
  37. SST malowanie Fontany 24
  38. SST naprawa betonu Fontany 24
  39. SST opaska Fontany 24
  40. SST roboty dekarskie Fontany 24
  41. SST rozbiórki ocieplenie Fontany 24
  42. SST termoizolacja Fontany 24
  43. Wadium - Fontany 22
  44. Wadium - Fontany 24
  45. Wykaz personelu tech.-Fontany 22 i 24
  46. Wykaz robót w ciągu 5 lat-Fontany 22 i 24
  47. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm-Fontany 22 i 24
  48. Zestaw dokumentów- Fontany 22,24
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wywożenie odpadów komunalno-bytowych i selektywnej zbiórki

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wywożenie odpadów komunalno-bytowych i selektywnej zbiórki odpadów

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wywożenie nieczystości stałych , odpadów komunalno-bytowych, gabarytowych i selekcjonowanych z nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wygrały oferty następujących Wykonawców:

  1) Wywożenie nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych – „OZON” S.J.z siedzibą Warszawa, ul. Tykocińska 32 m. 17, który zaoferował cenę brutto w wysokości 125.843,76 zł.2) Wywożenie nieczystości stałych z nieruchomości użytkowych – „OZON” S.J. z siedzibą Warszawa, ul. Tykocińska 32 m. 17, który zaoferował cenę brutto w wysokości 61.252,20 zł.

   Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1 ,nieruchom. mieszkaniowe
  2. ZP-12-2 ,nieruchom. użytkowe
  3. ZP-21,1 nieruchom. mieszkaniowe
  4. ZP-21,2 nieruchom. użytkowe
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na wywożenie odpadów komunalno-bytowych

  Przetarg nieograniczony na wywożenie odpadów komunalno-bytowych.

  W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wprowadza się w dniu 30.03.2012r. załączniki zamienne do SIWZ.

  W miejsce załącznika Nr 4/1a - załącznik Nr 4/1a ZAMIENNY;

  W miejsce załącznika Nr 4/2a - załącznik Nr 4/2a ZAMIENNY


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty -odpady użytki 2012 ZAMIENNY
  2. Formularz ceny oferty-odpady mieszkania 2012 ZAMIENNY
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetarg nieograniczony na wywożenie odpadów komunalno-bytowych z terenów nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi:

  1) Część 1 - Wywożenie odpadów komunalno-bytowych wraz z selektywną zbiórką odpadów, wielko-gabarytowych, z nieruchomości mieszkalnych –oznaczenia kodowe CPV: 90.51.32.00-8 i 90.51.20.00-9;

  2) Część 2 - Wywożenie odpadów komunalno-bytowych wraz z selektywną zbiórką odpadów, wielko-gabarytowych, z pawilonów wolnostojących ( lokali użytkowych ) – oznaczenia kodowe CPV 90.51.32.00-8 i 90.51.20.00-9.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy –Prawo zamówień publicznych przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zakończeniu realizacji zamówienia.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 16.04.2012 do 31.12.2012 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  7. Wadium zabezpieczające ofertę – 3000,00 zł.

  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena 100%

  9. .Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście do dnia 04.04.2012 w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 po uprzednio złożonym wniosku o wydanie SIWZ.

  10. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza SIWZ wynosi 50,- zł.

  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 05.04.2012 r. do godz. 1000.

  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w dniu 05.04.2012 r. o godz. 1015.

  13. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty -odpady użytki 2012
  2. Formularz ceny oferty-odpady mieszkania 2012
  3. Formularz ceny oferty-selektywne mieszkania 2012
  4. Formularz ceny oferty-selektywne użytki 2012
  5. Oferta na nieczystości stałe 2012 Mieszkaniowe
  6. Oferta na nieczystości stałe 2012 Użytkowe
  7. Oświadczenie - art.22. 2012
  8. Projekt umowy odpady lokale mieszkalne 2012
  9. Projekt umowy odpady- pawilony 2012
  10. Specyfikacja-odpady komunalne 2012
  11. Wykaz adresowy nieruchomości mieszkalnych,odpady bytowe Załączni Nr1
  12. Wykaz adresowy nieruchomości mieszkalnych,selektywna zbiórka Załącznik Nr 2
  13. Wykaz adresowy pawilonów wolnostojących,odpady bytowe Załącznik Nr 1
  14. Wykaz adresowy pawilonów wolnostojących,selektywna zbiórka Załącznik Nr 2
  15. Wykaz sprzętu-nieczyst.stałe mieszkania 2012
  16. Wykaz sprzętu-pawilony użytkowe 2012
  17. Wykaz usług zrealiz. w ciągu 3 lat-2012
  18. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2012
  19. Załącznik nr 9 WADIUM 2012
  20. Zestaw dokumentów-wywóz nieczystości stałych 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzątanie budynków i terenów zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc. na terenach nieruchomości w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc., najkorzystniejszą ofertę na Rejon I złożył Wykonawca SKROMAK Sp. z o.o., który zaoferował cenę brutto w wysokości  294 907,79 zł.

  Dla rejonu II najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

   P.U.W. „ŚMIGIEL”, który zaoferowało cenę brutto w wysokości 345 469,18 zł.

  Dla rejonu III najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  SKROMAK Sp. z o.o., który zaoferował cenę brutto w wysokości  40 330,58 zł.

   W załączeniu formularze: ZP-12-I, ZP-12-II, ZP-12-III i ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-I-2012
  2. ZP-12-II-2012
  3. ZP-12-III-2012
  4. ZP-21-2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zastępczą obsługę kasową w siedzibie zamawiającego

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługi pośrednictwa finansowego – zastępczą obsługę kasową na rzecz ZGN w Dzielnicy Bielany wykonywaną w siedzibie zamawiającego

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zastępczą obsługę kasową klientów ZGN w Dzielnicy Bielany wykonywana w siedzibie zamawiającego przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Bank DnB NORD Polska S.A. ul. Postępu 15C ; 02-676 Warszawa, który zaoferował cenę brutto 44 550,00 zł.

   W załączeniu formularze: ZP-12 i ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzątanie budynków i terenów komunalnych w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  UWAGA: Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów komunalnych w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  Na pytanie Wykonawcy w dniu 14.03.2012r. - Zamawiający wyjaśnia kwestię o zamówieniu zamieszczoną w  SIWZ i projektach umów - Załączniki Nr 7/1 i Nr 7/2.

  JEST: Wykonawca sprząta tereny utwardzone i zielone w systemie jeden raz w tygodniu wg podziału terenów i harmonogramu świadczenia usług w uzgodnieniu z Zamawiającym, z zastrzeżeniem sprzątania wiat śmietnikowych nieprzekazanych wspólnotom mieszkaniowym wraz z opróżnieniem koszy i wywiezieniem śmieci.

  POWINNO BYĆ: Wykonawca sprząta tereny utwardzone i zielone w systemie jeden raz w tygodniu wg podziału terenów i harmonogramu świadczenia usług w uzgodnieniu z Zamawiającym, z zastrzeżeniem sprzątania wiat śmietnikowych nieprzekazanych wspólnotom mieszkaniowym oraz opróżniania koszy i wywożenia śmieci.

  Pozostałe treści SIWZ i projektów umów Nr 7/1 i Nr 7/2 są wiążące i nie ulegają zmianie.

  Pytania Wykonawcy:

  1. Czy do wykonania zamówienia wymagane są uprawnienia alpinistyczne?
  2. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi usługę sprzątania Elektrowni o powierzchni wewnętrznej do sprzątania około 22 000 m2 oraz oczyszczania  i utrzymania terenów zielonych o powierzchni około 270 000m2 o wartości powyżej 2 000 000 zł brutto?

   

  Odpowiedzi Zamawiającego:

  Ad. 1.   Nie są wymagane uprawnienia alpinistyczne

  Ad. 2.  Wykonawca prosi o wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat o identycznym profilu do przedmiotu zamówienia (sprzątania  terenów zewnętrznych i budynków ). ZGN w Dzielnicy Bielany zarządza terenami m. st. Warszawy jak również nieruchomościami – mieszkalnymi (budynki).

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzątanie budynków i terenów komunalnych w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  UWAGA:

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach i na terenach komunalnych w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy - ogłoszenie w BZP Nr 72056 z dnia 08.03.2012 wraz ze zmianą ogłoszenia Nr 72408 z dnia 08.03.2012 r.

  W załącznikach do SIWZ wprowadza się zmiany - w miejsce załącznika Nr 4/1A - ZAŁĄCZNIK Nr 4/1A ZAMIENNY; w miejsce załącznika Nr 4/2A - ZAŁĄCZNIK NR 4/2A ZAMIENNY; w miejsce załącznika Nr 16 - ZAŁĄCZNIK Nr 16 ZAMIENNY

  Pozostałe treści SIWZ są wiążące i nie ulegają zmianie.

                                             


  Lista załączników
  1. zakres czynności i obowiązków z odśnież. Rejon I i II Zamienny OK
  2. Załącznik Nr 4-1A, Rejon I 2012 Zamienny OK
  3. Załącznik Nr 4-2A, Rejon II 2012 Zamienny OK
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi pośrednictwa finansowego w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany

  UWAGA: USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO - OBSŁUGA KASOWA W SIEDZIBIE ZGN W DZIELNICY BIELANY

  W przetargu nieograniczonym na usługi pośrednictwa finansowego - obsługę kasową w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany zostaje wykreślone  pojęcie "usługa Speedcollect". Zamawiający dopuszcza w trybie przetargu nieograniczonego wszystkich wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty na obsługę kasową w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany. W związku z powyższym we wszystkich dokumentach dotyczących niniejszego postępowania należy wykreślić usługę "Speedcollect".

  Pozostałe treści SIWZ są wiążące i nie ulegają zmianie.

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów komunalnych w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  UWAGA: W związku z informacją o zmianie załączników do SIWZ z dnia 12.03.2012 r. prosimy o pobranie z naszej strony internetowej załączników zamiennych: Nr 4/1A ZAMIENNY; Nr 4/2A ZAMIENNY; Nr 16 ZAMIENNY. Z dniem 12.03.2012 zostały usunięte załączniki nieaktualne Nr 4/1A; Nr 4/2A i Nr 16.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzątanie terenów utwardzonych i zielonych, pielęgnację terenów zielonych, koszenia trawników z wywiezieniem skoszonej trawy wraz z utylizacją, sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach, usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, oraz innych prac związanych z obsługą mieszkańców z podziałem na trzy Rejony:
  • Rejon I określony terenami o powierzchni utwardzonej 177 499,63 m2; powierzchni zielonej 211 206,15 m2
  • Rejon II określony terenami o powierzchni utwardzonej 205 067,16 m2; powierzchni zielonej 257 149,13 m2
  • Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 16 617,48 m2, oraz łącznej powierzchni dachów budynków do usuwania śniegu i sopli – 37157,57 m2 .

  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3;    90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  2. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 15.11.2012r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 11 000,00 zł.
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)          cena – 100%,

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 16.03.2012r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.
  2. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.
  3. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.03.2012 r. do godz. 1000.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 19.03.2012 r.o godz. 1015.
  5. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. (Oświadczenie - art.22 Sprzątanie 2012 OK)
  2. (Powierzchnie dachów budynków mieszkalnych i usuwanie soli OK)
  3. (Powierzchnie dachów paw. i usuwanie sopli OK)
  4. (Powierzchnie do sprzątania zewnętrzne Rejon I OK)
  5. (Powierzchnie do sprzątania zewnętrzne Rejon II OK)
  6. (Powierzchnie wewnętrzne w budynkach 100% OK)
  7. (Projekt umowy Rejon III Sprzątanie 2012 OK)
  8. (Projekt umowy- Rejon I Sprzątanie 2012 OK)
  9. (Projekt umowy- Rejon II Sprzątanie 2012 OK)
  10. (Wykaz usług w ciągu 3 lat-sprzątanie 2012 OK)
  11. Oferta- Rejon I-2012 OK
  12. Oferta- Rejon II-2012 OK
  13. Oferta- Rejon III-2012 OK
  14. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I, 2012 OK
  15. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II, 2012 OK
  16. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon III, 2012 OK
  17. SIWZ-sprzątanie- 01.04 do15.11.2012 OK
  18. Wykaz sprzętu - sprzątanie 2012 OK
  19. zakres czynności i obowiązków z odśnież. Rejon I i II Zamienny OK
  20. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW Rejon III OK
  21. Załącznik Nr 4-1A, Rejon I 2012 Zamienny OK
  22. Załącznik Nr 4-2A, Rejon II 2012 Zamienny OK
  23. Załącznik Nr 4-B Rejon III- 2012 OK
  24. Załącznik Nr 4-C Rejon III-2012-odśnieżanie dachów OK
  25. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2012 OK
  26. Załącznik nr 9 - WADIUM 2012 OK
  27. Zestaw dokumentów-Sprzątanie 2012 OK
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi pośrednictwa finansowego w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1.Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pośrednictwa finansowego – zastępczą obsługę kasową na rzecz Zamawiającego w okresie kwiecień – grudzień 2012r. określoną w CPV pod kodem: 66.11.00.00-4.

   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami   ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

   7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  1000,00 zł. ( tysiąc złotych ).

   8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%

  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 12.03.2012r., po uprzednim złożeniu wniosku do Zamawiającego o przygotowanie SIWZ.

  10.  Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego  cena formularza SIWZ wynosi 50 zł.

  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 14.03.2012 r. do godz. 1000.

  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 14.03.2012 r. o godz. 1015.

  13.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Oferta na obsługę kasy
  2. Oświadczenie - art.22 obsługa kasy
  3. Projekt - Umowa obsługa kasy
  4. Projekt umowy udostępnienia lokalu
  5. SIWZ- obsługa kasy OK
  6. Wykaz osób-obsługa kasy
  7. Wykaz usług zrealizowanych-obsługa kasy
  8. Załącznik 8 - Oświadczenie dla firm, obsługa kasy
  9. Załącznik Nr 4-obsługa kasy
  10. Załącznik nr 9 - wadium
  11. Zestaw dokumentów-obsługa kasy
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie obiektów budowlanych komunalnych zarządzanych przez ZGN

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie w obiektach budowlanych komunalnych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  • Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 54, który zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia w kwocie 67 278,66 zł.

   Zawarcie umowy z w/w Wykonawcą nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 364,00 zł, przed zawarciem umowy w formie ustalonej  z Zamawiającym.

   Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej:

  http://bip-zgn.lami.pl informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12, kominiarze
  2. ZP-21, ocena ofert - kominiarze
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN Bielany

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie  konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych, w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwania awarii w obiektach stanowiących 100% własność m. st. Warszawy  w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych, w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, wraz z usługą pogotowia elektrycznego w zakresie załatwiania reklamacji elektrycznych w tym usuwania awarii w obiektach stanowiących 100% własność m. st. Warszawy  w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlano Instalacyjno Handlowa – A. Gątarski, 01-856 Warszawa, ul. Magiera 28A m 33 , który zaoferował cenę netto:

   1.Jedna roboczogodzina kalkulacyjna w kwocie 16,08 zł

   2.Cena netto za jedną usługę pogotowia elektrycznego 100,00 zł

   W załączeniu formularze: ZP-12 i ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwację i naprawy obiektów budowlanych będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy Bielany m.st.Warsz

  Rozstrzygnięcie przetargu na konserwacje i naprawy obiektów budowlanych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na konserwacje i naprawy obiektów budowlanych w zasobach ZGN w Dzielnicy Bielany, najkorzystniejsze oferty złożyli:

  Część 1 zamówienia ( branża budowlana ) - Wykonawca: „Z.W.K.” M. Wekier sp. j., który zaoferował do rozliczeń robót cenę za jedną roboczogodzinę kalkulacyjną w kwocie 20,16 zł.

  Część 2 zamówienia  ( instalacje wodno-kanalizacyjne ) – Wykonawca: Zakład Usługowy Instalacje Sanitarne i Budowlane Jerzy Plewik, który zaoferował do rozliczeń robót cenę za jedną roboczogodzinę kalkulacyjną w kwocie 34,18 zł oraz cenę netto za jedną usługę pogotowia technicznego wod-kan w kwocie 190 zł.

  Zawarcie umów z w/w Wykonawcami nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

  Część 1 - 21.150,00 zł;

  Część 2 - 6.000,00 zł;

  przed zawarciem umowy w formie ustalonej z Zamawiającym.

   Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej:

  http://bip-zgn.lami.pl informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

  Jednocześnie Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy: „Sanit-Gaz” Przedsiębiorstwo Hydrauliczno-Gazowe Jacek Waszczuk, na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1
  2. ZP-12-2
  3. ZP-21-1
  4. ZP-21-2
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

   1.Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie w obiektach budowlanych stanowiących 100% własność m. st. Warszawy zarządzanych przez Zamawiającego określone w CPV kodem: 71.50.00.00-3, z podziałem na trzy części:

  • Część 1- Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych;
  • Część 2 - Usługi kominiarskie w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi;
  • Część 3 - Usługi kominiarskie w budynku Grębałowska 23/25 – siedziby ZGN w Dzielnicy Bielany.

   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami   ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się od 10.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

   6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

   7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  1500,00 zł. ( tysiąc pięćset złotych ).

   8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%

   9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 27.02.2012r., po uprzednim złożeniu wniosku do Zamawiającego o przygotowanie SIWZ.

   10.  Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego  cena formularza SIWZ wynosi 50 zł.

   11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 29.02.2012 r. do godz. 1000.

   12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 29.02.2012 r. o godz. 1015.

   13.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Oferta - kominiarze 2012
  2. Oświadczenie - art.22 - kominiarze 2012
  3. Projekt umowy-kominiarze 2012 OK
  4. Przewody kominowe-budynek Grębałowska 23-25
  5. Specyfikacja-usługi kominiarskie 2012
  6. Wykaz kominów w budynkach mieszkalnych
  7. Wykaz kominów w budynkach użytkowych
  8. Wykaz personelu technicznego-usługi kominiarskie 2012
  9. Wykaz usług zrealizowanych w ciągu 3 lat 2012
  10. Załącznik - Oświadczenie dla firm - 2012
  11. Załącznik Nr 4-1 kominiarze 2012
  12. Załącznik Nr 4-2 kominiarze 2012
  13. Załącznik Nr 4-3 kominiarze 2012
  14. Załącznik nr 9- WADIUM, kominiarze 2012
  15. Zestaw dokumentów- kominiarze 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

   1.  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych komunalnych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany - oznaczenie kodowe w CPV 45.31.00.00-3, z podziałem na dwa zdarzenia:

  1)      Zdarzenie 1 - Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych oraz usługi pogotowia elektrycznego w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych, budowlach i urządzeniach związanych z budynkami mieszkalnymi, które stanowią 100% własność m. st. Warszawy, a także w lokalach mieszkalnych komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;

  2)      Zdarzenie 2- Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych oraz usługi pogotowia elektrycznego w budynkach z lokalami użytkowym, urządzeniach związanych z tymi budynkami, które stanowią 100% własność m. st. Warszawy;

  1. Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2012 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 27.02.2012 r. do godz. 1000 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości 1200,00 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych ).

  8.  Kryterium oceny ofert i jej znaczenie – cena 100%

  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 24.02.2012r.

  10. Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  11.Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.02.2012r. do godz. 1000.

  12.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 27.02.2012r. o godz. 1015.

  13.Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Budynki i lokale użytkowe 100% Miasto OK
  2. Budynki mieszkalne 100% własność Miasta OK
  3. Formularz ceny oferty - roboty elektryczne 2012
  4. Lokale komunalne w budynkach Wspólnotowych OK
  5. Oferta roboty elektryczne 2012
  6. Oświadczenie - art.22. 2012
  7. Oświadczenie dla firm 2012
  8. Projekt umowy - roboty elektryczne 2012 OK
  9. Specyfikacja-konserwacja instalacje elektryczne 2012
  10. Wykaz personelu technicznego-instalacje elektr.2012
  11. Wykaz robót 2012
  12. Załącznik nr 9 - WADIUM 2012
  13. Zestaw dokumentów 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy obiektów budowlanych komunalnych w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy obiektów budowlanych komunalnych zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany - w branży budowlanej i sanitarnej (wod-kan), z podziałem na części:

  Część 1 – branża budowlana, oznacz. kodowe w CPV 45.00.00.00-7

   1)   Zdarzenie 1 - Konserwacja i naprawy budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budowli i urządzeń związanych z budynkami mieszkalnymi, stanowiących 100% własność m. st. Warszawy, a także lokali komunalnych w budynkach wspólnotowych;

  2)   Zdarzenie 2- Konserwacja i naprawy budynków z lokalami użytkowym, budowli związanymi z tymi budynkami, stanowiących 100% własność m. st. Warszawy;

  3)   Zdarzenie 3 – Konserwacja i naprawy budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 – siedziby zamawiającego w branży budowlanej, sanitarnej ( wod-kan. ) i elektrycznej.

  Część 2 – branża sanitarna, oznaczenie kodowe w CPV 45.33.00.00-9

  4)   Zdarzenie 1 - Konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych, lokalach komunalnych i budowlach związanych z budynkami mieszkalnymi stanowiącymi 100% własność m. st. Warszawy, a także usługi pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wod.-kan;

  5)   Zdarzenie 2 - Konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynkach z lokalami użytkowymi stanowiącymi 100% własność m. st. Warszawy, a także usługi pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wod.-kan.

  1. Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części przedmiotu zamówienia t.j na Część 1 lub Część 2.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5.  Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2012 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 22.02.2012 r. do godz. 1000 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości:

  Część 1- 4000,00 zł (cztery tysiące złotych )

         z adnotacją „Wadium – konserwacja i naprawy budowlane 2012”,

  Cześć 2 -  1.500,00 zł ( tysiąc pięćset złotych)

         z adnotacją „Wadium – konserwacja i naprawy instalacji wod-kan. 2012 ”.

  8.  Kryterium oceny ofert

   Część 1 – konserwacja i naprawy w branży budowlanej

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium ceny i jej znaczeniem    100%

    Część 2 – konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i usługi pogotowia

                        technicznego  wod-kan.

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium ceny i jej znaczeniem    100%

   9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 21.02.2012r.

  Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  1. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 22.02.2012r. do godz. 1000.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 22.02.2012r. o godz. 1015.
  3. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. Budynki i lokale użytkowe 100% Miasto OK
  2. Budynki mieszkalne 100% własność Miasta OK
  3. Formularz ceny oferty roboty ogólno-budowlane 2012
  4. Formularz ceny oferty roboty wod-kan 2012
  5. Lokale komunalne w budynkach Wspólnotowych OK
  6. Oferta roboty ogólnobudowlane 2012
  7. Oferta roboty wod-kan 2012
  8. Oświadczenie - art.22. 2012
  9. Oświadczenie dla firm 2012
  10. Projekt umowy - roboty budowlane 2012 OK
  11. Projekt umowy - roboty wod-kan 2012 OK
  12. Specyfikacja-konserwacja budynków 2012
  13. Wykaz personelu technicznego roboty ogolnobud. 2012
  14. Wykaz personelu technicznego roboty sanitarne 2012
  15. Wykaz robót 2012
  16. Załącznik nr 9-1 - WADIUM 2012
  17. Załącznik nr 9-2 WADIUM 2012
  18. Zestaw dokumentów 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania na transport i eksmisje

  Warszawa 25.01.2012 r.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania o cenę na usługa w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m. st. Warszawy położonych  w Dzielnicy Bielany, zarządzanych i administrowanych przez ZGN Bielany , najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  „ OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J.,03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 m 17                             

  który zaoferował ceną brutto w wysokości  89 533,50 zł.

  Zawarcie umowy z Wykonawcą  „ OZON” Elżbieta Zielińska Jacek Ostrowski S.J.,03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 m 17

    nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, w uzgodnionym przez strony terminie.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy –Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)    nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty –druk ZP-12;

  2)    streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją –druk ZP-21.

   

   


  Lista załączników
  1. ZP-12,transport i eksmisje 2012
  2. ZP-21, transport i eksmisje 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzatanie, utrzymanie czystości, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi na terenach

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości w budynkach i na terenach, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, etc. (...). Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 1005-2012 z dnia 02.01.2012r.

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc. na terenach nieruchomości w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc., najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca SKROMAK Sp. z o.o., który zaoferował cenę brutto:

  1)     223 933,40 zł – Rejon I – powierzchnie zewnętrzne utwardzone;

  2)     255 545,24 zł – Rejon II - powierzchnie zewnętrzne utwardzone;

  3)     48 105,29 zł – Rejon III – powierzchnie w budynkach

   W załączeniu formularze: ZP-12 i ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-I-2012
  2. ZP-12-II-2012
  3. ZP-12-III-2012
  4. ZP-21-2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzątanie, utrzymanie czystości, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi na terenach

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości w budynkach i na terenach, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, etc. (...). Ogłoszenie zamieszczone w BZP nr 1005-2012 z dnia 02.01.2012r.

  1. W dniu 16 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza ( zwana Izbą ) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 12.01.2012 r. przez Zamawiającego - ZGN w Dzielnicy Bielany umorzyła postępowanie odwoławcze zgodnie z treścią art. 183 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 183 ust. 4. na niniejsze postanowienie Izby skarga nie przysługuje.

  2. Wykonawca P.U.W. "ŚMIGIEL" sp. z o.o. w dniu 16.01.2012 r. wycofał Odwołanie w niniejszym postępowaniu odwoławczym.

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania o cenę na ochronę mienia budynku-siedziby Zamawiającego

  Warszawa 13.01.2012 r.

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany

  uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania

  w trybie zapytania o cenę na ochronę mienia i budynku

  wraz z terenem przynależnym ul. Grębałowska 23/25 w Warszawie,

  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Agencja Ochrony Mienia „ Doran” Sp.k. Andrzej Chrzanowski Szymon Chrzanowski Sp.k. 

  który zaoferował ceną brutto w wysokości  68 235,48 zł.

  Zawarcie umowy z Wykonawcą  Agencja Ochrony Mienia „ Doran” Sp.k. Andrzej Chrzanowski Szymon Chrzanowski Sp.k.   nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, w uzgodnionym przez strony terminie.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy –Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)     nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty –druk ZP-12;

  2)     streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją –druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12,Ochrona 2012
  2. ZP-21, ochrona 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  W dniu 12.01.2012 r. do odwołania złożonego przez P.U.W. Śmigiel sp. z o.o. przystąpił Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ANN-POL z siedzibą w Opolu, ul. Olsztyńska 25. Treść przystąpienia do odwołania znajduje się na liście załączników:

   ZAŁĄCZNIK - Dokument, "Odwołanie, ANN-POL"

   W dniu 12.01.2012 r. Wykonawca - P.U.W. Śmigiel sp. z o.o. złożył pismo do niniejszego Odwołania. Treść pisma na liście załączników:  

  ZAŁĄCZNIK - Dokument, "Śmigiel - 12.01.2012"

  W związku z odwołaniem się Wykonawcy - PUW Śmigiel Sp. z o.o. do KIO na okoliczność treści SIWZ w niniejszym przetargu nieograniczonym, Zamawiający zgodnie z art. 185 ust. 1 wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.W załączeniu pismo z dnia 05.01.2012r. dotyczące odwołania się Wykonawcy do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

  ZAŁĄCZNIK -Dokument, "Odwołanie_do_KIO"

  Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „usługi sprzątania, utrzymania czystości, odśnieżania, usuwania gołoledzi, oraz wykonywania innych prac związanych z obsługą mieszkańców na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

  Pytania Wykonawcy:

  Zwracam się o wykreślenie z zapisu w SIWZ .. Formularz ceny oferty" załączniki 4/1A, 4/2A, pkt. 4 „ Suma cen jednostkowych za „gotowość "- poz. 2a+2b w kolumnie „ 4 " nie może przekroczyć 50% ceny jednostkowej za odśnieżanie, pod rygorem odrzucenia oferty".

  1.) Kalkulując ofertę przy stawkach rynkowych odśnieżanie otrzymujemy wartość oferty realną w przypadku opadów śniegu. Problem zaczyna się gdy śnieg nie pada. Ceny jednostkowe obniżone o co najmniej 50% uniemożliwiają dysponowaniem odpowiedniej ilości osób do sprzątania powierzchni wymaganej przez Zamawiającego. W przypadku odwrotnym jeśli kalkulację oprzemy o ceny sprzątania terenów utwardzonych i terenów zielonych w których ujmiemy wszystkie koszty wykonania usługi z należytą starannością,, a następnie zwiększymy je co najmniej dwukrotnie (wg wymogu Zamawiającego) w przypadku opadów śniegu, wartość oferty zostanie sztucznie zawyżona i może doprowadzić do przekroczenia wartości zamówienia. Takie zapisy SIWZ stosowane przez Zamawiającego są oderwane od realiów i narażają wykonawcę na ryzyko poniesienia strat lub Zamawiającego na zarzut niegospodarności.

  2.) Zamawiający w SIWZ opisuje iż, postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) , natomiast w SIWZ wymaga od wykonawców aby złożyli do oferty ( zał. nr 2 do SIWZ) pkt. 15 „ w przypadku spółki cywilnej dołączyć do oferty urnowe spółki cywilnej, zgodnie z rozdziałem XVII p. 2", i pkt. 16 „ w przypadku konsorcjum dołączyć do oferty umowę konsorcjum , a następnie uwzględnić zapisy określone w rozdziale XVII p.l". Zakres dokumentów żądanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może wychodzić poza wykaz dokumentów zawarty w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane .

  3.)   Jak należy rozumieć pojęcie „optymalna liczba pracowników'* a    - czy jest to liczba pracowników maksymalna czy minimalna? b.     - czy taka ilość pracowników ma być w gotowości czy wytypowana do odśnieżania?

            c - czy taką ilością osób wykonawca ma dysponować w skali 1 miesiąca, czy całego

  okresu umowy, bez względu na zastosowany sprzęt oraz przedmiot realizacji usługi tj. z opadami śniegu, bez opadów śniegu?

  4.)   Proszę o podanie ( w m2) która powierzchnia jest do odśnieżania a która do „gotowości" odpowiednio do Rejonów I i IT ? ponieważ pomiędzy załącznikami nr 11,12,13,15,16,17, i 4/1A, 4/1B są rozbieżności.

   5.)   W ,. Formularzach ceny oferty" ( Rejon 1,11) wyszczególnił Zamawiający pozycję 2a i 2b doi. sprzątania teicnów utwardzonych i terenów zielonych w przypadku braku opadów śniegu. Obie powierzchnie są identyczne . Wg naszej wiedzy powierzchnia terenów zielonych jest większa niż Zamawiający wykazał w SIWZ . Proszę o podanie faktycznej powierzchni (w m2) przeznaczonej do sprzątania terenów utwardzonych i zielonych odpowiednio do rejonów.

   6.)   Dlaczego Zamawiający wymaga złożenia oferty na 3 Rejony pod rygorem jej odrzucenia, skoro w poprzednich postępowaniach stosując ten sam rygor, wymagał od oferentów złożenia oferty jedynie na jeden Rejon?

  Odpowiedzi Zamawiającego:

  Ad. 1.

  Odśnieżanie terenów utwardzonych, usuwanie gołoledzi, etc. jest usługą która wymaga zaangażowania przez Wykonawcę w jednym czasie odpowiednich środków ( sprzętu, materiałów do usuwania gołoledzi ), liczby ludzi, tak aby usługa była wykonana zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy ( przy intensywnych opadach śniegu, często w niskich temperaturach, bez względu na porę dnia, a także w godzinach nocnych ). W związku z powyższym usługa odśnieżania, usuwania gołoledzi należy do najbardziej pracochłonnych usług w niniejszym postępowaniu i powinna być najwyżej wartościowo wyceniona. Dlatego Zamawiający wprowadza do umowy cenę, która pozwala mu rozliczyć świadczone przez Wykonawcę usługi, przy założeniu występowania odśnieżania w sposób ciągły ( w okresie umownym ) na danym terenie zgodnie z załącznikiem Nr 4/1A i Nr 4/2A do SIWZ – wg objaśnienia w punkcie 8 – wynagrodzenie brutto ( z VAT ) do kwoty wynikającej z pozycji „1” kolumna „7”.

   Świadczone usługi w trakcie tzw. „gotowości” do odśnieżania, to usługi o nieporównywalnie

  niższym stopniu intensywności i pracochłonności, typowe, bez konieczności pracy po godzinach i

  porze nocnej, ograniczające się do utrzymywania czystości na terenach utwardzonych i zielonych, a

  więc usługi bezwzględnie tańsze – wynika to z wieloletniego doświadczenia Zamawiającego, który

  zarządza w imieniu Miasta st. Warszawy nieruchomościami terenowymi.

  W związku z powyższym warunek wynikający z treści SIWZ jest zasadny, stwarza zdrową

  konkurencję wśród Wykonawców składających oferty. Natomiast Wykonawcy tak mają skalkulować

  swoje ceny jednostkowe, ( następnie cenę za pozycję ), aby ceny były realne, rynkowe i stanowiły

  podstawę do rozliczenia prac za usługi faktycznie wykonane.

   Ad. 2.

  Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych ( art. 22 ) przewiduje

  sytuację złożenia przez Wykonawców wspólnej oferty. Wykonawcy składający wspólną ofertę są

  obowiązani do spełniania warunków podmiotowych wynikających z treści art. 22 ust. 1 cytowanej

  ustawy.

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy składający ofertę

  wspólną przekładają aktualne dokumenty podmiotowe wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady

  Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ) w sprawie rodzajów dokumentów,

  jakie może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

  Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną

  przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków podmiotowych w postępowaniu zgodnie

  z treścią SIWZ – i cytowanym rozporządzeniem.

  Ad. 3.

  Przez optymalną liczbę pracowników należy rozumieć taką liczbę, która gwarantuje wykonanie

  usługi/usług dokładnie, prawidłowo, bez uwag, w należytym porządku, a w przypadku odśnieżania i

  usuwania gołoledzi we właściwym czasie.

  Przyjęta liczba/liczby osób w postępowaniu nie są liczbami minimalnymi lub maksymalnymi w

  rozumieniu Zamawiającego.

  Wykonawca powinien dostosować liczbę pracowników w okresie umownym do prawidłowej ich

  realizacji bez narażania się na kary umowne z tytułu niewykonania usługi, lub wykonania po terminie,

  lub wykonania bez należytej staranności.

   Ad. 4. i Ad. 5

  Zamawiający w załącznikach Nr 11,12,13,15,16,17 wykazał powierzchnie utwardzone do

  bezpośredniego odśnieżania - pomniejszone o 30% .

  Dla „gotowości” do odśnieżania przyjęto całkowitą powierzchnię terenów utwardzonych – 100% ( dla

  usługi sprzątania, i utrzymania czystości na terenach ).

  W związku z powyższym Wykonawca kalkuluje ceny jednostkowe na m2 pow. / m-c  wg

  odpowiednich załączników Nr 4/1A; Nr 4/2A na podstawie powierzchni przyjętych przez

  Zamawiającego. Tereny utwardzone wg ilości w poz. 2a – kolumna „3”, tereny zielone – poz. 2b,

  kolumna „3”.

   Ad. 6.

  Zamawiający kreuje treści SIWZ na podstawie posiadanej wiedzy, doświadczenia w przedmiocie

  zamówienia z lat ubiegłych.

  Z poprzednich postępowań wynika, iż mała konkurencyjność ofert lub jej brak może powodować

  nierozstrzygnięcie postępowania, a nawet unieważnienie.

  Obowiązkowe składanie ofert na trzy rejony wymusi konkurencyjność wśród Wykonawców, jest to

  zgodne z istotą ustawy – Prawo zamówień publicznych.

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi na terenach utwardzonych, sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach, usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, oraz innych prac związanych z obsługą mieszkańców z podziałem na dwa Rejony:
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia;
  4. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia ( Rejon I, II, III ), pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 31.03.2012r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi 10 000,00 zł.
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
  • Rejon I określony terenami o powierzchni 138 230,49 m2;
  • Rejon II określony terenami o powierzchni 157 743,97 m2
  • Rejon III – pow. wewnętrzne w budynkach 17 012,89 m2.

  a)           cena – 100%,

  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 09.01.2012r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  12 Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 10.01.2012 r. do godz. 1100.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 10.01.2012 r.o godz. 1115.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Budynki stanowiące 100% pow. dachów do odśnieżania i usuwania sopli Rejon III -2
  2. Budynki stanowiące 100% pow. dachów do odśnieżania i usuwania sopli Rejon III-1
  3. Śmigiel-12.01.2012
  4. Odwołanie - Annpol
  5. odwołanie_do _KIO
  6. Oferta- Rejon I-2012
  7. Oferta- Rejon II-2012
  8. Oferta- Rejon III-2012
  9. Oświadczenie - art.22 Sprzątanie 2012
  10. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I, 2012
  11. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II, 2012
  12. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon III, 2012
  13. Projekt umowy- Rejon I Sprzątanie 2012
  14. Projekt umowy- Rejon II Sprzątanie 2012
  15. Projekt umowy-Rejon III Sprzątanie 2012
  16. Rejon I powierzchnie do sprzątania przy budynkach st. 100% wł. m. st. Warszawy
  17. Rejon I powierzchnie do sprzątania pawilony
  18. Rejon I powierzchnie do sprzątania przy budynkach wspólnotowych
  19. Rejon II powierzchnie do sprzątania przy budynkach st. 100% wł. m. st. Warszawy
  20. Rejon II powierzchnie do sprzątania przy budynkach wspólnotowych
  21. Rejon II powierzchnie do sprzątania przy pawionach
  22. Rejon III Załącznik Nr 12B
  23. SIWZ-sprzątanie- od 16.01-31.03.2012
  24. Wykaz powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli z pawilonów wolnostających Rejon I
  25. Wykaz powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli z pawilonów wolnostojących Rejon II
  26. Wykaz sprzętu - sprzątanie 2012
  27. Wykaz usług w ciągu 3 lat-sprzątanie 2012
  28. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW dla budynków
  29. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW dla terenów zewnętrznych
  30. Załącznik Nr 4-1A, Rejon I - 2012
  31. Załącznik Nr 4-2A, Rejon II - 2012
  32. Załącznik Nr 4-B Rejon III- 2012
  33. Załącznik Nr 4-C Rejon III-2012-odśnieżanie dachów
  34. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2012
  35. Zestaw dokumentów-Sprzątanie 2012
  36. Zwrot wadium 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, na terenach nieruchomości w Dzielnicy Bielany

  Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( j. t. Dz.U.nr 113, z roku 2010, poz. 759, ze zm. ).

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi na terenach utwardzonych, sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach, usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, oraz innych prac związanych z obsługą mieszkańców z podziałem na dwa Rejony:

  • Rejon I określony terenami o powierzchni 138 230,49 m2 i powierzchnią wewnętrzną w budynkach – 7 087,22 m2 ;
  • Rejon II określony terenami o powierzchni 157 743,97 m2 i powierzchnią wewnętrzną w budynkach –9 925,69 m2 ;

  2.    Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;  

  3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4.    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.

  5.    Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 31.03.2012r.

  6.    W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  7.     Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : Rejon I – 7 000,00 zł;Rejon II – 9 000,00 zł

  8.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%,

  9.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 18.12.2011r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

   10.  Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

   11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.12.2011 r. do godz. 1000.

  12.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 19.12.2011 r.o godz. 1015.

  13.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Budynki stanowiące 100% powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli Rejon I
  2. Budynki stanowiące 100% powierzchnie dachów do odśnieżania i usuwania sopli Rejon II
  3. Oferta- Rejon I-2012
  4. Oferta- Rejon II-2012
  5. Oświadczenie - art.22 Sprzątanie 2012
  6. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I, 2012
  7. Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II, 2012
  8. Projekt umowy- Rejon I Sprzątanie 2012
  9. Projekt umowy-Rejon II Sprzątanie 2012
  10. Rejon I powierzchnie do sprzątania budynki 100% i tereny zewnętrzne
  11. Rejon I powierzchnie do sprzątania pawilony
  12. Rejon I powierzchnie do sprzątania przy budynkach wspólnotowych
  13. Rejon II powierzchnie do sprzątania przy budynkach i w budynkach st. 100% wł. m. st. Warszawy
  14. Rejon II powierzchnie do sprzątania przy budynkach wspólnotowych
  15. Rejon II powierzchnie do sprzątania przy pawionach
  16. SIWZ-sprzątanie- od 01.01-31.03.2012
  17. WADIUM - Rejon I
  18. WADIUM - Rejon II
  19. Wykaz powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli z pawilonów wolnostających Rejon I
  20. Wykaz powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli z pawilonów wolnostojących Rejon II
  21. Wykaz sprzętu - sprzątanie 2012
  22. Wykaz usług w ciągu 3 lat-sprzątanie 2012
  23. zakres czynności i obowiązków od 01.01.2012 dla Rejonu I i II
  24. Załącznik Nr 4-1A, Rejon I - 2012
  25. Załącznik Nr 4-1B Rejon I - 2012
  26. Załącznik Nr 4-1C Rejon I-2012-odśnieżanie dachów
  27. Załącznik Nr 4-2A, Rejon II - 2012
  28. Załącznik Nr 4-2B Rejon II - 2012
  29. Załącznik Nr 4-2C Rejon II-2012-odśnieżanie dachów
  30. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2012
  31. Zestaw dokumentów-Sprzątanie 2012
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2012-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieogranicznego na sprzątanie, utrzymanie czystości w budynkach i na terenach, odśniezania i usuwania gołoledzi

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc. na terenach nieruchomości w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc., najkorzystniejszą ofertę na Rejon I złożył Wykonawca SKROMAK Sp. z o.o., który zaoferował cenę brutto w wysokości  93 172,37zł.

   Dla rejonu II najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm :1) Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANN-POL”, 45-260 Opole, ul. Olsztyńska 25, 2) Partner - P.U.W. ŚMIGIEL Sp. z o.o. – Opole, ul. Olsztyńska 25, które zaoferowało cenę brutto w wysokości 102 519,30 zł.

   W załączeniu formularze: ZP-12 i ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-I-2011
  2. ZP-12-II- 2011
  3. ZP-21-I-2011
  4. ZP-21-II-2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na sprzątanie budynków i terenów.

  Warszawa 30.11.2011 r.

  Dotyczy: postępowania przetargowego na: „ usługi sprzątania, utrzymania czystości, odśnieżania, usuwania gołoledzi, oraz wykonywania innych prac związanych z obsługą mieszkańców na terenie dzielnicy m. st. Warszawy".

  W związku z zainteresowaniem przedmiotowym postępowaniem, zwracam się z zapytaniem:

  1. SIWZ - Projekt umowy - załącznik 7/2 pkt. 5. „Zamawiający będzie wystawiał jednorazowe zlecenia na odśnieżanie dachów i usuwania sopli z budynków stanowiących 100% własności m.st. Warszawy i z pawilonów użytkowych"

  1.1) z jakim wyprzedzeniem (ilość dni) Zamawiający będzie informował wykonawcę o  przystąpieniu do realizacji zlecenia odśnieżania dachów?

  1.2) jaka musi być minimalna grubość pokrywy śnieżnej, żeby zacząć usługę odśnieżania  dachów?

   1.3) w przypadku odśnieżania dachów, gdzie wejście na dach jest w pomieszczeniu zamkniętym na klucz / kłódkę ( mieszkanie, strych), kto ze strony Zamawiającego jest odpowiedzialny, aby udostępnić bezproblemowe wejście na dach dla ekipy odśnieżającej?

  1.4) co w przypadku gdy Wykonawca nie będzie miał wstępu na dach (nie otrzyma kluczy bądź zgody lokatorów) nie z jego winy ?

  2. SIWZ - załącznik 4/2A pkt. 4 - „Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą za dni faktycznego odśnieżania , usuwania gołoledzi stawką za lm2/m-c wg ceny jednostkowej określonej w pozycji „2" kolumna „4 ""

  2.1) jeżeli spadnie śnieg o 21:00 w środę i zakończacie opady o 06:00 w czwartek, to za ile  v - ^

  dni będzie fakturowanie, za 1 czy za 2 dni?        

  2.2) jeżeli spadnie śnieg o 6:00 w środę i opady zakończa się o 18:00 w środę, a następnie o
  23:00 znowu zacznie padać śnieg i opady utrzymają się do 01:00 rano ( dnia następnego) w czwartek - to za ile dni będzie fakturowanie ?  

  3.1) która ze stron Zamawiający czy Wykonawca decyduje o przystąpieniu do usuwania gołoledzi w okresie nic występowania opadów śniegu, i w jaki sposób ta usługa winna być fakturowana ? wg którego wariantu SIWZ - załącznik nr 4/2A - tabela- pozycja 1 „ sprzątanie powierzchni terenów utwardzonych - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, pow. Zmniejszona o 30%", pozycja 2 „ sprzątanie powierzchni terenów utwardzonych - gotowość do odśnieżania, opcja w przypadku braku opadów śniegu"?

  3.2) co w przypadku gdy usługę usunięcia gołoledzi w okresie nie występowania opadów śniegu ( sypanie piaskiem ) Wykonawca podejmie o 04:00 rano, a zakończy o 7:00 przed rozpoczęciem pracy administracji. Kto w takim wypadku potwierdzi zasadność wykonania usługi usunięcia gołoledzi ?

  3.3) czy w przypadku wystąpienia gołoledzi przy braku śniegu, Wykonawca winien przystąpić od razu do likwidacji śliskości, czy ma czekać na pisemne zlecenie Zamawiającego i dopiero wtedy podjąć czynności likwidacji śliskości?

  3.4)    kto będzie odpowiedzialny i poniesie konsekwencje szkód powstałych w wyniku poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni w okresie kiedy nie występują opady śniegu - a wykonawca nie otrzyma zlecenia na usunięcie gołoledzi?

  ODPOWIEDZI:

  Ad 1.1

  Zamawiający poinformuje wykonawcę z wyprzedzeniem 1 dniowym

  Ad.1.2.

  Minimalna grubość pokrywy śnieżnej 25 cm. Dachy do odśnieżania wskaże Zamawiający.

  Ad.1.3

  Zamawiający – Pracownik Działu ZE.

  Ad. 1.4.

  Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

  Ad.2.1.

  Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą za każdy dzień odśnieżania - tym przypadku za 1 dzień.

  Ad.2.2.

  J.w. za 1 dzień.

  Ad.3.1

  Decyduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym o przystąpieniu do usuwania gołoledzi.

  Ad.3.2.

  Zamawiający

  Ad.3.3.

  Odnośnie usuwania gołoledzi Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przystąpić do wykonywania usługi.

  Ad.3.4.

  Wykonawca nie będzie otrzymywał zleceń do przystąpienia do usuwania gołoledzi – usuwanie gołoledzi należy do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy. W związku z powyższym wszelkie konsekwencje w tym zakresie ponosi Wykonawca.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,                ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi na terenach utwardzonych, sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach, usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, oraz innych prac związanych z obsługą mieszkańców               z podziałem na dwa Rejony:

  • Rejon I określony terenami o powierzchni 138 230,49 m2 i powierzchnią wewnętrzną w budynkach – 7 087,22 m2 ;
  • Rejon II określony terenami o powierzchni 157 743,97 m2 i powierzchnią wewnętrzną w budynkach –9 925,69 m2 ;

  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodami: 90.60.00.00-3; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.91.12.00-8;  

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami ustawy –Prawo zamówień publicznych.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się  do 31.12.2011r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi : Rejon I – 4 000,00 zł; Rejon II – 5 000,00 zł

  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

      cena – 100%, 

  8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 01.12.2011r., po wcześniejszym złożeniu wniosku o przygotowanie SIWZ.

  9. Cena za formularz specyfikacji odebrany w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  10. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 02.12.2011 r. do godz. 1000.

  11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 02.12.2011 r.  o godz. 1015.

  12. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   

   


  Lista załączników
  1. (Budynki stanowiące 100% powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli Rejon I)
  2. (Budynki stanowiące 100% powierzchnie dachów do odśnieżania i usuwania sopli Rejon II)
  3. (Oświadczenie - art.22 Sprzątanie 2011)
  4. (Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon I, 2011)
  5. (Oświadczenie o liczbie pracowników-Rejon II, 2011)
  6. (Rejon I powierzchnie do sprzątania budynki 100% i tereny zewnętrzne)
  7. (Rejon I powierzchnie do sprzątania pawilony)
  8. (Rejon I powierzchnie do sprzątania przy budynkach wspólnotowych)
  9. (Rejon II powierzchnie do sprzątania przy budynkach i w budynkach st. 100% wł. m. st. Warszawy)
  10. (Rejon II powierzchnie do sprzątania przy budynkach wspólnotowych)
  11. (Rejon II powierzchnie do sprzątania przy pawionach)
  12. (SIWZ-sprzątanie- XII 2011)
  13. (Wykaz powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli z pawilonów wolnostających Rejon I)
  14. (Wykaz powierzchni dachów do odśnieżania i usuwania sopli z pawilonów wolnostojących Rejon II)
  15. (Wykaz sprzętu - sprzątanie 2011)
  16. (Wykaz usług w ciągu 3 lat-sprzątanie 2011)
  17. (Wzór umowy- Rejon I Sprzątanie 2011_2_)
  18. (Wzór umowy-Rejon II Sprzątanie 2011 _2_)
  19. (zakres czynności i obowiązków od 01.12.2011 dla Rejonu I i II)
  20. (Załącznik Nr 4-1A, Rejon I - 2011)
  21. (Załącznik Nr 4-1B Rejon I - 2011)
  22. (Załącznik Nr 4-1C Rejon I-2011-odśnieżanie dachów)
  23. (Załącznik Nr 4-2A, Rejon II - 2011)
  24. (Załącznik Nr 4-2B Rejon II - 2011)
  25. (Załącznik Nr 4-2C Rejon II-2011-odśnieżanie dachów)
  26. (Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2011)
  27. (Zestaw dokumentów-Sprzątanie 2011)
  28. Oferta- Rejon I-2011
  29. Oferta- Rejon II-2011
  30. WADIUM - Rejon I
  31. WADIUM - Rejon II
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę zasilania w energię elektryczna zespołu budynków przy ul. Wóycickiego 1-3

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przebudowę zasilania w energię elektryczną wraz z wykonaniem złącza wielo-pomiarowego dla zespołu budynków użytkowych nr 13,14,15,17,18 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ELEKTROINSTAL Jarosław Wojtkowski z siedzibą przy ul. Duńskiej 2 w Kobyłce/k Warszawy, który zaoferował cenę brutto ( z 23% VAT ) w wysokości 140.000,00 zł.

   Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl dane dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12 Wóycickiego 1
  2. ZP-21 Wóycickiego 1
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-11-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę zasilania w energię elektryczną wraz ze złączem wielo-pomiarowym dla zespołu budynków przy ul. Wóycickie
  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę zasilania w energię elektryczną wraz z wykonaniem złącza wielo-pomiarowego dla zespołu budynków użytkowych nr 13,14,15,17,18 zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.31.00.00-3.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 15.12.2011r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 3.000,00 zł. ( trzy tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)  cena – 100%
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 27.10.2011 r.
  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 50,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
   01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 28.10.2011 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 28.10.2011 r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty-zasilanie elekt.Wóycickiego
  2. II OPIS TECHNICZNY
  3. Oferta - zasilanie w elekt.Wóycickiego
  4. Oświadczenie - art.22.zasilanie-Wóycickiego
  5. rys 4
  6. rys 1
  7. rys 2
  8. rys 3
  9. rys 5
  10. rys 6 )
  11. rys 7
  12. rys 8
  13. rys 9 zamienny z 10-11-2011
  14. SIWZ-zasilanie elekt. Wójcickiego
  15. Spis treści
  16. strona tytułowa
  17. STWiORB
  18. Wadium -zasilanie elekt.Wóycickiego
  19. WÓYCICKIEGO Z13 - Z18 BEZ Z16_przedmiar robót
  20. WÓYCICKIEGO Z13 - Z18 przedmiar
  21. Wykaz personelu tech.- zasilanie Wóycickiego
  22. Wykaz robót w ciągu 5-zasilanie Wóycickiego
  23. WZÓR UMOWY DRUK-zasilanie Wóycickiego
  24. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm-zasilanie Wóycickiego
  25. Zestaw dokumentów-zasilanie elekt.Wóycickiego
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Barcickiej1 w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego, wejścia zewnętrznego do węzła cieplnego, przyłącza sieci cieplnej do węzła cieplnego, w budynku mieszkalnym przy ul. Barcickiej 1 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  2. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.33.11.00-7.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  7. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 01.12.2011r.
  8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  9. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych )
  10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: a)           cena – 100%
  11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 07.10.2011 r.
  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 50,- zł.
  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
   01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 10.10.2011 r. do godz. 1000.
  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 10.10.2011 r. o godz. 1015.
  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

  Lista załączników
  1. Barcicka 1 - opis techniczny
  2. Barcicka 1 - plan instalacji
  3. Barcicka 1 - schemat gł. cz.1
  4. Barcicka 1 - schemat gł. cz.2
  5. Barcicka 1 - trasa wlz
  6. Barcicka 1 - zest. mat.cz 2
  7. Barcicka 1 przyłącze - rysunki
  8. Barcicka 1 przyłącze cieplne - opis.
  9. Barcicka 1 przyłącze ślepy KST
  10. Barcicka 1 schody - opis
  11. Barcicka 1 schody - rysunki
  12. Barcicka 1 węzeł - opis technologia
  13. Barcicka 1 węzeł - wykaz materiałów technologia
  14. Barcicka 1 węzeł ele ślepy
  15. Barcicka 1 węzeł ślepy techn.
  16. Barcicka 1 węzeł technologia rys
  17. Barcicka 1 wejście zewnętrzne do węzła ślepy KST
  18. Barcicka 1- automatyka 5475-2
  19. Barcicka 1- rozdzielnica RWC
  20. Barcicka 1- sch. ster. pomp c.w.
  21. Barcicka 1- schemat ster. pomp. c.o.
  22. Barcicka 1- zest. mat.cz 1
  23. Formularz ceny oferty-węzeł cieplny Barcicka1
  24. Oferta - węzeł cieplny - Barcicka 1
  25. Oświadczenie - art.22. węzeł cieplny, Barcicka1
  26. SIWZ-węzeł cieplny Barcicka1
  27. Specyfikacja Barcicka 1 - schody
  28. Specyfikacja Barcicka 1 przyłącze cieplne
  29. Specyfikacja ogólna węzeł Barcicka 1
  30. Wadium - węzeł cieplny Barcicka1
  31. Wykaz personelu tech.-węzeł cieplny Barcicka1
  32. Wykaz robót w ciągu 5 lat-węzeł ciepny Barcicka1
  33. WZÓR UMOWY - DRUK- węzeł cieplny Barcicka1
  34. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm-węzeł cieplny
  35. Zestaw dokumentów-węzeł cieplny-Barcicka1
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji c.o. w budynku szkolnym - Wolumen 3

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

   Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, dwufunkcyjnego węzła cieplnego, w budynku szkolnym przy ul. Wolumen 3 w Warszawie, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: HYDROS Przedsiębiorstwo Sanitarno-Budowlane M. Saletra, który zaoferował cenę brutto ( z VAT ) w wysokości 196.367,94 zł.

   Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp zamieszcza na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl dane dotyczące:

  1) nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2) streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12 Wolumen 3
  2. ZP-21 Wolumen 3
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-07-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji c.o., dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku szkolnym przy Wolumen 3 w Warszawie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  UWAGA:

  1. Termin podłączenia dwufunkcyjnego węzła cieplnego zostaje przesunięty do 25.08.2011 r.

  2. Termin wymiany instalacji centralnego ogrzewania  do 12.08.2011 r. - nie ulega zmianie.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku szkolnym przy Wolumen 3 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

  1. Zakres robót określa projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.33.11.00-7.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.
  6. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 12.08.2011r.
  7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.
  8. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych )
  9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

              a)           cena – 100%

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. a na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 11.07.2011 r.

  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 50,- zł.

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 13.07.2011 r. do godz. 1000.

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w sali nr 100 w dniu 13.07.2011 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty-wymiana inst. c.o.
  2. Oferta - wymiana instalacji c.o.
  3. Oświadczenie - art.22. wymiana inst.c.o.
  4. Specyfikacja ogólna c.o. Wolumen 3
  5. Specyfikacja ogólna węzeł Wolumen 3
  6. Specyfikacja-wymiana instalacji c.o.Wolumen
  7. SST izolacja cieplna c.o. Wolumen 3
  8. SST malowanie węzeł Wolumen 3
  9. SST naprawa betonu węzeł Wolumen 3
  10. SST rozbiórki węzeł Wolumen 3
  11. SST rozbiórki Wolumen c.o.
  12. SST technologia węzła Węzeł
  13. SST tynkowanie węzeł Wolumen 3
  14. ST malarskie Wolumen 3
  15. STT instalacja c.o. Wolumen 3
  16. UMOWA - DRUK- wymiana instalacji c.o.
  17. Wadium - wymiana instalacji c.o.
  18. Wolumen 3 - oświadczenie
  19. Wolumen 3 - opis c.o.
  20. Wolumen 3 - opis techniczny
  21. Wolumen 3 - plan instalacji Model _(1_)
  22. Wolumen 3 - RWC Model _(1_)
  23. Wolumen 3 - schemat główny Model _(1_)
  24. Wolumen 3 - specyfikacja techniczna
  25. Wolumen 3 - strona tyt
  26. Wolumen 3 - strona tyt_spec.techn.
  27. wolumen 3 c.o. - rzut parteru
  28. wolumen 3 c.o. rozwinięcie
  29. wolumen 3 c.o. rzut piętra
  30. wolumen 3 c.o. rzut piwnicy.
  31. Wolumen 3 co kst. śl
  32. Wolumen 3 el_ß909_2 Model _(1_)
  33. Wolumen 3 el_ß909_3 Model _(1_)
  34. Wolumen 3 el_ß909_4 Model _(1_)
  35. Wolumen 3 el_ß909_5 Model _(1_)
  36. Wolumen 3 el_ß909_6 Model _(1_)
  37. Wolumen 3 el_ß909_7 Model _(1_)
  38. Wolumen 3 węzeł - opis
  39. wolumen 3 węzeł - rzut węzła
  40. Wolumen 3 węzeł elektryka śl
  41. Wolumen 3 węzeł techn - schemat
  42. Wolumen 3 węzeł techn śl kst
  43. wolumen 3 węzeł- inst. wod-kan
  44. Wolumen 3_oświetl.
  45. Wykaz personelu tech.-wymiana instalacji c.o.
  46. Wykaz robót w ciągu 5 lat-wymiana instalacji c.o.
  47. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm-wymiana c.o.
  48. Zestaw dokumentów-wymiana instalacji c.o.
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wywożenie nieczystości komunalnych z pojemników.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wywożenie nieczystości stałych, odpadów komunalno-bytowych, gabarytowych i selekcjonowanych z nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wygrały oferty następujących Wykonawców:

  1)Wywożenie nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych – „OZON” S.J. z siedzibą Warszawa, ul. Tykocińska 32 m. 17, który zaoferował cenę brutto w wysokości 113.637,60 zł. 2)Wywożenie nieczystości stałych z nieruchomości użytkowych – „OZON” S.J. z siedzibą Warszawa, ul. Tykocińska 32 m. 17,który zaoferował cenę brutto w wysokości 59.311,44 zł.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące: 1)     nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty – druk ZP-12; 2) streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1 ,nieruchom. mieszk.
  2. ZP-12-2 ,nieruchom. użytk.
  3. ZP-21,1 nieruchom. mieszk.
  4. ZP-21,2 nieruchom. użytk.
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-04-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy przetargu nieograniczonego na wywożenie odpadów stałych odpadów komunalnych z pojemników.

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi wywożenia nieczystości stałych – odpadów komunalno-bytowych, gabarytowych i selekcjonowanych z nieruchomości zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ( ogłoszenie w BZP nr 92739-2011 ).

  W związku z pytaniami do treści SIWZ postępowaniu j.w. ZGN w Dzielnicy Bielany udziela odpowiedzi:

  Pytanie 1.  dotyczące umowy załączniki Nr 7/1 i Nr 7/2 do SIWZ.

  § 3 ust. 3 w związku z § 9 umów dla części nr 1 i nr 2 zamówienia – Czy Zamawiający mógłby dopuścić do zmiany cen w razie wystąpienia zmiany okoliczności mających wpływ na zwiększenie kosztów, których nie można było przewidzieć?

   ZGN w Dzielnicy Bielany – jednostka budżetowa m. st. Warszawy realizuje zadania statutowe na rzecz mieszkańców w oparciu o plan finansowy. Kwota przeznaczona w planie finansowym nie pozwala na zwiększenie kosztów usługi/usług. Natomiast Zamawiający przewiduje zmiany częstotliwości przedmiotowych usług na nieruchomościach wymienionych w załącznikach nr 1 i nr 2 do umów, przy założeniu iż sumaryczna ilość opróżnień nieczystości z pojemników nie może być większa od przyjętej w SIWZ. W związku z tym zmiany ilościowe opróżnień dla poszczególnych nieruchomości Zamawiający może dokonywać w ramach maksymalnej ilości przyjętej do Formularzy cen oferty - opracowanych na podstawie załączników nr 1 i nr 2 ( Zasada ta dotyczy umów Nr 7/1 i Nr 7/2 ).Reasumując, Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie przewiduje zmian cen jednostkowych na wyższe w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Ewentualne zmiany częstotliwości usług mogą dotyczyć nieruchomości określonych w cytowanych załącznikach - do wysokości ceny oferty.

  Pytanie 2.

  § 8 ust.1 pkt 3 umów dla części nr 1 i nr 2 zamówienia – Co Zamawiający rozumie przez nienależyte wykonanie prac. Prosimy o doprecyzowanie zapisu.

  Przez nienależyte wykonanie usługi w przedmiotowym postępowaniu należy rozumieć opóźnienie w wykonaniu usługi ( wykonanie po terminie, lub na interwencję Zamawiającego ). Dokonywanie zmian częstotliwości usługi/usług bez uzgodnienia z Zamawiającym, zabieranie odpadów nie ze wszystkich pojemników na określonych przez Zamawiającego nieruchomościach, ( pozostawienie pojemników częściowo z odpadami, pozostawienie odpadów gabarytowych ) itp. nie wywiązywanie się z zawartej umowy/umów.

   Pytanie 3.

  § 8 ust. 3 umów dla części nr 1 i nr 2 zamówienia – powyższy zapis stoi w sprzeczności z art. 145 ust. 1 – Pzp – Prosimy o zmianę zapisu.

  We wzorach umów – Załączniki Nr 7/1 i Nr 7/2 Zamawiający w miejsce treści § 8 ust. 3 wprowadza treść:

  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wywożenie odpadów stałych komunalnych z nieruchomości mieszkalnych i użytkowych.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi:

  1) Część 1 - Wywożenie odpadów komunalno-bytowych wraz z selektywną zbiórką odpadów, wielko-gabarytowych, z nieruchomości mieszkalnych –oznaczenia kodowe CPV: 90.51.32.00-8 i 90.51.20.00-9;

  2) Część 2 - Wywożenie odpadów komunalno-bytowych wraz z selektywną zbiórką odpadów, wielko-gabarytowych, z nieruchomości użytkowych – oznaczenia kodowe CPV 90.51.32.00-8 i 90.51.20.00-9.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający dopuszcza składania ofert na części przedmiotu zamówienia- t.j. na Część 1, lub Część 2.

  4. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy –Prawo zamówień publicznych przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zakończeniu realizacji zamówienia.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia dla Części 1 i Części 2 określa się od 01.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.

  7. Wadium zabezpieczające ofertę :Część 1– 2500,00 zł; Część 2 – 1500,00 zł.

  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Cena 100%

  9.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 po uprzednio złożonym wniosku o wydanie SIWZ.

  10. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza SIWZ wynosi 50,- zł.

  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 31.03.2011 r. do godz. 1000.

  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 31.03.2011 r. o godz. 1015.

   13. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty -odpady stałe lok. użytk.2011
  2. Formularz ceny oferty -odpady stałe lokale mieszk. 2011
  3. Formularz ceny oferty-odpady selekt. lok. mieszk.2011
  4. Formularz ceny oferty-odpady selekt.lok. użytk.2011
  5. Oferta na nieczystości stałe 2011-Mieszkaniowe
  6. Oferta na nieczystości stałe 2011-Użytkowe
  7. Oświadczenie - art.22. 2011
  8. Specyfikacja-odpady komunalne 2011
  9. Wykaz sprzętu-nieczyst. stałe mieszkalne 2011
  10. Wykaz sprzętu-nieczyst. stałe, użytkowe 2011
  11. Wykaz usług zrealiz. w ciągu 3 lat-2011
  12. Wzór umowy - odpady stałe lok. mieszk.2011
  13. Wzór umowy - odpady stałe lok. użytkowe 2011
  14. Załącznik do umowy Nr 2 lokale użytkowe 2011
  15. Załącznik do umowy Nr1 lokale mieszkalne 2011
  16. Załącznik do umowy Nr1 lokale użytkowe 2011
  17. Załącznik do umowy Nr2 lokale mieszkalne 2011
  18. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm 2011
  19. Załącznik nr 9-1 WADIUM 2011
  20. Załącznik nr 9-2 WADIUM 2011
  21. Zestaw dokumentów-wywóz nieczystości stałych 2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zarządzanych przez ZGN

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach komunalnych, obiektach w terenie w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  RAWEL  Rafał Pałkowski – 03-149 Warszawa, ul. Aluzyjna 23F lok. 702,  

  który zaoferował ceny:

  • za jedną roboczogodzinę w kwocie 16,19 zł.
  • ryczałtową netto za jedną usługę pogotowia w kwocie 110,00 zł.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp

  przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty

  – druk ZP-12;

  2)   streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją

  – druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-03-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie konserwacji i naprawy lokali komunalnych w obiektach budowlanych

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i napraw w budynkach mieszkalnych, lokalach komunalnych oraz obiektach w terenie i budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Zakład Robót Remontowo-Budowlanych  Z o f i a  W o ś,  

  który zaoferował;

  • w branży ogólnobudowlanej

  cenę za jedną roboczogodzinę w kwocie 16,50 zł.

  • w branży sanitarnej ( instalacje wod.-kan. )

  cenę za jedną roboczogodzinę w kwocie 16,50 zł.

  cenę ryczałtową netto za jedną usługę pogotowia wod.-kan. w kwocie 185,00 zł. 

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)    nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)    streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1
  2. ZP-12-2
  3. ZP-21-1
  4. ZP-21-2
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wywożenie nieczystości płynnych oraz wynajem i serwis kabin sanitarnych.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wywożenie nieczystości płynnych z szamb, wynajem i serwis kabin sanitarnych wygrały oferty następujących Wykonawców:

  1)       Wywożenie nieczystości płynnych z szamb – Z.U.A. Marek Bakun z siedzibą Warszawa-Wesoła,

             ul. Żółkiewskiego 11, który zaoferował cenę brutto w wysokości 20.799,50 zł.

  2)       Kabiny sanitarne, wynajem i serwis – WC SERWIS Beata Bańska z siedzibą w Zabrzu

             ul. Szybowa 2, który zaoferował cenę brutto w wysokości 2.254,50 zł.

  Zawarcie umowy z Wykonawcami:

   Z.U.A. Marek Bakun,

  WC SERWIS Beata Bańska,

   nastąpi w terminie po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)   nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)   streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1, nieczystości płynne 2011
  2. ZP-12-2, kabiny sanitarne 2011
  3. ZP-21-1 nieczystości płynne 2011
  4. ZP-21-2 kabiny sanitarne 2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację i naprawy w branży elektrycznej: budynków, lokali komunalnych i obiektów w terenie, zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany.

   Roboty na instalacjach elektrycznych: oznaczenie kodowe w CPV 45.31.00.00-3

   1)   Zadanie 1 - Konserwacja i naprawy budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, stanowiących 100% własność m. st. Warszawy, a także usługi pogotowia elektrycznego;

  2)   Zadanie 2- Konserwacja i naprawy budynków wolnostojących z lokalami użytkowym, obiektów w terenie, stanowiących 100% własność m. st. Warszawy, a także usługi pogotowia elektrycznego.

  1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na część przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2011 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dn. 08.03.2011 r. do godz. 1200 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości 1.200,00 zł ( tysiąc dwieście złotych ) z adnotacją „Wadium – konserwacja i naprawy instalacji elektrycznych 2011”,
  8. Kryterium oceny ofert – Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny i jej znaczeniem    100%

  9.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 07.03.2011r.

  Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 08.03.2011r. do godz. 1200.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 08.03.2011r. o godz. 1215.

  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Budynek siedziby ZGN - Załącznik Nr 2a do umowy c.d.
  2. Formularz ceny oferty roboty elektryczne 2011
  3. Oferta-roboty elektryczne 2011
  4. Oświadczenie - art.22. 2011
  5. Oświadczenie dla firm 2011
  6. Specyfikacja-instalacje elektryczne 2011
  7. UMOWA druk - roboty elektryczne 2011
  8. Wykaz budynków mieszkalnych - Załącznik nr 1 do umowy
  9. Wykaz garaży - Załącznik Nr 2b do umowy
  10. Wykaz lokali użytkowych 2011-Załącznik Nr2a do umowy
  11. Wykaz personelu technicznego instalacje elektryczne 2011
  12. Wykaz robót 2011
  13. Załącznik nr 9 WADIUM 2011
  14. Zestaw dokumentów 2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rzstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania o cenę na ochronę mienia budynku - siedziby ZGN w Dzielnicy Bielany

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany

  uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania

  w trybie zapytania o cenę na ochronę mienia budynku

  wraz z terenem przynależnym ul. Grębałowska 23/25 w Warszawie,

  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  „INTERREX”  Sp. z o.o. Warszawa,

  który zaoferował ceną brutto w wysokości  72.806,95 zł.

  Zawarcie umowy z Wykonawcą  „INTERREX”  Sp. z o.o. nastąpi po 5 dniach od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, w uzgodnionym przez strony terminie.

   Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy –Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)     nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty –druk ZP-12;

  2)     streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją –druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12,Ochrona 2011
  2. ZP-21, ochrona 2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych, budynkach i pawilonach wolnostojących (lokale użytkowe), w siedzibie Zamawiającego, wygrała oferta Wykonawcy: S.P.U.K. w Warszawie, ul. Solec 54, 00-382 Warszawa, który zaoferował przedmiotowe usługi za cenę brutto w wysokości 70.883,85 zł.

  Zawarcie umowy nastąpi po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 3.540,00 zł. w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)     nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)     streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją –druk ZP-21.


  Lista załączników
  1. ZP-12, kominiarze
  2. ZP-21, ocena ofert - kominiarze
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wywożenie nieczystosci płynnych i wynajem wraz z serwisem kabin sanitarnych

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi:

            1) Część 1 -Wywożenie nieczystości z szamb i dołów kloacznych – CPV 90.46.00.00-9

             2) Część 2- Wynajem i serwis dwóch kabin sanitarnych - CPV 90.46.00.00-9

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.
  3. Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy –Prawo zamówień publicznych przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2011 r.
  5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
   i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  6. Wadium zabezpieczające ofertę :Część 1 – 800 zł; Część 2 – 100 zł.
  7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  • Cena 100%

   8 .Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 po uprzednio złożonym wniosku o wydanie SIWZ.

  9. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza SIWZ wynosi 50,- zł.

  10. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,

        01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 23.02.2011 r. do godz. 1200.

  11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,

       01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 23.02.2011 r. o godz. 1215.

  12. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty - Kabiny sanit. 2011
  2. Formularz ceny oferty-odpady płynne 2011
  3. Oferta na kabiny sanitarne 2011
  4. Oferta na nieczystości płynne 2011
  5. Oświadczenie - art.22. 2011
  6. Specyfikacja-odpady płynne 2011
  7. Wykaz sprzętu - nieczystości płynne 2011
  8. Wykaz sprzętu-kabiny sanitarne 2011
  9. Wykaz usług -kabiny sanitarne 2011
  10. Wykaz usług-nieczystości płynne 2011
  11. Wzór umowy - nieczystości płynne 2011
  12. Wzór umowy -kabiny sanitarne 2011
  13. Załącznik do umowy - nieczystosci płynne 2011
  14. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm
  15. Załącznik nr 9-1 WADIUM
  16. Załącznik nr 9-2 WADIUM
  17. Zestaw dokumentów - nieczystości płynne 2011
  18. Zestaw dokumentów-Kabiny sanit.2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na konserwacje i naprawy obiektów budowlanych w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą konserwację i naprawy: budynków, lokali komunalnych i obiektów w terenie, zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany - w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej (wod-kan), z podziałem na części:

  Część 1 – branża ogólnobudowlana, oznacz. kodowe w CPV 45.00.00.00-7 

  1)   Zadanie 1 - Konserwacja i naprawy budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, stanowiących 100% własność m. st. Warszawy;

  2)   Zadanie 2- Konserwacja i naprawy budynków wolnostojących z lokalami użytkowym, obiektów w terenie, stanowiących 100% własność m. st. Warszawy.   

  Część 2 – branża sanitarna, oznaczenie kodowe w CPV 45.33.00.00-3

  3)   Zadanie 3 - Konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych, lokalach komunalnych i obiektach w terenie stanowiących 100% własność m. st. Warszawy, a także usługi pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wod.-kan;

  4)   Zadanie 4 - Konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi stanowiącymi 100% własność m. st. Warszawy, a także usługi pogotowia w zakresie usuwania awarii na instalacjach wod.-kan.

  1. Szczegółowy wykaz budynków określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  5.  Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2011 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wykonawca starający się o zamówienie zobowiązany jest wnieść wadium do dnia 23.02.2011 r. do godz. 1000 tj. do końca terminu składania ofert w wysokości:

  Część 1- 4000,00 zł (cztery tysiące złotych )

         z adnotacją „Wadium – konserwacja i naprawy ogólnobudowlane 2011”,

  Cześć 2 -  1.500,00 zł ( tysiąc pięćset złotych)

         z adnotacją „Wadium – konserwacja i naprawy wod-kan. 2011 ”.

  1. Kryterium oceny ofert

      Część 1 – konserwacja i naprawy w branży ogólnobudowlanej

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium ceny i jej znaczeniem    100%

       Część 2 – konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i usługi   pogotowia wod-kan.

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium ceny i jej znaczeniem    100% 

  8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 , w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, do dnia 22.02.2011r.

  Cena formularza SIWZ odebrana w siedzibie Zamawiającego wynosi 50,- zł.

  1. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 23.02.2011r. do godz. 1000.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 23.02.2011r. o godz. 1015.
  3. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty roboty ogólno-budowlane 2011
  2. Formularz ceny oferty roboty wod-kan 2011
  3. Oferta roboty ogólnobudowlane 2011
  4. Oferta roboty wod-kan 2011
  5. Oświadczenie - art.22. 2011
  6. Oświadczenie dla firm 2011
  7. Specyfikacja-konserwacja budynków 2011
  8. UMOWA druk - roboty ogólnobudowlane 2011
  9. UMOWA druk - roboty wod-kan 2011
  10. Wykaz budynków mieszkalnych 2011
  11. Wykaz budynków z lokalami użytkowymi 2011
  12. Wykaz personelu technicznego roboty ogolnobud. 2011
  13. Wykaz personelu technicznego roboty sanitarne 2011
  14. Wykaz robót 2011
  15. Załącznik nr 9-1 - WADIUM 2011
  16. Załącznik nr 9-2 WADIUM 2011
  17. Zestaw dokumentów 2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-02-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1.Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul.Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na usługi kominiarskie w budynkach stanowiących 100% własność m. st. Warszawy zarządzanych przez Zamawiającego określone w CPV kodem: 71.50.00.00-3, z podziałem na trzy zadania:

  • Usługi kominiarskie i drobne prace kominiarskie w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych;
  • Usługi kominiarskie i drobne prace kominiarskie w budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi;
  • Usługi kominiarskie w budynku Grębałowska 23/25 – siedziby ZGN w Dzielnicy Bielany.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.

  4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z przepisami   ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.12.2011 r.

  6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ. 

  7. Wadium zabezpieczające ofertę  wynosi  1500,00 zł. ( tysiąc pięćset złotych ).

  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%

  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 09.02.2011r., po uprzednim złożeniu wniosku do Zamawiającego o przygotowanie SIWZ.

  10.  Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego  cena formularza SIWZ wynosi 50 zł. 

  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 10.02.2011 r. do godz. 1000.

  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 100 w dniu 10.02.2011 r. o godz. 1015.

  13.  Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Oferta - kominiarze 2011
  2. Oświadczenie - art.22 - kominiarze 2011
  3. Przewody kominowe pawilony 2011
  4. Przewody kominowe-budynki mieszkalne 2011
  5. Przewody kominowe-Grębałowska 2011
  6. Specyfikacja-usługi kominiarskie 2011
  7. UMOWA druk-kominiarze 2011
  8. Wykaz personelu technicznego-usługi kominiarskie 2011
  9. Wykaz usług zrealizowanych w ciągu 3 lat 2011
  10. Załącznik - Oświadczenie dla firm,kominiarze 2011
  11. Załącznik Nr 4-1 kominiarze 2011
  12. Załącznik Nr 4-2 kominiarze 2011
  13. Załącznik Nr 4-3 kominiarze 2011
  14. Załącznik nr 9- WADIUM, kominiarze 2011
  15. Zestaw dokumentów- kominiarze 2011
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2011-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej II etap

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej wraz z zewnętrzną obróbką blacharską i montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych  stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.

  Oznaczenie sprawy: 76/ZT/2010

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych wygrała oferta Wykonawcy: 

  PPH  „TOREL” Sp. z o.o. 15-300 Augustów, ul. Wypusty 72, który zaoferował:

  1)     cenę brutto za 1m2 wykonanego i wbudowanego okna z PCV w wysokości 271,00 zł,

  2)     cenę brutto za jeden nawiewnik – 19,20 zł ,

  3)     oraz 7-o letnią gwarancję jakości.

  Informujemy jednocześnie, że w/w/ Wykonawca udokumentował cenę nawiewnika, na żądnie Zamawiającego działającego w myśl art. 90 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

   Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)     nazwy (firmy), siedziby i adresu Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)     streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   Zawarcie umowy z w/w Wykonawcą nastąpi po 5 dniach od daty powzięcia niniejszej informacji.

    Przewodniczący Komisji Przetargowej

   


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę zużytej technicznie stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących własność m.st.Warsza

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy Bielany ( II etap ).

  1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.42.11.00-4.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  5. Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 29.10.2010 r.
  6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ.
  7. Wadium zabezpieczające ofertę wynosi: 3.000,00 zł. ( trzy tysiące złotych ).
  8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 95%,

  b)           gwarancja jakości -5%.

  9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 06.08.2010 r.

  10. Zamawiający przygotuje SIWZ do odbioru w siedzibie Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. Cena formularza wynosi 50,- zł.

  11. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w Sekretariacie - pok. nr 205 w terminie do dnia 10.08.2010 r. do godz. 1200.

  12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w dniu 10.08.2010 r. o godz. 1215.

  13. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.

   


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty- okna - II etap
  2. Oferta - Okna 2010 - II etap
  3. Oświadczenie - art.22.- Okna 2010-II etap
  4. Oświadczenie dla firm - okna 2010- II etap
  5. Schematy okien, załączniki do umowy, II etap
  6. Specyfikacja-wymiana okien 2010-II etap
  7. Wykaz personelu technicznego - okna 2010-II etap
  8. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu 5 lat-okna 2010- II etap
  9. WZÓR UMOWY - OKNA 2010- II etap
  10. Załącznik nr 9 WADIUM 2010- II etap
  11. Zestaw dokumentów - okna 2010-II etap
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej

  Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej wraz z zewnętrzną obróbką blacharską i montażem nawiewników w lokalach mieszkalnych  stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.

  Oznaczenie sprawy: 41/ZT/2010

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych wygrała oferta Wykonawcy: 

  ADRO – Kolanek i S-ka S.J. 02-427 Warszawa, ul. Świetlana 27,

  który na zadanie 1 i 2 zaoferował:

  1)     cenę brutto za 1m2 wykonanego i wbudowanego okna z PCV w wysokości 279,09 zł,

  2)     cenę brutto za jeden nawiewnik – 31,30 zł ,

  3)     oraz 7-o letnią gwarancję jakości.

   

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)     nazwy (firmy), siedziby i adresu Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)     streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   

  Zawarcie umowy z w/w Wykonawcą nastąpi po 5 dniach od daty powzięcia niniejszej informacji.


  Lista załączników
  1. ZP-12-1
  2. ZP-12-2
  3. ZP-21-1
  4. ZP-21-2
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wymianę pionów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, w budynku mieszkalnym - ul. Szegedyńska

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę pionów instalacji zimnej, ciepłej wody (….) w budynku mieszkalnym – ul. Szegedyńska 13A w Dzielnicy BIELANY, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca TECHNOINSTAL z siedzibą w Piastowie, który zaoferował cenę brutto w wysokości 626.646,67 zł.

   

  W załączeniu:

  Druk ZP-12;

  Druk ZP-21;


  Lista załączników
  1. ZP-12
  2. ZP-21
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sprzatąnie budynków i terenów w Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy zarządzanych przez zamawiającego

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc. na terenach nieruchomości w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie, utrzymanie czystości etc., najkorzystniejszą ofertę na Rejon I  złożył Wykonawca; SKROMAK Sp. z o.o. – Warszawa, ul. Bakalarska 11A, który zaoferował cenę brutto w wysokości  1.005.747,93 zł. i 48 pracowników (w tym 8 ponad liczbę przewidywaną przez Zamawiającego). 

  Dla Rejonu II najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  P.U.W. ŚMIGIEL Sp. z o.o. – Opole, ul. Olsztyńska 25  w kwocie 1.183.833,19 zł. oraz 102 pracowników (w tym 52  ponad przewidywaną liczbę przez Zamawiającego).

  W załączeniu formularze: ZP-12 i ZP-21.

                                                          Przewodniczący Komisji przetargowej


  Lista załączników
  1. ZP-12-I-2010
  2. ZP-12-II- 2010
  3. ZP-21-I-2010
  4. ZP-21-II-2010
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w Dzielnicy Bielany stanowiących własność m.st.Warszawy

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

   

  Wprowadza się zmianę do SIWZ na wymianę stolarki okiennej (…).

  W miejsce Załącznika nr 6 do SIWZ – wykaz personelu technicznego do nadzoru nad realizacją zamówienia wprowadza się dwa załączniki:

  1) Załącznik nr 6/1 Zamienny do SIWZ – dla Zadania 1;

  2) Załącznik nr 6/2 Zamienny do SIWZ – dla Zadania 2.

   

  1.         Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,

  ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zużytej technicznie stolarki okiennej na stolarkę z PCV w lokalach mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy BIELANY, z podziałem na Zadanie 1 i Zadanie 2.

  2.         Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.42.11.00-4.

  3.         Zamawiający dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia tj. na Zadanie 1 lub Zadanie 2.

  4.         Zamawiający dopuszcza składanie ofert na cały przedmiot zamówienia.

  5.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6.         Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

  7.         Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 10.08.2010 r.

  8.         W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w SIWZ

  9.         Wadium zabezpieczające ofertę wynosi: Zadanie 1 - 4.000,00 zł. ( cztery tysiące złotych ); Zadanie 2 – 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)

  10.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 95%,

  b)           gwarancja jakości -5%.

  11.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. Można również odebrać SIWZ osobiście w siedzibie ZGN  Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1300 do dnia 23.04.2010 r.

  11. Zamawiający może przygotować SIWZ w ciągu 5 dni do odbioru w siedzibie Zamawiającego na wniosek Wykonawcy -  cena formularza wynosi 50,- zł.

  12. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 27.04.2010 r. do godz. 1200.

  13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 209 w dniu 27.04.2010 r. o godz. 1215.

  14. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty- okna - zadanie 1
  2. Formularz ceny oferty- okna - zadanie 2
  3. Oferta - Okna zadanie 1
  4. Oferta - Okna zadanie 2
  5. Oświadczenie - art.22.- Okna 2010
  6. Oświadczenie dla firm - okna 2010
  7. Przetarg na okna 2010- aktualne
  8. Specyfikacja-wymiana okien 2010
  9. UMOWA-WZÓR - Okna 2010, zadanie 1
  10. UMOWA-WZÓR - Okna 2010, zadanie 2
  11. Wykaz personelu technicznego - okna 2010-Zamienny 1
  12. Wykaz personelu technicznego - okna 2010-Zamienny 2
  13. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu 5 lat-okna 2010
  14. Załącznik nr 9-1 - WADIUM 2010
  15. Załącznik nr 9-2 - WADIUM 2010
  16. Zestaw dokumentów - okna 2010
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody, w budynkach A i B -część mieszkalna przy ul. Szegedyńskiej 13A

  INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYMIANĘ PIONÓW INSTALACJI HYDRAULICZNEJ W BUDYNKACH A, B PRZY UL.SZEGEDYŃSKIEJ 13A W WARSZAWIE

   

  W ogłoszeniu o zamówieniu - BZP Nr 68543 z dnia 29.03.2010 wprowadza się zmianę;

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 81689 z dnia 12.04.2010

   

  Zakończenie realizacji zamówienia – jest 31.05.2010

  Powinno być – 21.06.2010.

   

  Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wraz z instalacją w lokalach, w budynkach A i B – część mieszkalna przy ul. Szegedyńskiej 13A w Warszawie.

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, które w dniu 07.04.2010 wpłynęły do Zamawiającego.

   

  Pytanie 1.

  SIWZ opisuje wymianę pionów i „lokalówek” w części A i B budynku, natomiast kosztorys ślepy zawiera średnice rur dla c.w.u. i z.w. o średnicach 90,75,63, wskazujących na wymianę poziomów.

  Odpowiedź: 

  Ad.1. Postępowanie przetargowe dotyczy wymiany pionów w budynkach A i B przy ul. Szegedyńskiej 13A oraz instalacji poziomej w lokalach mieszkalnych. Średnice pionów określa jednoznacznie projekt.

  Pytanie 2.

  W opisie do projektu wymiany instalacji c.w.u. oraz kosztorysie ślepym wskazuje się rury polipropylenowe Hydroplast SDR 7, 4 PN 16.

  Czy należy rozumieć, że rury stosowane są klasy np. Hydroplast lub o podobnych właściwościach?

  Czy instalacja c.w.u. będzie wykonywana z rur polipropylenowych bez wkładki aluminiowej?

  Odpowiedź:

  Ad. 2. Projekt zakłada zastosowanie rur polipropylenowych Hydroplast PN 10 PN 16, zamawiający nie wyklucza zastosowania rur wykonanych z innego materiału jednak klasy równej lub wyższej niż zastosowane w projekcie. Zastosowane rury PN 16 nie posiadają wkładki aluminiowej.

  Pytanie 3.

  W kosztorysie ślepym występują istotne braki w pozycjach:

  Poz. 27 – ilość podejść do baterii – 1530

  Powinno być łącznie 2676 podejść.

  Poz. 28 – brak kształtek przejściowych PP/stal przy podejściach do WC.

  Poz. 31-35 – brak kształtek przejściowych PP/stal przy zaworach.

  Odpowiedź:

  Ad. 3. Zamawiający przyznaje, że podane ilości podejść do baterii i urządzeń sanitarnych zostały określone na podstawie ilości urządzeń sanitarnych. Prawidłową ilość należy przyjąć zgodnie z załączonym projektem z rozbiciem na wodę zimną i ciepłą.

   

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1.        Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, oraz instalacji hydraulicznej poziomej w lokalach mieszkalnych, w budynkach A i B - w części mieszkalnej, przy ul.Szegedyńskiej 13A w Warszawie.

  2.        Zakres robót określa projekt budowlany wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, treści dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczone w SIWZ.

  3.         Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod kodem: 45.33.22.00-5.

  4.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  5.         Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na część przedmiotu zamówienia.

  6.         Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy-Pzp, w ciągu 3-lat po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.

  7.         Wymagany termin realizacji zamówienia określa się do 31.05.2010r.

  8.         W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych - spełniający warunki określone w SIWZ.

  9.         Wadium zabezpieczające ofertę wynosi : 10.000,00 zł. ( dziesięć tysięcy złotych )

  10.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

  a)           cena – 100%

   

  11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej: http://bip-zgn.lami.pl/. A na wniosek Wykonawcy SIWZ jest do odebrania w ciągu 5 dni w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa ul. Grębałowska 23/25 w pok. Nr 209 w godz. 900 ÷ 1200 do dnia 15.04.2010 r.

   

  12. Przy odbiorze SIWZ w siedzibie Zamawiającego cena formularza specyfikacji wynosi 50,- zł.

   

  13. Ofertę należy składać w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
  01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 205 w terminie do dnia 19.04.2010 r. do godz. 1000.

   

  14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGN Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25 w pok. nr 211 w dniu 19.04.2010 r. o godz. 1015.

  15. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu złożenia oferty.


  Lista załączników
  1. Formularz ceny oferty-wymiana pionów zcw-Zamienny
  2. Oferta - wymiana pionów
  3. Oświadczenie - art.22. wymiana pionów
  4. Specyfikacja ogólna Szegedyńska 13a - woda
  5. Specyfikacja-wymiana pionów zcw Szegedyńska
  6. SST izolacja cieplna Szegedyńska
  7. SST malowanie Szegedyńska
  8. SST rozbiórki Szegedyńska
  9. SST woda Szegedyńska - roboty sanitarne
  10. STT Szegedyńska woda - tynkowanie
  11. Szegedyńska -rozwinięcia woda
  12. Szegedyńska 13a woda-kosztorys ślepy
  13. Szegedyńska woda - opis
  14. Szegetyńska bud A i B przejścia instalacyjne
  15. Szegetyńska bud A i B rzuty wody
  16. Szegetyńska bud A i B rzuty wody- parter
  17. Szegetyńska bud A rzuty wody - I piętro
  18. Szegetyńska bud A rzuty wody - II-XI piętro
  19. Szegetyńska bud B rzuty wody - I piętro
  20. Szegetyńska bud B rzuty wody - II-XI piętro
  21. UMOWA - DRUK- wymiana pionów
  22. Wadium - wymiana pionów
  23. Wykaz personelu technicznego-wymiana pionów
  24. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu 5 lat-wymiana pionów
  25. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dla firm-wymiana pionów
  26. Zestaw dokumentów-wymiana pionów
    udostępnił Andrzej Karczewski dnia 2010-04-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na usługi budowlane w zakresie konserwacji i napraw budynków, lokali użytkowych, obiektów w terenie w

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i napraw w budynkach mieszkalnych, lokalach komunalnych oraz obiektach w terenie i budynkach wolnostojących z lokalami użytkowymi, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

  Zakład Robót Remontowo-Budowlanych  Z o f i a  W o ś,  

  który zaoferował;

  ·           w branży ogólnobudowlanej

  cenę za jedną roboczogodzinę w kwocie 18,15 zł.

  ·           w branży elektrycznej

  cenę za jedną roboczogodzinę w kwocie 18,15 zł.

  cenę ryczałtową netto za jedną usługę pogotowia w kwocie 75,00 zł.

  ·           w branży wod-kan.

  cenę za jedną roboczogodzinę w kwocie 18,15 zł.

  cenę ryczałtową netto za jedną usługę pogotowia w kwocie 190,00 zł.

   

  Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp przedstawia w załączeniu informacje dotyczące:

  1)    nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców , którzy złożyli oferty – druk ZP-12;

  2)    wykluczenia z postępowania – druk ZP-18;

  3)  streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją – druk ZP-21.

   


  Lista załączników
  1. ZP-12-1
  2. ZP-12-2
  3. ZP-12-3
  4. ZP-21-1
  5. ZP-21-2
  6. ZP-21-3